När familjeproblemen kräver juridisk hjälp

Alla familjer har sina problem som hör livet till. Det hör liksom till, men ibland blir problemen alldeles för svåra att hantera. Det kan vara skilsmässor och separationer eller problem med våld och missbruk. När det är barn inblandade måste man anmäla det omgående till myndigheterna.

När det gäller vårdnaden av barnen och umgängesrätt kan man få hjälp av bindande beslut från domstolen. Då får man en kunnig expert som för ens talan i domstolen.

När problemen inte går att lösa

När man har fastnat i en svår situation där det är barn inblandade kan det vara en lösning att ansöka om ensam vårdnad. När man har fastnat i en vårdnadstvist bör man söka juridisk hjälp omgående.

Då får man all juidisk hjälp som går att få gällande familjens rättigheter och skyldigheter. Det viktigaste är alltid barnens rättigheter och skydd om de far illa på något sätt. Det är aldrig ett skäl att få ensam vårdnad för att föräldrarna inte är sams.

Men en advokat inom familjerätt är väldigt tryggt att ha vid sin sida i en mentalt jobbig process.

Ensam vårdnad

Det är och ska vara en komplicerad rättsprocess att få ensam vårdnad. Men om det är våld och missbruk inblandat går det självfallet betydligt lättare. Samma sak gäller om det finns risk att den ena föräldern kidnappar barnet och vägrar umgänge.

Men med hjälp av en skicklig advokat gäller det att ta fram bevis som räcker för att få ensam vårdnad av barnet eller barnen. Men det är viktigt med personkemin är bra mellan familjen och advokaten.

Men man ska också ha i åtanke att ensam vårdnad endast innebär juridisk vårdnad. Det innebär allt som har med myndigheter att göra, det vill säga skola, vård, adress, pass med mera. Även om man inte har vårdnaden om barnen så säger det inget om umgängesrätten. Det skulle teoretiskt sätt innebära att barnen umgås mer med den som inte har vårdnaden.

Barnens bästa i fokus

Det är alltid barnets bästa som kommer i första hand. Det är viktigt att advokaten får all fakta i vårdnadstvisten för att kunna få till en bra lösning. Alla inblandade måste vara sakliga och lägga känslorna åt sidan för barnens skull.

När det finns risk för att barnet far illa går det före allt annat. Juristernas erfarenhet och kunskaper är guld värd eftersom de vet vilka metoder som kan användas för att utfallet av domen ska blir som önskas.

21 Jul 2019