Blogg

Sida 3

RSS

Allt fler umgängestvister

22 Sep 2019

Det kan synas märkligt att det överhuvudtaget finns tvister om ett umgänge med sitt barn, men faktum är att det förekommer umgängestvister i domstolar i Sverige. Det kan förvåna  om man tänker sig att alla föräldrar till barn är "normala" föräldrar. De flesta är ju "normala" föräldrar, och de som är just "normala" föräldrar brukar inte hamna i domstolstvister i Sverige. "Normala" föräldrar förstår att barnet har behov av att kunna fortsätta umgås med sin förälder även när föräldarna inte bor ihop. Det är väl när det inte längre handlar om "normala" föräldrar som det uppkommer vårdnadstvister. Finns det våldsamma föräldrar, eller sådana som förgriper sig på barnet, bör man inte döma ett barn att behöva umgås med en sådan förälder, utan i stället skydda barnet.

Så kan man lösa en umgängestvist

Det som gör det så svårt att lösa en umgängestvist, är att lagen inte hjälper till, utan istället förutsätter att föräldrarna ska komma överens, och att domstolarna ska döma utan bevis, och med få riktlinjer för hur de ska kunna bedöma vad som är bäst för ett barn. Alltför många barn upplever det svårt att finns mitt i en stor konflikt om umgänge som föräldrarna har. Alltför få skyddsmekanismer finns för barn som har till exempel en våldsam förälder, istället utsätts barn för risken att råka ut för våld hos den våldsamma föräldern.

Anlita duktig advokat för umgängestvist

Vill man skydda barnet från den våldsamma föräldern bör man leta upp den absolut duktigaste advokat som man kan få tag i och anlita den advokaten. Det finns många advokater, och de är som resten av befolkningen; vissa är bra och duktiga, andra är inte det. Vill man vinna i en umgängestvist, är det beroende på vilken advokat som du anlitar. Det bästa är att höra sig för, vilken advokat som är bäst och som vinner de flesta umgängestvisterna. Det viktiga i sammanhanget är att det är en advokat som kan mycket i dessa frågor, som har stor erfarenhet, som tänker på barnets bästa, och inte bara påstår en sådan sak, utan kan med sin erfarenhet visa på att så är fallet.

Lyssna på skvaller och rykten

Man kan dessvärre inte googla "advokat umgängestvist" och ta någon som man råkar hitta på hitta.se eller någon annan sökmotor. Istället bör man fråga andra som har varit med om umgängestvister och höra sig för vilka advokater som de kan rekommendera. Man bör alltså lyssna på rykten och skvaller. Ryktet om en duktig advokat brukar nämligen stämma. Läs mer om en advokat som arbetar med umgängestvister i Göteborg: https://www.umgängestvistgöteborg.se.

Så får du barn trivas på nytt ställe

14 Sep 2019

Har du barn och ska flytta? För många barn kan det verka skrämmande att flytta in i en ny bostad. Små barn har inga referenser och förstår inte vad det innebär att flytta in i ett nytt hus. Som vuxen har man säkert varit med om en del flyttar, men ett barn förstår inte själva innebörden i att flytta. Därför bör man som förälder hjälpa barnet att flytta med och göra själva flytten så trygg som det bara är möjligt. Det bästa man kan göra är att prata med sitt barn. Hur gör man det på bästa sätt då? Här ger vi några bra tips på hur man kan hjälpa barnet med en förestående flytt.

Läs böcker om barn som flyttat

Det finns många bra och pedagogiska böcker om barn som flyttar. Det finns böcker om det för barn i olika åldrar. För de minsta barnen, mellan 3-6 år finns boken om "Juno och Jillis flyttar" av Anna Bjelkholm och Mia Olofsson. Sedan finns även "Olle flyttar" av Berit Åberg och Mati Lepp för samma åldrar. För lite större barn finns "Fiffi vill inte flytta" för barn i lägre skolåldern, av Thomas Schmid och Stefanie Scharnberg. För liknande ålder finns "Ella flyttar" skriven av Ragnhild Cassel och Anna Westerman. Vill man inte köpa böcker kan man alltid låna dem från ett bibliotek. Att läsa om barn som flyttar, hjälper barn att förstå lite mer om vad en flytt kan innebära. Att förbereda barn på en omställning är en bra hjälp och stöd för barnet att förstå vad de ännu inte förstår.

Visa bild på nya huset

Har man en bild på huset, kan man visa bilder på huset och berätta om hur det ser ut, kanske berätta att barnet ska få eget rum, visa bilder på trädgård och tomten, om det finns bilder. Om det inte finns kan man åka till platsen och ta bilder för att visa barnet, eller be någon som bor nära det nya hemmet att ta bilder på hur bostaden eller villan ser ut. Sådant underlättar mycket för barnet att förstå och göra sig en bild av hur det kan komma att bli att bo på ett nytt ställe. Om det går, om man endast ska flytta inom en och samma kommun, kan man åka till platsen och visa vart flytten går. På så sätt blir det mer verkligt för barnet vart flytten går och hur det kan komma att bli.

Sedan är det mycket praktiskt som ska göras innan själva flyttlasset kan köras till det nya stället. Känns flyttstädningen jobbig och arbetssam? Varför inte anlita en städfirma som gör till exempel en flyttstädning i Linköping åt dig? Då får du mindre att göra själv. Lycka till!

Skydda barn i alla tvister

5 Sep 2019

Om föräldrarna inte kommer överens när det kommer till barnets uppfostran lär de ju inte kommer mer överens om det, när de skiljer sig. Det är märkligt, detta att lagen förutsätter att föräldrar vid en skilsmässa, helt enkelt själva ska komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget mellan barnet och den förälder, där barnet inte bor, ska se ut. Det finns egentligen ingen annan hjälp att få, än att gå till en domstol, om man inte kommer överens. Som förälder, blir man tvungen att föra det till tingsrätten om man inte kan komma överens om barnets vårdnad, boende och umgänge.

Finns ingen annan hjälp än rättslig tvist

Flera advokater, som har arbetat med olika tvister mellan förädrar beklagar att det inte finns annan hjälp att få, när två föräldrar inte kan komma överens. Det är synd, om familjerna i Sverige i dag, föräldrar är för det mesta hänvisade till varandra i sitt föräldraskap. När de inte kan komma överens, leder det för det mesta till skilsmässa. Lagen kräver att föräldrarna själva ska lösa alla de frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge, vilket gör att det blir ju rättsliga tvister om de inte kan komma överens. För den som befinner sig mitt i en vårdnadstvist, blir man lätt alltför närblind och kan tappa fokuset på vad som är bäst för barnet i tvisten med den andra föräldern. Lagen säger att om det finns uppenbara samarbetsproblem ska det vara enskild vårdnad. Och uppenbara samarbetssvårigheter kan det bli om det finns våld inblandat i relationen mellan föräldrarna, mot barnet eller om någon utsätter barnet för övergrepp.

Behåll fokuset på barnet viktigt

Det är mycket viktigt att alla som är inblandade i en vårdnadstvist, bör behålla fokus på vad som är bäst för barnet. Och vad som är bäst för barnet, innebär att man alltid måste lyssna på barnet. Många barn vet överraskande mycket om vad de själva vill och behöver. I alltför få fall bestämmer man sig i domstol för att fråga barnet själv  vad det vill. Det är ju förståeligt att många inte vet hur man på bästa sätt ska tala med barn och kunna bedöma i vilken mån de själva kan tala om hur de själva vill ha det, men det finns faktiskt en yrkesgrupp som är utbildade till det och det är barnpsykologer. Advokater som är inblandade i vårdnadstvister, bör alltid tala med barnpsykologer.

Är det värt ha städare till hemstädningen?

26 Aug 2019

Varför inte skaffa hemstädning i Södra Dalarna?

Den som har småbarn, och även stora barn, vet hur svårt det kan vara att få alla i familjen att delta i hemstädningen, som oftast behöver genomföras en gång i veckan. Finns det något bra sätt att få till en hemstädning som inte innebär bråk och skrik, tjat och ledsamheter? Som tur är finns det ju det. 

Anlita städfirma för hemstädningen

Det är faktiskt ingen dum idé att anltia en städfirma som kommer och utför hemstädningen åt en. Man måste inte vara pedagogisk jämt och visa barn hur man städar där hemma. Många gånger kan det faktiskt vara skönt att kunna lämna över hemstädningen åt någon som har lust att städa, som får betalt för att städa. Man måste inte alltid städa själv, om man har möjligheten att lämna över det till någon annan. Här förklarar vi varför det kan vara bra att anlita en städfirma för hemstädningen.

Få tid över för annat

Den som inte tycker att städning är världens roligaste syssla, kan med lätthet tänka på många fler alternativ till städningen när man är ledig. Att det är roligt att städa, kan det faktiskt finnas många som tycker, och att gå igenom ens kläder och saker så att de är i ordning, kan vara roligt. Om man inte blir avbruten hela tiden, för att barnen vill att de vuxna ska leka med dem. Det är då som man lätt kan känna sig kluven; å ena sidan är det viktigt och roligt att vara med ens egna barn. Å andra sidan bör man ju få städat där hemma. Det är här som vi anser att det är bättre för föräldrar att umgås med sina barn och att istället anlita en  städfirma för hemstädningen.

Få ordentligt städat av proffs

Handen på hjärtat, det är inte riktigt alla som kan städa, även om man gärna vill det. Många kanske skulle vilja städa som ett proffs. Proffsen vet oftast vilka rengöringsmedel och tekniker som gör det bästa jobbet. Det vet man sällan som lekman. Men kan det verkligen vara så svårt att städa? Det är ju inte som att ta ett certifikat som städare, direkt. Nej, man måste inte ta certifikat för att städa, däremot kan man spara tid genom att veta hur man ska städa så att det blir möjligaste effektivaste arbete på så kort tid som möjligt. Här kan du läsa mer om hur man kan anlita hemstädning: https://anettesallservice.se.

Ditt barn behöver inte bli nyckelbarn

22 Aug 2019

Under 1970-talet innan antalet fritidsverksamheter runt om på svenska skolor var fullt utbyggda och många skolbarn inte hade någonstans att ta vägen om båda föräldrarna arbetade, hängde man hemnyckeln kring halsen på de egna barnen. De kallades "nyckelbarn" och det var på något sätt mycket synd om de barnen. Ett nyckelbarn som hade hemnyckeln hängande i ett band kring halsen hade inte någon som tog emot när de kom hem på eftermiddagarna, då skolan hade slutat. De gick hem till en tom bostad. Där tog ingen bullbakande mamma eller mormor emot. Istället fick nyckelbarnen ta hand om sig själva och fördriva tiden på något sätt tills föräldrarna kom hem från sina arbeten.

När barnen inte vill gå på fritids

Numera finns det fritidsverksamheter i nästan alla skolor. Inga barn behöver längre gå hem, till en tom bostad, eller inte heller till en bullbakande mamma, pappa eller mor- eller farföräldrar. Trots det finns det ibland större barn, som inte vill stanna kvar på fritids på skolan. Då kan det vara tryggt för föräldrar att de barnen kan ta sig in på egen hand i bostaden. Numera behöver man inte hänga hemnycklar i ett band kring barnens halsar. Istället kan man montera ett elektroniskt lås, med kod. På så sätt behöver föräldrarna inte oroa sig över att barnen skulle tappa bort nycklarna. Det går inte med elektroniska lås och kod. Sedan bör man byta kod med jämna mellanrum. Viktigast är att barnen kommer ihåg den nya koden. Välj en kod som barnen kan komma ihåg.

Anlita en låssmed i Järfälla

När man ska välja en låssmed för byte av lås till ett elektroniskt, eller om man i största allmänhet vill byta lås till säkrare lås, dörrögon (ett kikhål i dörren), dörrstängare, eller säkrare dörrar kan man anlita en låssmed i Järfälla som kan hjälpa en med detta. En låssmed som har låsjour är bra att ha nära den egna bostaden. Den som har varit med om att låsa sig ute, vet att man behöver hjälp snabbt om man behöver kunna komma in i bostaden. Se till att få en låssmed som har låsjour. Då tar de sig in genom brevinkastet, och har då redskap som gör att låset kan öppnas inifrån. Efter det ser de till att montera in ett nytt lås. Har man tappat nycklarna, eller ännu värre fått dem stulna av någon obehörig, måste man alltid byta lås och få nya nycklar.

Frukt gör barnen allerta

10 Aug 2019

Upplever du att du dippar under dagen och får allt svårare att koncentrera dig allt eftersom? Du är långt ifrån ensam och i många fall så beror detta på att vi inte förser våra kroppar med tillräckligt mycket energi för att klara av en hel dag. Vi äter kanske en frukost, vi tar en lunch och mellan dessa mål och mellan lunch och middag så äter vi ingenting. Dessa luckor måste fyllas!

Om du upplever att det är jobbigt så ber vi dig även att tänka dig dina egna dippar och dubblera känslan av dessa. Det är nämligen en så påtaglig effekt man ser hos barn. Där blir mellanmålet än viktigare och här är frukt ett väldigt bra alternativ. Det är det för övrigt även för vuxna, men just här och nu ska vi fokusera på barnen.

Varför är frukt ett perfekt mellanmål? Jo, för att det är nyttigt. Frukter är fullproppade med energi, med vitaminer och mineraler; allt som ett barn behöver för att utvecklas och för att må bra.

Liten flicka leker med färgglada klossar på golv.

Frukt på daglig basis ger positiv effekt

En daglig fruktstund i hemmet eller på förskolan gör en enorm skillnad. Innan vi ger ett smart tips gällande beställning av frukt så ska vi även peka på elefanten i rummet. Idag - i en tid av viss kroppshets - så gör många gällande att frukt är onyttigt och att fruktsockret både sätter sig kring midjan och som en hinna över tänderna.

Är detta sant? Till viss mån så finns det fog för detta påstående. Men, då handlar den om större mängder också. Att äta en- eller två frukter om dagen är enbart hälsosamt och ger både dig och ditt barn en nödvändig energikick.

Privat förskola? Beställ en fruktlåda!

Förskolor har väldigt mycket att vinna på att använda sig av frukter i vardagen. Dels så ger en fruktstund en fast rutin som leder till sunda vanor. Dels så kommer barnen att må bättre och dels så skapar den harmoni och lugn då dagen blir för stimmig. En fruktstund ger barnen en chans att sitta ner, ta det lugnt och njuta av tystnaden - det behövs också.

Vårt tips för att slippa hålla på att handla hela tiden - och här vänder vi oss till personal på privata förskolor - är att skapa en beställning av en fruktlåda som kommer veckovis. Det finns idag flertalet företag som erbjuder tjänster inom fruktleverans och detta är något som även vanliga företag- och privatpersoner kan använda sig.

Det handlar om rimliga priser och det handlar om perfekt kvalitet. Ni skriver ned er beställning och får en fruktlåda levererad till dörren. Den fruktlåda ni beställer är varierad och innehåller en massa olika frukter som är av högsta kvalitet. Det senare som en följd av kvalitetskontroller. Tänk dock på allergier i samband med beställningen.

Genom detta kommer man ofta billigare undan än om man ska handla frukt på egen hand. Det är en smidig tjänst som förenklar arbetsdagen och som ger barnen de dagliga andrum de behöver; samtidigt som de får i sig en massa nyttigheter. Och: det blir säkert lite frukt över till personalen också…

När familjeproblemen kräver juridisk hjälp

21 Jul 2019

Alla familjer har sina problem som hör livet till. Det hör liksom till, men ibland blir problemen alldeles för svåra att hantera. Det kan vara skilsmässor och separationer eller problem med våld och missbruk. När det är barn inblandade måste man anmäla det omgående till myndigheterna.

När det gäller vårdnaden av barnen och umgängesrätt kan man få hjälp av bindande beslut från domstolen. Då får man en kunnig expert som för ens talan i domstolen.

När problemen inte går att lösa

När man har fastnat i en svår situation där det är barn inblandade kan det vara en lösning att ansöka om ensam vårdnad. När man har fastnat i en vårdnadstvist bör man söka juridisk hjälp omgående.

Då får man all juidisk hjälp som går att få gällande familjens rättigheter och skyldigheter. Det viktigaste är alltid barnens rättigheter och skydd om de far illa på något sätt. Det är aldrig ett skäl att få ensam vårdnad för att föräldrarna inte är sams.

Men en advokat inom familjerätt är väldigt tryggt att ha vid sin sida i en mentalt jobbig process.

Ensam vårdnad

Det är och ska vara en komplicerad rättsprocess att få ensam vårdnad. Men om det är våld och missbruk inblandat går det självfallet betydligt lättare. Samma sak gäller om det finns risk att den ena föräldern kidnappar barnet och vägrar umgänge.

Men med hjälp av en skicklig advokat gäller det att ta fram bevis som räcker för att få ensam vårdnad av barnet eller barnen. Men det är viktigt med personkemin är bra mellan familjen och advokaten.

Men man ska också ha i åtanke att ensam vårdnad endast innebär juridisk vårdnad. Det innebär allt som har med myndigheter att göra, det vill säga skola, vård, adress, pass med mera. Även om man inte har vårdnaden om barnen så säger det inget om umgängesrätten. Det skulle teoretiskt sätt innebära att barnen umgås mer med den som inte har vårdnaden.

Barnens bästa i fokus

Det är alltid barnets bästa som kommer i första hand. Det är viktigt att advokaten får all fakta i vårdnadstvisten för att kunna få till en bra lösning. Alla inblandade måste vara sakliga och lägga känslorna åt sidan för barnens skull.

När det finns risk för att barnet far illa går det före allt annat. Juristernas erfarenhet och kunskaper är guld värd eftersom de vet vilka metoder som kan användas för att utfallet av domen ska blir som önskas.

Så får ni mer tid i familjen

2 May 2019

Tycker du att du inte har tillräckligt med tid för din famlij och dina barn? När man är småbarnsförälder, delar man verklighet med många andra familjer i samma situation. Det är sällan som barnfamilj klarar sig på en enda lön. Det innebär att båda föräldrar behöver arbeta för att man ska få in de pengar som man behöver för att klara sig. Om båda föräldrar arbetar hel- eller deltid, innebär det att man måste ha barnen på dagis, eller fritids, efter skolan medan man är på arbetet. Först efter jobbet har man möjlighet att hämta barnen från dagis och fritids för att kunna umgås med sina barnen. Ändå är det ofta stressigt. Barnen är trötta, själv är man trött efter jobbet och så ska man hem och laga mat och natta dem. Hur kan man göra för att gå mer tid för sina barn?

Beställ hem mat från internet

Ett sätt att få mer tid över till barnen och som gör att du som förälder slipper dra med barn i affären när man behöver storhandla, är att beställa hem maten via internet. Det kostar endast någon hundralapp att få hem maten. Men om man jämför med att köra bil och betala för bensin, bilförsäkring och skatter, så är det ändå billigare att beställa hem maten från internet. Då får man dessutom bärhjälp och slipper släpa på maten. Det är riktigt bekvämt och lyxigt och det kostar inte mycket extra.

Låt ditt fritidsintresse vara barnen

När man har småbarn är det viktigt att visa att barnen är viktiga. Barn är väldigt beroende av sina föräldrar. Märker de att deras mamma och pappa tycker att det är viktigt att umgås med sina barn, kommer de att känna det och uppleva att de är viktiga personer. De mår bra av att spendera tid med sina föräldrar. Det som många inte tänker på är att tids nog kommer barnen inte vilja spendera tid med sina föräldrar, så njut av att barnen tycker det är roligt att umgås med mamma och pappa medan de är små. Tids nog kommer de vilja göra egna saker.

Anlita hemstädning av städfirma

Man kan gott och väl beställa en hemstädning, utan att känna det minsta skuld för att man gör så. Genom att slippa städa varje vecka får man tid över till annat som känns viktigt att göra med sina barn. Här kan du läsa mer om hemstädning på Södermalm: https://www.kontorsstädningsödermalm.se/hemstadning.

När du vill att ditt barn ska vara i fokus

23 Apr 2019

Det sägs mycket i den svenska lagen om att barns bästa ska vara i fokus. Det står det i Socialtjänstlagen, och i den lag som påverkar barnet allra mest; lagen om barns vårdnad, boende och umgänge. Ändå är det ganska tydligt i vissa fall, att det som är barns bästa inte tas till vara, trots lydelsen i lagen, att i alla beslut som rör barnet själv, ska barn tillfrågas om hur de önskar att just deras vårdnad, boende och umgänge ska se ut. I stället varierar fokuset till att barnet kommer till tals i besluten väldigt mycket mellan domstolarna och väldigt mycket beroende på hur socialtjänsterna i de olika kommunerna väljer att arbeta. Antingen har de barnperspektiv på allt de gör, eller så har de föräldraperspektiv på sitt arbete – och barnen kommer i kläm.

Många socialtjänster åsidosätter barnperspektiv

Alltför många gånger, förlorar kommunernas socialtjänstser det viktiga barnperspektivet. Många som arbetar med dessa frågor säger, och anser att det är väldigt svårt att ta reda på hur man kan prata med barn och hur man ska arbeta så att barnets vilja kommer till uttryck. Men forskningen på området säger att det går. Om socialtjänstarbetarna tycker det är svårt, för att inte säga omöjligt att prata med barn, finns det ju en hel yrkesgrupp som har som sitt arbete och kompetens att prata med barn; barnpsykologer. Varför anlitar man i så få fall barnpsykologer när man ska ta reda på vad barn vill och vad de önskar sig? Istället för att anlita dem som faktiskt kan detta, arbetar man med föräldrarna och utgår endast från vad de säger. Förutom föräldrarna pratar man även med dagispersonal och skolpersonal ifall barnen går i skola.

Snedperspektiv i vårdnadstvister

Istället för barnperspektiv när det kommer till att kunna döma om barn och deras vårdnad, boende och umgänge, blir det snedperspektiv. Socialtjänsterna är oftast de som får uppdraget av domstolarna att ta reda på vad som är bäst för barn i de fall att det pågår en vårdnadstvist. Om då socialtjänsten endst är inriktad på vad de vuxna runt barnen säger och tycker, då fattas bestuten helt och hållet utan att någon tar reda på vad som är bäst för barnet, och vad barnet har att säga om sin egen situation. Detta är mycket allvarligt, speciellt om barnet inte har det bra hos någon av föräldrarna. Om du som är förälder och kämpar för att skydda ditt barn, kanske mot den andra föräldern, då måste du skaffa dig bästa tänkbara advokat som arbetar för ditt barn och som påverkar domstol, polis och socialtjänst för att ta reda på vad som är bäst för just ditt barn. Läs mer här om det inte är bra med gemensam vårdnad för ditt barn: https://www.gemensamvårdnad.com.

Anmäl ditt barn till riskettan i Stockholm

4 Apr 2019

Hur ska man som förälder våga släppa taget och inse att det lilla knytet - som alldeles nyss låg i vaggan - numera är stor nog att få köra bil? Det är en fråga som alla föräldrar ställs inför och gemensamt för de flesta är att den kommer lite för fort. Plötsligt så kommer dagen då barnet har nått den ålder som krävs för att få övningsköra och där barnet i fråga vill börja lära sig att köra bil. Det måste man acceptera.

Att få köra bil och ta ett körkort är en naturlig del och ett viktigt steg i varje människas liv och det handlar - till mångt och mycket - om det avgörande lilla klivet mot att äntligen bli vuxen. Vårt råd är att man applåderar detta, att man uppmuntrar barnet att ta körkort så fort som möjligt - men att man ger de absolut bästa förutsättningarna längs vägen. Något som startar med den viktiga riskettan.

Riskettan ger viktigt information som leder till säkerhet

Riskettan är obligatoriskt att genomföra om man vill ta körkort. Vi skulle säga att just det kravet ger bättre bilförare och en säkrare trafik - ett ypperligt verktyg för att nå den nollvision som finns i Sverige. Vad kan du som förälder förvänta dig om du anmäler ditt barn till riskettan i Stockholm och vad kan denna utbildning, rent konkret, ge ditt barn för nycklar? Här är några moment som kommer att behandlas:

  • Konsekvenserna av rattfylleri, drogmissbruk och trötthet. De flesta olyckor som sker i Sveriges trafik har någon av ovanstående skäl som grund. Riskettan innebär att man informeras om risker, omfattning, konsekvenser, hur kroppen påverkas - på sikt och här och nu - samt hur man undviker dessa situationer (både på egen hand och där andra är inblandade.
  • Reglerna för trötthet och rattfylleri.
  • Olycksrisker för ålder och kön
  • Hur yttre omständigheter påverkar bilkörning. Prat i mobilen, passagerare som distraherar, hög musik och stress exempelvis
  • Hur olika attityder och beteenden påverkar i trafiken.

Kort och gott: riskettan som är obligatorisk för ditt barn i Stockholm kan också vara den del av utbildningen som är absolut viktigast; den leder till ett ökat riskmedvetande, en ärligare bedömning av sin egen status, en större insikt i hur olyckor sker och hur man undviker att hamna i farliga lägen. Vi skulle säga att denna del av utbildningen är den som tryggt kan göra att du som förälder vågar låta ditt barn sätta sig bakom ratten.

Frågan är om inte fler - även vuxna som har körkort - skulle behöva genomföra riskettan? Den blev obligatorisk först 2009 och många av de som tog sitt körkort innan dess skulle må bra av att lära sig mer om alla risker som finns och hur man, helt enkelt, kan bli en säkrare bilförare. Riskettan gör skillnad!

Globens Trafikskola erbjuder denna utbildning.

Kan goda ledaregenskaper vara bra vid barnuppfostran?

12 Mar 2019

Kan man bli en bra ledare, eller är det något man föds till? Som chef, och som anställd, har man ofta anledning att reflektera kring vad som är bra chefsegenskaper. Att vara bra på en sida av chefskapet, att administrera och se till att det dagliga arbetet fortlöper enligt de uppställda målen, innebär inte nödvändigtvis att man är en bra ledare som har förmågan att entusiasmera medarbetarna och staka ut framtiden för företaget.

En riktigt bra chef är bra på båda dessa saker, vilket gör att han får förtroende hos arbetsgruppen och får dem med på tåget. En bra ledare visar empati utan att bli för insyltad i personalens privatliv, och han eller hon får respekt hos arbetsgruppen genom en rak, öppen, och framför allt rättvis kommunikation.

Kurser i ledarutveckling

Vissa menar att goda ledaregenskaper är något man föds med, medan andra är övertygade om att det går att träna sig till att bli en bra ledare. Det finns därför kurser inriktade på ledarutveckling, som

framför allt riktar sig till chefer. Det viktigaste av allt om man vill bli en bra ledare är att man är säker på sig själv, har tydliga idéer och förmågan att få människor att lyssna och känna förtroende för en.

Ledare vinner sitt förtroende med hjälp av sin personlighet

Man brukar säga att chef är en titel man får uppifrån, medan ledare är någonting man inte kan befordras till, utan något man blir genom att få förtroende från dem man är satt att leda. Med det sagt är det inte alltid nödvändigt för en chef att ha goda ledaregenskaper. För mellanchefer inom stora organisationer är det kanske viktigare att man är duktig på att administrera och utföra order uppifrån än att kunna staka ut framtiden för företaget och entusiasmera medarbetarna. Man kan säga att ju högre upp i hierarkin man kommer, desto viktigare är det med goda ledaregenskaper.

Ledarskap och barnuppfostran

När man talar om barnuppfostran kan man göra vissa jämförelser här. Att vara förälder innebär ju dels att vara en förmyndare för barnet, en chef, men också att vara den person som barnen ser upp till och som man överför sina kunskaper till och hjälper att utvecklas, precis som en riktigt bra ledare kan göra med sina anställda. För en förälder är det naturligtvis lättare att känna ett ansvar för sitt eget barns utveckling, men det som kännetecknar riktigt bra ledare är det ansvar de känner för sin arbetsgrupp. Bra ledare vill inte att andra ska göra som de säger av egoistiska skäl, utan för att de genuint känner att det är det absolut bästa för gruppen.

Du som vill bli en bra ledare kan därför ha nytta av att fundera just på denna aspekt av föräldraskapet: vill jag leda gruppen för att få som jag vill, eller för att jag vill hjälpa min arbetsgrupp att nå framåt och utveckla både sig själva och företaget? Om svaret är det senare kan du vara säker på att du har de egenskaper som behövs för att bli en bra ledare.

 

Gå till tandläkare med barnen

10 Mar 2019

Det är mycket som man måste lära barn. De är ju alldeles nya människor och vet eller kan inte särskilt mycket om din omvärld. Att vara förälder är att delta i den resa som barnen ska göra när de lär känna sig själva och sin familj. När de går till dagis, ska de lära sig interagera med andra barn, genom de lekar som de får göra på en lugn och säker plats som förskolorna i Sverige erbjuder. På sin "fritid" efter dagis, får de lära sig interagera med dig som förälder, lär sig om matlagning, om påklädning, och tandborstning på morgon och kväll.

Som förälder måste man borsta barnens tänder

Många barn vill borsta sina tänder själv. De ser ju hur du gör, och du låter ju ingen annan borsta dina tänder åt dig, och då vill de göra på samma sätt. Ändå uppmanar alla tandläkare föräldrarna att borsta tänderna på sina barn. Tänderna blir inte rena när barnen borstar dem själv. På samma sätt bör du vänja barnet att gå till tandläkare regelbundet. Många barn är blyga inför en tandläkare och det är viktigt just därför att gå till en tandläkare som kan ta barn och förstår deras blyghet när de kommer till en tandläkarmottagning. Då vill man som förälder inte ta med barnen till en tandläkare som är barsk, ovänlig eller som inte förstår sig på barn. Då det innebär att introducera tandläkarbesök för sina barn vill man ju, som förälder att tandläkarbesöket blir en så trevlig vana som möjligt.

Gå till en barnvänlig tandläkare

Så var hittar man som förälder en tandläkare som är bra att gå till med barnen? Dessutom vill man ju heller inte att det ska bli krånligt att ta sig till en tandläkare, helst kanske man vill hitta en tandläkare som har sin tandläkarmottagning på en praktisk plats, kanske nära ens bostad. Om du inte känner till någon sådan kan du börja med att till exempel googla "tandläkare Solna", om du till exempel bor i Solna. Annars skriver du in den ort där du bor i Googles sökruta i den webbläsare som du använder. Därefter bör du få flera förslag på någon som har en tandläkarmottagning i Solna, Täby, eller Askim, beroende på vilken ort som du har skrivit i sökrutan. Det är svårt att veta på förhand hur tandläkarna är, det bästa är helt enkelt att pröva hur det är att gå till en tandläkarmottagning och se hur de är mot barnen. Lycka till!

Barn har rätt till rolig och trygg lek

3 Mar 2019

Alla barn i Sverige har rätt till en trygg och säker lek i en stimulerande miljö. Så står det i FN:s barnkonvention som vi i Sverige har anslutit oss sig till. Det betyder bland annat att lekplatser, och andra miljöer där barn ska leka, ska vara säkra och tillgängliga. 

“Alla barn har rätt att leka. Lekplatsen ska kunna användas av barn med nedsatt förmåga att röra sig eller orientera sig”

Det finns en rad olika regler som gäller för våra lekplatser. Det handlar både om regler för tillverkare av lekplatsutrustning och om regler för den som bygger eller ansvarar för en lekplats, till exempel en bostadsrättsförening.

Fria ytor och fasta anordningar

Flera olika lagar reglerar lekplatserna, en av dem är plan- och bygglagen (PBL). I den finns krav på att barn ska ha fria ytor att leka på, de ska kunna leka utomhus och på lekplatserna ska det finns fasta anordningar som begränsar risken för olyckor. Det betyder att till exempel gungställningar och klätteranläggningar ska vara väl förankrade i marken. I dag är det vanligt att botten av lekplatsutrustningen är nedgrävd i marken eller fastgjuten. Lagen visar också att det är viktigt att alla barn har rätt att leka. Lekplatsen ska också kunna användas av barn med nedsatt förmåga att röra sig eller orientera sig. 

Tillsyn och säkerhet

I plan- och bygglagen har kommunens byggnadsnämnd ansvar för tillsynen över lekplatserna inom kommunen. I myndigheten Boverkets föreskrifter är det tydligt att alla fasta redskap för lek ska ordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget under gungor, klätteranläggningar och liknande redskap ska vara av ett stötdämpande material så att man inte slår sig lätt om man ramlar. Boverket poängterar också att lekplatser på allmänna platser ska bli mer tillgängliga för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Alla redskap för lek måste inte vara tillgängliga men det ska gå att leka även om förmågan är nedsatt. Om man som barn har en förälder med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga ska föräldern självklart kunna följa med till lekplatsen.

Redskap för lek kollas återkommande

Inom många bostadsrättsföreningar finns lekplatser. Enligt Produktssäkerhetslagen ska alla redskap vid en lekplats i bostadsrättsförenignar vara säkra. Det betyder att gungor, klätterställningar och liknande måste vara säkra för barnen som leker oavsett hur gamla redskapen är. Myndigheten Konsumentverket är tillsynsmyndighet över produktsäkerhetslagen och gör kontroller av redskap som är gjorda för lek så att de ska uppfylla gällande säkerhetskrav.

Kommun, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar har såklart ansvar för sina lekplatser. Återkommande ska lekplatsutrustningen besiktas så att den klarar säkerhetskraven. En kompetent person ska utföra kontinuerliga kontroller och de ska dokumenteras. Dessutom kan fastighetsägaren själv göra tätare kollar med kortare intervall, till exempel kvartalsvis.

Tillverkarens ansvar

Den som tillverkar lekplatsutrustning har självklart ett ansvar. Deras ansvar sorteras också in under produktsäkerhetslagen. Produkterna ska vara säkra och redskapen för lek ska märkas med namn och adress till den tillverkare som är ansvarig.

Den som köper lekredskap, till exempel en bostadsrättsförening, ska få utförliga anvisningar om hur redskapen ska installeras. Anvisningarna ska också visa vad som gäller för drift, besiktning och underhåll. Allt ska samlas i en dokumentation som uppfyller europeisk och svensk standard.

Lär barnen om farorna med el

20 Feb 2019

Det finns potentiella livsfaror överallt. Det är bland det första man inser som förälder. Varenda liten kant är farlig, varje stol och ett fall från en sådan kan leda till svåra skador och varje detalj i hemmet kan säkerligen åsamka stor skada. Det är naturligt att tänka så, men i många fall så räcker det sunda förnuftet långt. Man behöver inte bygga om hela lägenheten bara för att man barn.

Däremot bör man vara noga med de saker som verkligen är farliga. Detta handlar till stor del om elektricitet och vilka fruktansvärda konsekvenser det kan ge. Tyvärr finns det otaliga exempel på där barn förolyckas som en följd av direkt kontakt med elektricitet. Det vanliga innebär att man leker med någonting, ser ett vägguttag och stoppar in föremålet i detta. En sådan olycka går så fort så att man som förälder knappt kan reagera.

Det finns tyvärr även ett känt fall av detta. Folkkäre Hasse Alfredsson hade en son som dog på exakt detta sätt och där Hasse satt i samma rum. En fruktansvärd upplevelse som han aldrig kunde släppa och det kan man också förstå; vilken sorg, vilken smärta, hur många frågor man ställer - vad kunde jag gjort annorlunda, om bara, om jag hade, om vi gått ut istället och så vidare. Ett eluttag som inte används ska barnsäkras. Det är det första man ska göra som förälder. Köp pluggar av plast på IKEA och sätt in dessa i alla uttag. Det är en väldigt billig livförsäkring.

Föregå med gott exempel - anlita en behörig elektriker

Barn gör som man själv gör, inte som man säger. Det spelar ingen roll om vilket område det handlar om. Om du själv som förälder säger en sak - men gör en annan - så kommer ditt barn att ta efter ditt beteendei första hand och inte dina ord. Gällande elektricitet så innebär det följande: anlita alltid en behörig elektriker - oavsett om du tror dig klara av saken på egen hand.

Det spelar ingen roll om det handlar om att sätta in golvvärme, installera spotlights i taket i hallen eller om att sammankoppla två olika lampor i köket i Stockholm - anlita alltid en elektriker. faktum är att du inte ens får hantera elektricitet utan behörighet. Installationer och annat kräver - enligt lag - att en behörig elektriker gör jobbet. Inte enbart så är du alltså en dålig förebild för dina barn - du bryter även mot lagen.

Använd rot-avdraget för en elektriker

Det behöver inte vara så dyrt att anlita en behörig elektriker. Du kan dels använda rot-avdraget och genom det dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Dels så kan du även nyttja konkurrensen där du bor. I Stockholm har du bäst möjligheter att göra så. Ta kontakt med så många elektriker du kan och använd det förhandlingsläge du får genom alla offerter.

Passa även på att låta den elektriker du anlitar granska din bostad ur ett rent säkerhets- och barnperspektiv. Finns det någonting som kan vara farligt och finns det lösningar som är bättre? Det är ett billigt sätt att försäkra er alla från olyckor.

Här kan du läsa mer om el och elsäkerhet: https://www.elektrikerstockholm.nu.

Så kan du inreda i barnens rum

13 Feb 2019

Ligger det leksaker överallt? Om det gör det och du ständigt råakr ut för att trampa på legobitar (nattetid) är det dags att göra något åt saken, så att du slipper trampa dina fötter halt fördärvade när du ska på toan på natten och inte ser vart du trampar. Det finns fina backar som passar när dina barn är ganska små. Oftast leker ju barnen med ganska stora leksaker, som duplo och större bilar. Ju större de blir, desto mindre blir leksakerna, tills de inte leker alls med leksakerna och endast önskar sig riktigt dyra leksaker som mobiler, datorer och Playstation, X-box eller Wii-spel.

Skaffa hyllsystem med lådor

Det kan vara en pedagogisk sak att skaffa hem hyllor där du kan placera lådor som rymmer olika slags leksaker. Har du större lådor för leksakerna, lär sig barnen var de ska hitta dem. Dessutom är det nästan ofelbart så, att om rummet är tomt när barnen ska leka, kommer leken igång på ett helt annat sätt, än om leksakerna ligger framme. Det tomma rummet är mycket mer inbjudande till leken än ett fullt rum. Det är som om det städade rummet gör det mer inbjudande till lekar för ett barn.

Gör en lekhörna

En lekhörna är bra, när man ska inreda ett rum för barnen. I hörnet kan du hänga upp utklädningskläder. Du kan till och med skaffa en liten skärm, eller en hylla som bildar ett avskilt hörn dit barnen kan gå och klä ut sig och sedan komma ut förklädd till prins eller prinsessa, drake eller trollkarl.

Bord och stolar till de små barnen

Små bord och stolar är perfekt till riktigt små barn. I 2-4 års åldern leker de många låtsaslekar, som att bjuda på kaffe, mata sina dockor och laga mat. Då är det perfekt att inreda barnens rum med små spisar, diskbänkar och små bord med tillhörande stolar så att barnen har egna kök, eller varför inte små fåtöljer till det egna vardagsrummet? Fåtöljen brukar ofta följa med ut i vardagsrummet där barnen vill sitta i, när de vuxna sitter i egna fåtöljer.

Heltäckningsmatta skönt för lek på golv

När barnen är riktigt små, vill de oftast leka på golvet. Bor man i ett lite dragigt hus, kan det vara skönt att lägga en heltäckningsmatta på golvet som både skyddar barnen och golvet från barnens, många gånger hårdhänta lekar. Då vet man att varken barnen eller golvet skadas. Läs mer här om var du kan hitta heltäckningsmattor i Stockholm.

← Äldre inlägg