Vem beslutar om ensam vårdnad?

Det finns många barn som bara har en vårdnadshavare av olika anledningar. Men vem beslutar om ensam vårdnad?

Gemensam vårdnad är en huvudregel 

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar och det är viktigt att veta att det inte är tvärtom – att alla föräldrar har rätt till sina barn. Så är det nämligen inte och det finns som sagt flera orsaker till att en förälder kan få ensam vårdnad. Det är dock ingen självklarhet och det krävs speciella skäl för att det ska beviljas. Gemensam vårdnad är alltid huvudregeln samt att se till vad som är det bästa för barnet och dennes situation. 

Undantagsfall för ensam vårdnad 

Även om gemensam vårdnad är en regel och inte ett undantag så finns det fall där ensam vårdnad är bättre för barnet. Finns till exempel stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna när det kommer till frågor och andra saker som rör barnet så kan det vara bättre att den ena föräldern faktiskt har ensam vårdnad och fattar alla juridiska beslut. 

Även vid uppenbara problem så som våld, drog- eller alkoholmissbruk och psykisk ohälsa kan en förälder vara direkt olämplig att stå som vårdnadshavare och då tillfaller ofta vårdanden till den andra. 

Gemensamt beslut 

Det finns flera fall där föräldrarna tillsammans kommit överens om att ensam vårdnad är det bästa alternativet för barnet. Man ingår då ett avtal med varandra eller så kan man vända sig till rätten för att begära att den ensamma vårdanden beviljas. Väljer man att skriva ett avtal så behöver detta först godkännas av socialstyrelsen för att det ska vara giltigt – det är alltså ett beslut som man inte kan fatta helt och hållet på egen hand. 

Även om man väljer att vända sig till rätten för att få den ensamma vårdanden beviljad så är det i slutändan där beslutet kommer att fattas. Är det tydligt att föräldrarna är överens brukar det dock inte vara några problem att få den ensamma vårdanden beviljad. 

Vårdnadstvist 

Är det bara en utav föräldrarna som anser sig ha rätt till ensam vårdnad blir det svårare. Då behöver man påbörja en så kallad vårdnadstvist vilket innebär en lång process som innefattar bland annat samarbetssamtal mellan föräldrarna. Syftet är att man tillsammans ska kunna komma överens om en lösning som passar för båda men lyckas man inte med det kommer ärendet tas upp i rätten. 

För att sammanfatta vem det egentligen är som beslutar om ensam vårdnad finns alltså två svar på frågan. Antigen kommer man som föräldrar överens om att ingå avtal. Här är det såklart viktigt att det ä tydligt att båda parter och inte bara ena är med på det som beslutas. 

Är man däremot inte överens så är det en domstol som avgör hur vida den ena föräldern har rätt till ensam vårdnad eller om den ska förbli gemensam. Regeln är dock alltid att den ska vara det, i dom fall där det inte på något sätt finns en risk för barnet att fara illa.

9 Jan 2020