Skydda barn i alla tvister

Om föräldrarna inte kommer överens när det kommer till barnets uppfostran lär de ju inte kommer mer överens om det, när de skiljer sig. Det är märkligt, detta att lagen förutsätter att föräldrar vid en skilsmässa, helt enkelt själva ska komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget mellan barnet och den förälder, där barnet inte bor, ska se ut. Det finns egentligen ingen annan hjälp att få, än att gå till en domstol, om man inte kommer överens. Som förälder, blir man tvungen att föra det till tingsrätten om man inte kan komma överens om barnets vårdnad, boende och umgänge.

Finns ingen annan hjälp än rättslig tvist

Flera advokater, som har arbetat med olika tvister mellan förädrar beklagar att det inte finns annan hjälp att få, när två föräldrar inte kan komma överens. Det är synd, om familjerna i Sverige i dag, föräldrar är för det mesta hänvisade till varandra i sitt föräldraskap. När de inte kan komma överens, leder det för det mesta till skilsmässa. Lagen kräver att föräldrarna själva ska lösa alla de frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge, vilket gör att det blir ju rättsliga tvister om de inte kan komma överens. För den som befinner sig mitt i en vårdnadstvist, blir man lätt alltför närblind och kan tappa fokuset på vad som är bäst för barnet i tvisten med den andra föräldern. Lagen säger att om det finns uppenbara samarbetsproblem ska det vara enskild vårdnad. Och uppenbara samarbetssvårigheter kan det bli om det finns våld inblandat i relationen mellan föräldrarna, mot barnet eller om någon utsätter barnet för övergrepp.

Behåll fokuset på barnet viktigt

Det är mycket viktigt att alla som är inblandade i en vårdnadstvist, bör behålla fokus på vad som är bäst för barnet. Och vad som är bäst för barnet, innebär att man alltid måste lyssna på barnet. Många barn vet överraskande mycket om vad de själva vill och behöver. I alltför få fall bestämmer man sig i domstol för att fråga barnet själv  vad det vill. Det är ju förståeligt att många inte vet hur man på bästa sätt ska tala med barn och kunna bedöma i vilken mån de själva kan tala om hur de själva vill ha det, men det finns faktiskt en yrkesgrupp som är utbildade till det och det är barnpsykologer. Advokater som är inblandade i vårdnadstvister, bör alltid tala med barnpsykologer.

5 Sep 2019