Upplever du problem med ditt barn?

Att man som förälder oroar sig för sitt barn är naturligt. Det är trots allt det viktigaste man har i livet. I de flesta fall så är det ingenting särskilt. Man jämför sitt barn med andra barn och tycker att de andra är större, att de är mindre, att de har mer hår eller att de kanke börjar krypa, gå eller äta tidigare än vad sitt eget barn gör. Något som skapar en oro – men som är helt onödig. Barn utvecklas i sin egen takt och det handlar inte om någon tävling där den förälder vars barn först lär sig att krypa erhåller någon slags medalj.

Däremot så finns det annan typ av oro som kan komma och där man ser att sitt barn kanske är väl introvert, att det är väldigt blygt eller att man ser att barnet växer väldigt lite i förhållande till andra barn – märk väl; väldigt mycket mindre. Då kan det vara läge att kontakta exempelvis BVC och få stöd och råd. Vidare så kan även sömn – eller brist på sådan vara ett problem som många barn lider av och där detta även påverkar föräldrarna i deras vardag. Här kan det vara ett tecken på att barnet kanske börjar få tänder – något man kan se själv eller där en tandläkare kan bekräfta det – eller att barnet har problem med magen – något som en ändrad kost kan ändra på.

Då det kommer till att barnet verkar vara väl introvert så finns det en lösning i att kontakta exempelvis en barnpsykolog. Det är ofta vanligt för barn vars föräldrar nyligen genomfört en skilsmässa eller separerat och inte sällan de som varit inblandade i en vårdnadstvist. I liknande lägen så bör man se till att barnet får lämplig hjälp och en chans att komma på fötter igen. Där måste man som förälder vara uppmärksam.

Detsamma gäller om man skulle misstänka att sitt barn blir mobbat i skolan. Här hämtar vi stegen från organisationen Friends om hur du som förälder ska gå tillväga om du upplever att dit barn blir mobbat:

  • Tala med barnet om vad som händer. Tala om att mobbing och kränkningar aldrig är okej. Var tydlig med att situationen går att förändra.
  • Prata med ansvarig lärare. Klassläraren är den som har ansvaret för tryggheten i klassen. Kontakta denne och sätt upp en plan kring hur kränkningarna ska upphöra. Jobba fram en sådan tillsammans. Skulle klassläraren i fråga inte uppfatta situationen på samma sätt som ditt barn och du, eller om kränkningarna inte upphör trots er långsiktiga plan så ska du kontakta rektorn.
  • Rektorn är ansvarig för att skolan lever upp till lagens krav vad gäller trygghet. Samma procedur gäller här som vid klassläraren. Tala med varandra, jobba fram en långsiktig plan och om denna inte fungerar och kränkningarna kvarstår så tar du det vidare till ytterligare en instans.
  • Kommun och huvudman. Kommun och huvudmannen har ansvar för att alla skolor lever upp till lagens krav gällande tryggheten. Här hittar ni en lösning och en konstruktiv väg för trygghet för ditt barn.
  • Sista steget – BEO. Barn- och Elevombudsmannen är myndigheten som ser över att alla skolor och huvudmän följer lagens krav då det kommer till kränkande behandling. Vid en anmälan sker en utredning och BEO kan kräva skadestånd av den huvudman som bär ansvaret för skolan. Bestrids detta så kan BEO företräda eleven (barnet) i rättegång.

På de flesta problem så finns det en lösning. Det viktiga är att man som förälder är uppmärksam på signalerna som kommer från sitt barn.

ledsen kille