Uppfostran av barn skiljer sig åt

Att få barn för med sig enorma lyckokänslor och det handlar om en tid där underlaget under fötterna är att anse som fluffiga, små moln för båda föräldrarna. En underbar tid där man följer sitt barns minsta rörelse och där varje sådan också fyller föräldrarna med värme, med kärlek och med oerhörd glädje. Men även med oro. Frågor dyker upp och man inser ganska snart att man har ansvaret för ett liv, att mar ett ansvar att skapa en fin människa och att man har ett ansvar i att ge en trygg uppväxt. Ett barn är skört och ett barn utvecklas hela tiden – går igenom olika faser – och varje sådan bör man dels vara medveten om och dels också göra det bästa av, så att säga, situationen.

Det som man primärt kan säga om uppfostran av barn är följande: den är väldigt olika från familj till familj. Lätt förklarat; vi är alla olika, vi har olika syn på saker och ting och vi kommer av den anledningen att uppfostra våra barn i riktning till vad vi själva anser vara den bästa vägen. Därför är det också viktigt att man inte lägger sig i hur andra uppfostrar sina barn. Det vill säga – så länge det inte sker något som bryter mot lage, mot FNs barnkonvention (mer om den senare) eller någonting som utgör en fara för barnet så bör man hålla sig i bakgrunden som förälder till ett annat barn. De föräldrarna har troligen synpunkter på ditt sätt att uppfostra ditt barn också.

Dock; att en barnuppfostran skiljer sig åt mellan familjer innebär inte att alla sätt är bra och att allting fungerar. Man kan säga att det finns en röd tråd som bör löpa igenom hela barndomen och där en förälder bör se till göra så hela tiden – även i faser där barnet kanske upplevs som extremt jobbiga (kiss- och bajs-åldern, trotsåldern, tonåren) – och att man genom det kommer att lyckas bättre. Vi talar om följande sak som den röda tråden:

Att sätta gränser för ett barn

Gränser är viktiga för ett barn och har man inga tydliga sådana så blir det heller inte bra i slutändan. Ett barn som får total frihet och som får göra exakt vad det vill mår inte bra i längden. Barn mår bra av gränser och även om de hela tiden kommer att försöka utmana dessa – jämför gärna med en idrottsman som försöker göra det omöjliga; hela tiden – så är tydlighet och gränssättning något som alla parter mår bra av.

Ett bra tips i detta är att leva som man lär. Du kan som exempel på detta inte säga till ditt barn ” här sitter vi ner vid köksbordet då vi äter” eller ”här leker vi inte med leksaker i sängen”. Bara för att sekunden senare se hur din partner tar sin tallrik och sätter sig i soffan eller där du själv tar fram mobiltelefonen och lägger dig ner i sängen och tittar på den. Barn lär och tar efter – även de sämre beteenden som vi föräldrar har, tyvärr.

Uppfostra barn – ordet OM tas bort

Ord kan göra skillnad och hur vi säger saker och ting kan definitivt påverka barn i olika riktningar. Ordet – om- exempelvis är ett ord som man använder sig av dagligen; men som förälder så bör man försöka slipa bort detta ur sin vokabulär. Vi ger ett exempel! Ditt barn står och kastar en boll ute på gården och du upptäcker att kasten hela tiden börjar komma närmare och närmare er stora ruta. Du ropar till ditt barn: OM du kastar bollen mot rutan, då går det illa!

Hur reagerar då barnet? Jo, i många fall så upplever barnet ordet OM som ett hot och ett hot i barnens öron blir ofta en ren utmaning. Bollen kastas alltså och fönstret går i tusen bitar. Vårt förslag är att du istället säger ungefär så här: ” Följ med så ska jag visa var du kan kasta bollen. Fönstret går sönder och du vet att mamma/pappa blir ledsen och arg då och då blir du också ledsen. Det blir väldigt tråkigt då”

Här söker du ögonkontakt, du stämmer av med barnet och du får gärna ditt barn att upprepa meningen så att det verkligen har förstått. Mindre barn i som ännu inte lärt sig att kommunicera och förstå förklaringar får man – i  samma situation – istället hålla under uppsikt och man får visa dem var bollen får- och inte får kastas.

Alltså; ordet OM ska bort och istället så ska man använda sig av förklaringar, man ska stämma av och få bekräftat att barnet förstått. Det kan handla om att kasta en boll, om att gå på trottoaren eller om att barnet leker i närheten av ett vattendrag och situationen i sig spelar ingen roll – det är ordet OM som förvandlas till ett hot och en utmaning.

Ett utdrag ur FN Barnkonvention

Fyra stycken grundläggande principer finns i FNs Barnkonvention som alltid ska beaktas då det gäller barn. Hela barnkonventionen innehåller 54 artiklar som tillsammans bildar en helhet; men de grundläggande principerna är följande:

 

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska alltid beaktas i beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

 

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

barn i lekpark