Blogg

Sida 2

RSS

Låt barnen ta hand om hunden

25 Oct 2021

Att skaffa en hund är att skaffa en ny familjemedlem. Detta gäller oavsett om man lever som singel eller som en stor familj. Hunden kommer att vara en del av familjen under flera, flera år och det ligger också på allas ansvar att se till att hunden i fråga får ett roligt, kärleksfullt och stimulerande liv.

En hund ger extremt mycket kärlek - och den ska också känna att den kärleken kommer i retur. Genom att låta alla familjemedlemmar dela på ansvaret så kommer hunden att må bättre.

Många ställer sig frågan om kombinationen hund och barn verkligen är bra? Det är den. Forskning visar att barn som växer upp med hundar utvecklar en högre empati och omsorg. Utöver detta så växer också barnets ansvarskänsla - något som barnet också har med sig genom resten av livet.

Givet vilken hund man har och hur gamla barnen är så är det aldrig en dum idé att inkludera barnen i ansvaret över hunden. Vilket konkret kan innebära att barnen i fråga ansvarar exempelvis för att se till att det finns hundfoder i skålen, att hunden kommer ut på promenader, att hunden får en möjlighet att leka och busa samt att hunden också får all annan stimulans den behöver. Här kan man säga att hundfoder och promenader är uppgifter som passar barnen bra att ansvara över - inom rimliga gränser och, återigen, beroende på vilken ålder de befinner sig.

Hundfoder och valpkurser - två viktiga saker

Hundfoder är en extremt viktig del av hundens välmående. Dels så gäller det att hitta rätt hundfoder för hunden - baserat på ålder, vikt, ras och så vidare - och dels i form av att servera portioner av normal storlek. Om du tänkt dig att dina barn ska sköta utfodringen av din hund så måste du också visa hur mycket som ska läggas i skålen - och vid vilka tillfällen detta ska ske. Hundfoder gör en enorm skillnad i hundens humör. Rätt hundfoder ger en alert, pigg och glad hund. Fel val å sin sida ger det motsatta - plus att hunden blir tjockare och får en sämre päls. Rådet är att fokusera på denna fråga!

En valpkurs är något som ger en bra start både för hund och för familjen. Det lär hunden att hantera sociala sammanhang och kursen lär er att hitta en bra, gemensam kommunikation. Många familjer tänker sig att det räcker att mamma eller pappa deltar i kursen.

Vi skulle säga att den är för alla. Låt barnen ta del av tipsen och råden som de erfarna instruktörerna ger. Det handlar om lärdomar för resten av livet och det ger dina barn värdefull information om hur de ska agera för att få hunden att lyda. Utöver en valpkurs kan man sedan även med fördel ytterligare förkovra sig genom att delta i andra kurser tillsammans med hunden.

Oundvikligt att hålla rent i skolan – eller?

20 Jul 2021

Det är oundvikligt att det blir smutsigt i skolor när barn är inblandade. Men för att det inte ska bli blir en bestående faktor kan du anlita extern städhjälp för att hålla rent i skollokalerna.

Sommarlov betyder att eleverna, och lärarna, äntligen slipper andas skoldamm under en efterlängtad period för alla inblandade. Och damm, det har det blivit mycket av under läsåret. Innan du kan ta dig ut till Stockholms skärgård för att fira midsommar ska skolan städas ut. Eleverna ska rensa sina bänkar, städa ur sina lådor och göra rent i klassrummet. Det tillhör läsårsrutinen. Men nu är det som bekant inte bara sista dagen i skolan som det finns ett behov av att städa. I synnerhet när det finns barn i lokalen är det behovet ständigt närvarande. En städare, eller lokalvårdare som det egentligen heter, har en lika naturlig plats på skolan som lärarna.

Smutsiga barn är lyckliga barn

En sådan där skolstädning i Stockholm är med andra ord inte en enda storstädning. Det är så mycket mer. Varje dag behöver det städas. Inte minst under vinterhalvåret när barnen springer in i klass- och kapprum med slaskiga kängor och blöta overaller. Det finns inget sätt att skydda sig mot smutsiga barn, och det är naturligt för dem att bli lite skitiga. Ett smutsigt barn är ett lyckligt barn, i viss mån. Men det går att göra någonting åt den smuts som dras in. Ge uppdraget till en städfirma och skolan kommer vara skinande ren. Så gott det går.

Livet blev inte som man tänkt sig

16 Jun 2021

En dröm många har är att vara hela livet med den man skaffar barn med. Det är en fin tanke och kärlekshistoria. Så är inte fallet för många, sagan kan ha ett slut. Ett slut man behöver hjälp med.

Det känns inte alltid rättvist när livet inte går som det ska. Vad gjorde man för fel? När började det gå fel? Och framför allt, hur kunde det gå så här mycket fel? Många frågor och få svar. Det är en hjärtesorg man måste ta sig igenom. Men framför allt måste man lösa vårdnadsfrågan. Att vara utan barnet en hel vecka kommer inte på fråga, dessutom är den ständiga oron över hur den andra föräldern ska klara en hel vecka med barnet. Att vara en förälder är den största uppgiften man fått.

Vid vissa tillfällen

Fast det är tråkigt kan många redan innan de får barn bestämma hur det blir om det skulle ta slut. Kanske inte sånt man vill prata om som ett lyckligt par. Men tyvärr, i verkligheten kan allt hända. Är den ena föräldern inte lämplig som vårdnadshavare kanske man får se över hur vårdnaden ska vara. Ska en ha ensam vårdnad eller ska ni dela på den? Det är svårt att gå igenom detta ensam. Men det finns bra advokater där ute som kan hjälpa er med vårdnadsfrågan. Ni är inte ensamma med detta och det är inte fel att ta hjälp. Vill man vända sig till familjerätten finns de i ens kommun.

Vad bör du veta om svensk arvsrätt?

3 Aug 2020

Arvsrätt behandlar frågor kring upprättande av testamente och arvskiften. Det är ett område inom juridiken som många av oss har kommit i kontakt med. Anlita en kunnig advokat vid behov.

Arvsrätt är ett område inom juridiken som många av oss har kommit i kontakt med någon gång i vårt liv när någon anhörig har gått bort. Det behandlar nämligen frågor om hur arv och ägodelar delas upp anhöriga emellan efter att en person har avlidit. Tyvärr, finns det en del missförstånd angående hur arvsrätt fungerar och hur kvarlåtenskapen delas upp. Det är något som många gånger skapar konflikter i en familj. Lagen är tydlig när det kommer till ens rätt att ärva.

Enligt svensk lag finns det tre arvsklasser. Bröstarvingarna ligger i första arvsklass. De har med andra ord rätt att först ärva det som den avlidne lämnat efter sig. Den andra arvsklassen omfattar levande syskon och den tredje av mor-, och farföräldrar och deras barn.

Arvsrätt kan vara en konfliktkälla

Hur kvarlåtenskap delas familjemedlemmar emellan är en konfliktkälla i många familjer. En sådan situation kan uppstå både hos förmögna och vanliga familjer. Slitningar kan leda till större konflikter som egentligen har att göra med känslomässiga band till efterlämnade ägodelar. En praktisk lösning är att alltid kontakta en advokat med specialkompetens inom arvsrätt som först och främst kan förklara för familjemedlemmarna vilka arvsklasserna är och hur de fungerar. Att strikt följa lagarna och försöka komma överens innan en konflikt uppstår är den bästa utvägen. Onödiga slitningar och bråk är inget en familj behöver, speciellt när en närstående har gått bort.

En advokat kan hjälpa till

Som det nämndes tidigare kan en advokat vara till stor hjälp när det kommer till arvsrättsfrågor. De flesta advokatbyråer har en anställd kollega med just arvsrätt som kompetensområde vilket underlättar ens sökprocess ganska mycket. Om de inte har en arvrättsjurist på byrån så kan de alltid tipsa om en sådan som du kan söka upp. Vad kan en advokat hjälpa till med? Med rådgivning, så klart! Juristen kan både förklara och följa svensk lagstiftning och på det sättet minska risken för framtida konflikter som arvsrätt kan skapa i en familj. Att anlita en advokat så tidigt som möjligt är den bästa lösningen. På det sättet kommer familjemedlemmarna att informeras om vad som är lagligt och giltigt i ett tidigt skede, något som i sig kan leda till mindre slitningar. Fråga gärna efter referenser innan du anlitar en advokat!

Här kan du läsa mer om den svenska arvsrätten: www.arvsrätt.nu

En skola för alla elever

30 Jun 2020

En skola för alla barn, det är vad man generellt eftersträvar inom skolans värld. Dock passar inte alla elever in i mallen för vanlig grundskola, och få får man kika efter andra alternativ.

Många gånger är det lätt att tänka att barnen skall gå på den skola som ligger närmast hemmet i närområdet där man bor, eller på en skola man tror kommer ge de förutsättningar som barnen kommer ha nytta av i sin framtida utbildning. Ibland är det en pedagogisk inriktning man uppskattar och vill ha som grund genom skolåren. Alternativen är många men ibland händer saker som gör att en vanlig skola kanske inte är det rätta alternativet. Idag finns det många vägar att gå inom utbildningsväsendet, och det finns många gånger hjälp och stöd att få för de elever som behöver det. Tyvärr får man som förälder ibland stånga sig blodig för att få rätt hjälp till sitt barn. Det kan då vara bra att se över vad det finns för alternativa vägar att gå.

Att välja rätt skolalternativ för barnet

Ofta är man som förälder ganska tidigt medveten om att ens barn har någon form av funktionsnedsättning. Då är valet av skolväg enklare om att man får kunskap och vetskap i god tid om det som kallas grundsärskolan. Ibland upptäcks funktionsnedsättningen senare i livet och man kan behöva se sig om efter nya vägar att stötta sitt barn. Det kan också vara så att man behöver ett alternativ utöver grundskolan och grundsärskolan. En integrerad skolgång kan vara ett alternativ i dessa fall. Då får eleven tillhöra en vanlig grundskoleklass men får stöttning via särskolan i vissa ämnen. Eleven får då en anpassad och individuell skolgång, vilket gör det lättare för hen att nå de personliga mål som sätts upp.

Vad innebär grundsärskola?

Att gå på en grundsärskola innebär att man får en anpassad skolgång efter egna behov och möjligheter. Även grundsärskolan har en läroplan som skall följas, precis som den vanliga grundskolan. En stor skillnad är att man på grundsärskolan gör utbildningen mer anpassad efter individen. Till exempel behöver grundsärskoleelever ofta lite längre tid för inlärning. Utöver det så är elevgrupperna är små och varje elev blir sedd av pedagoger och personal. I skolan har de fasta rutiner och en lugn, trygg miljö så att eleverna känner sig hemma. Personaltätheten är högre än i vanliga grundskolan, och personalen har lång erfarenhet av att arbeta med elever som behöver extra stöd.

Trygghet och säkerhet framför allt

6 Apr 2020

Som förälder är det mycket man ska hinna med i vardagsstressen. Vill ni att era barn ska bli tryggt omhändertagna när ni inte har möjlighet att vara på plats? Hjälpen är närmare än du tror.

Ett barn behöver känna trygghet för att växa upp till en väl fungerande människa. I dagens samhälle möter man otrygghet så fort man sätter på tv:n. Barnen kan utsättas för mobbing och man själv kanske känner att man inte räcker till som förälder. Det är mycket som ska passas in i schemat och istället för att leva i större familjesammanhang är vi nuförtiden mer utspridda. Våra nära och kära kanske bor på annan ort eller utomlands. Det är då man står där med barn som behöver all ens tid, familjer med behov både nära och längre bort, relationer som kanske knakar i fogarna eller arbete som väller in och äter upp tiden. Allt känns övermäktigt och man undrar var hjälp finns att få.

Hjälp av en kompetent nanny

Alla kan var alldeles lugna. Det finns hjälp att få. En variant är att titta lite extra på de företag som idag specialiserar sig på att finna den rätta nanny för just er familj. Låter som en dröm eller hur? Någon som tar hand om era barn just när ni behöver det och oavsett anledning. Ensamstående kan behöva en extra hand, liksom familjer som jobbar över mycket eller kanske behöver resa i sitt jobb. Ibland arbetar nannyn hemma hos er och det finns också möjlighet att ha en nanny som följer med vid resor. Har man nattjobb kan en nanny sova över och har man tidiga morgonskift kan man hitta en som kommer tidigt. En nanny fixar det praktiska som behöver göras men också mycket mer. När ni behöver hjälp med en kvalitetssäkrad, trygg barnpassning kan det vara värt att ta en närmare titt på utbudet.

Kärlek och omtanke

Det går att ha en nanny som passar barnen och ser till att de vistas i en säker och trygg miljö men det är inte allt. Ett barn som växer upp utan kärlek och omtanke saknar något. Det gäller att hitta rätt nanny. Någon som älskar att arbeta med barn, som tar hand om dem, tröstar, sköter om, läser läxor, tar på kläder, fixar matsäck, lyssnar på deras berättelser, är närvarande och ger dem all den uppmärksamhet de behöver och förtjänar. Helt enkelt bara för att de är barn. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida:https://www.nannystockholm.nu/

Barnen och deras aktiviteter

1 Mar 2020

Barnen har börjat med nya aktiviteter där hemma och detta gör att ni behöver införskaffa lite nya saker. Det kan handla om både små och stora saker beroende på vad det är för typ av aktivitet.

Barn i olika åldrar tycker om olika saker. Men för att man ska få dessa härliga ungar att börja intressera sig för olika typer av aktiviteter så behöver de lite påverkan från oss vuxna. Vi måste se till att barnen erbjuds olika typer av aktiviteter och att de får prova på allting minst en gång innan de kan säga om det är någonting för dem eller inte. Det kan bero både på ålder och andra intressen, vad barnet i fråga väljer för typ av aktivitet att sysselsätta sig med. Men oavsett vilken aktivitet som barnen väljer, så ska vi föräldrar vara glada att de engagerar sig och har ett intresse.

Med hjälp av oss föräldrar

Oavsett vilken sport eller fritidsaktivitet som barnet väljer så kräver det ofta en hel del från oss vuxna. Det ska skjutsas och det ska köpas tillbehör och kläder till de olika sporter som spelas. En del saker är dyrare än andra, som hockey och motorsport till exempel. Innebandy och fotboll kräver kanske inte lika dyr utrustning och höga terminsavgifter som dessa. Men om de vill börja med cross till exempel, om de har fått upp ögonen för motorsportens väg så är det många saker att tänka på och som behöver inhandlas. Det ska för det första köpas en cross, eftersom det inte är någonting som man får låna på träningar och tävlingar. Kläder, utrustning och andra avgifter tillkommer också.

Transport av cross

Det stora som behövs köpas när det ska skjutsas och åkas på olika träningar och tävlingar med denna cross, är någon typ av transport. En del väljer att använda sig av en vanlig kärra att spänna fast crossen på, men väldigt många köper en stor bil för ändamålet, en så kallad transportbil. Dessa transportbilar kan forsla både saker, crossen och dem som ska åka iväg på träning eller tävling. De är stora men inte för stora, de passar lagom och fungerar utmärkt för att fara iväg på crosstävlingar. Att köpa en sådan typ av bil är kostsamt för plånboken, men det finns begagnade att tillgå på marknaden. Allt vi köper behöver ju inte vara nytt, så kika runt och se ifall ni kan få tag i en begagnad transportbil. Vi rekommenderar: https://www.köpatransportbil.se

Saker du kan snickra med barnen

18 Feb 2020

Finns det något som går upp emot en stund av gemenskap tillsammans med barnen. Här ger vi tips på saker du kan snickra med barnen.

Lägg en grund

Börja med att göra en rejäl verktygslåda. Det är många viktiga moment att lära sig bara genom att göra en låda tillsammans. Ni tränar till exempel på att mäta, såga, skruva, limma och måla. Här lägger du den första grunden till kunskaper som ger snickarglädje.

Köp in verktyg tillsammans för att få ett bra utgångsläge. Det finns speciella verktyg för de små, men de är inte att rekommendera eftersom de är svåra att hantera och resultatet blir därefter. Barnen kan lära sig att hantera riktiga verktyg om de får göra det i lugn och ro och med handledning. 

Vad kan ni snickra tillsammans?

Utomhus kan ni göra en sandlåda. Tänk på att inte göra den för liten för leksaksbilarna behöver rejäla vägar att köra på. Gör den inte heller för stor. Det kan vara praktiskt att kunna lägga över ett lock av något slag för att slippa katter som använder lådan för sina behov.

Vill ni bygga gungor eller gungbrädor kan det vara bra att rådfråga en bygghandlare eller kolla information på nätet. Här gäller det att bygga säkert så att man undviker onödiga risker.

Ger ni er på ett lite större projekt på gården kan det passa bra med en lekstuga. Varför inte göra den så pass stor att det går att sova över där? Det blir ett spännande alternativ till att tälta på tomten.

Inomhus finns det en hel rad med saker som ni kan snickra tillsammans. Gör till exempel förvaringslådor, docksängar och garage. Här är det bara fantasin som kan sätta gränser. Barnen brukar ha massor av idéer så ta med dem redan i planeringsstadiet så blir byggandet ännu mera spännande.

Kanske kan de börja med att rita hur saken ska bli och därmed göra sin egen ritning. Det behöver inte vara skalenligt men ett sätt att lära sig vägen till att bygga. 

Att tänka på när man ska snickra med barnen

 

  • Lägg en bra grund med verktyg och verktygslåda för att komma igång
  • Köp inte barnverktyg, de är svåra att bygga med
  • Ta med barnen i planering och design av de olika projekten. Deras kreativitet berikar
  • Bygger ni sådant som barnen ska klättra på, tänk på säkerheten
  • Var inte rädd för skador som kan uppstå. Ladda upp förstahjälpen-lådan med plåster, kompresser och tryckförband.

Hjälp med barnpassning

14 Feb 2020

Har familjen utökats? För långt till dina gamla vänner? Vem kan stressade föräldrar lita på? Här hittar du pålitlig hjälp som passar dina barn. Trygg avlastning för dig och din partner.

Det är spännande och utmanande att bilda familj. När två blir tre kommer nya saker slag i slag. Ofta känns det som att någon tar över både bostaden och livet i stort. Allt fokus är på bebisen som ska ha mat, bytas på och förhoppningsvis, sova ibland. Även om du har pratat med dina föräldrar och andra som har erfarenheter, sker ju allting för första gången för dig och din partner. Många undrar efter de första åren hur det var möjligt. Hur orkade vi? Vi fick ju knappt sova alls? Det här är något naturligt, men det finns ingen anledning att driva sig själv alltför hårt, när arbete och vardag ska klaffa. Du kan få avlastning och hjälp med kvalificerad barnpassning vid behov. Det kanske är något du ska unna dig?

Ett litet barn

Stöd och hjälp hemma

Många flyttar hemifrån för att studera. Man hamnar i en ny stad och några år senare blir det där ens egna barn växer upp också. I många fall betyder det att man lämnade sina sociala nätverk. När det är långt till gamla vänner och släktingar får man behov av att se sig om efter barnpassning på annat håll. Och det finns alternativ. Med ROT-avdrag blir det mera ekonomiskt överkomligt också. För de flesta är det dock den stora frågan förtroendet för den du lämnar din guldklimp till. Använd en service som har erfarenhet och noggrann kontroll på personalen, där du får träffa flera kandidater och långsamt skola in personen i familjen. Du vill såklart ha en både trevlig och pålitlig extraresurs.

Att tala samma språk

Kanske kommer du eller din partner från ett annat land och ett annat modersmål än det svenska? Det fina är att det finns möjlighet att hitta en barnpassning som talar ditt ursprungliga språk. Sök upp en agentur som erbjuder italienska, arabiska, engelska eller spanska exempelvis. För de flesta är det självklart att prata samma språk med sina barn som det man själv använde i barndomen. Det ligger närmast hjärtat och där finns begreppen och uttrycken som var viktiga när man var liten. Känn dig inte begränsad av flerspråkigheten, när dina barn blir äldre kommer de att tacka dig för att de fick möjlighet att lära sig flera tungomål.

Dina barn är värda någon som bryr sig

14 Feb 2020

Vi är många som har svårt att få tiden att räcka till. Livet är mer än stressigt och man kämpar med att lösa barnpassningen. Alla har inte släkt i närheten och behöver hjälp från annat håll.

Ibland kan man känna att det är helt omöjligt att få ihop det berömda livspusslet. Idag har de flesta av oss ett arbete som utförs på heltid och lite till, och sedan är det restid till och från arbetsplatsen utöver det. Allehanda sysslor och åtaganden tar och tär av ens tid och dygnet har fortfarande inte mer än 24 timmar. Däremellan behöver en förälder också ha lite egentid och också lite kvalitetstid med den andra hälften. Tillfälliga lösningar känns knappast som ett stabilt alternativ. Att då kunna ta och anlita barnvakt är en utmärkt idé.

En flicka ritar

Hur fungerar det att ha en barnvakt?

Det går inte att anlita en barnvakt innan ett förtroende etablerats. Som förälder behöver du känna dig hundraprocentigt trygg med den person som kommer att ta hand om dina barn. Och dina barn behöver även de känna sig bekväma och glada i sin barnvakts sällskap. Det är mycket som ska klaffa och fungera innan arrangemanget kan starta och det är ett antal frågor som måste besvaras. Det första som behöver diskuteras är när, var och hur. Firman som hyr ut barnvakt har många välutbildade, kontrollerade och motiverade personer anställda. De behöver ha reda på många saker, som hur gammalt ditt barn är, omfattningen av uppdraget, vad ditt barn har för intressen och till exempel om ditt barn har några allergier eller funktionsvariationer. Sen kommer det verkligt viktiga. Ni får träffa lämpliga personer för uppdraget. När ni klickat med någon är det också dags för introduktion med barnet ifråga. Fungerar allt som förväntat eller bättre? Perfekt, då går vi vidare.

Trygghet i vardagen och med din barnvakt

För att allt ska fungera på bästa sätt är det viktigt att allt pratats igenom redan innan uppdraget börjar, så slipper ni bli avbrutna av telefonsamtal under kvalitetstiden. Tider och regler som ska gälla är viktigt. För din och barnens trygghet är det också bra att veta att alla som arbetar som barnvakt alltid är utbildade och erfarna. Det finns barnvakter som är kunniga i flera olika språk. Ni väljer om ni vill ha barnvakt efter schema eller om ni önskar hjälp vid vissa tillfällen efter behov. Och en bakgrundskontroll görs på alla som arbetar.

Vem beslutar om ensam vårdnad?

9 Jan 2020

Det finns många barn som bara har en vårdnadshavare av olika anledningar. Men vem beslutar om ensam vårdnad?

Gemensam vårdnad är en huvudregel 

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar och det är viktigt att veta att det inte är tvärtom – att alla föräldrar har rätt till sina barn. Så är det nämligen inte och det finns som sagt flera orsaker till att en förälder kan få ensam vårdnad. Det är dock ingen självklarhet och det krävs speciella skäl för att det ska beviljas. Gemensam vårdnad är alltid huvudregeln samt att se till vad som är det bästa för barnet och dennes situation. 

Undantagsfall för ensam vårdnad 

Även om gemensam vårdnad är en regel och inte ett undantag så finns det fall där ensam vårdnad är bättre för barnet. Finns till exempel stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna när det kommer till frågor och andra saker som rör barnet så kan det vara bättre att den ena föräldern faktiskt har ensam vårdnad och fattar alla juridiska beslut. 

Även vid uppenbara problem så som våld, drog- eller alkoholmissbruk och psykisk ohälsa kan en förälder vara direkt olämplig att stå som vårdnadshavare och då tillfaller ofta vårdanden till den andra. 

Gemensamt beslut 

Det finns flera fall där föräldrarna tillsammans kommit överens om att ensam vårdnad är det bästa alternativet för barnet. Man ingår då ett avtal med varandra eller så kan man vända sig till rätten för att begära att den ensamma vårdanden beviljas. Väljer man att skriva ett avtal så behöver detta först godkännas av socialstyrelsen för att det ska vara giltigt – det är alltså ett beslut som man inte kan fatta helt och hållet på egen hand. 

Även om man väljer att vända sig till rätten för att få den ensamma vårdanden beviljad så är det i slutändan där beslutet kommer att fattas. Är det tydligt att föräldrarna är överens brukar det dock inte vara några problem att få den ensamma vårdanden beviljad. 

Vårdnadstvist 

Är det bara en utav föräldrarna som anser sig ha rätt till ensam vårdnad blir det svårare. Då behöver man påbörja en så kallad vårdnadstvist vilket innebär en lång process som innefattar bland annat samarbetssamtal mellan föräldrarna. Syftet är att man tillsammans ska kunna komma överens om en lösning som passar för båda men lyckas man inte med det kommer ärendet tas upp i rätten. 

För att sammanfatta vem det egentligen är som beslutar om ensam vårdnad finns alltså två svar på frågan. Antigen kommer man som föräldrar överens om att ingå avtal. Här är det såklart viktigt att det ä tydligt att båda parter och inte bara ena är med på det som beslutas. 

Är man däremot inte överens så är det en domstol som avgör hur vida den ena föräldern har rätt till ensam vårdnad eller om den ska förbli gemensam. Regeln är dock alltid att den ska vara det, i dom fall där det inte på något sätt finns en risk för barnet att fara illa. Läs mer här: https://avaadvokater.se/ensam-vardnad/

Måste man lära barn att städa?

29 Oct 2019

Är det ett enda tjat om att barnen ska städa hemma? Särskilt lär det hända mer eller mindre ofta när man har stora barn som bor hemma. Det är lätt hänt att man som förälder tycker att de ska börja städa.

Har man väl börjat när de var små, är det lättare att få dem att städa. Då kanske städartakterna sitter i. Sedan lär de sig en massa dumheter på dagis och i skolan; som att städning är tråkigt. Det tycker väl vi alla till mans. Men det måste göras ändå. Så vad ska man göra när man inte får barnen att hjälpa till där hemma? Här ger vi några bra tips.

Anlita hemstädning

  • Muta dem med veckopeng/månadspeng – många tycker det lättaste är att motivera barnen med en veckopeng eller en månadspeng. Den bör då var så hög att det faktiskt motiverar barnen. Till en början kan den vara så stor att de kan köpa sitt lördagsgodis själva. Alltså inte mer än 30 kronor. Annars får de ont i magen. När de blir större kan den vara flera hundra kronor, och flera tusen, när de är riktigt stora. På så sätt motiverar man dem och ser till att de lär sig arbetets och lönens villkor.
  • Hota med indragna nöjen – får man dem inte att städa med hjälp av veckopeng/månadspeng, eller om man inte vill ge dem pengar, kan man alltid hota dem med indragna nöjen som besök på nöjespark, biobesök, semesterresor och så vidare. Det kan ta skruv och få barnen att städa, men handen på hjärtat – hur kul är det att hota barnen med sådant. Och vad gör man om barnen ändå inte vill städa? Ska man verkligen neka dem en semester? Och hur bra är det egentligen?
  • Belöna med roliga aktiviteter – då är det bra mycket roligare att belöna dem med roliga aktiviteter. Och då måste det vara sådant som barnen faktiskt vill göra. Inte gå på muséer med sina föräldra, utan lekpark, lekställen, äventyrsparker och höghöjdsaktiviteter. Det måste verkligen i så fall vara sådant som barnen vill göra och inte något som föräldrarna tycker att barnen borde vilja göra.
  • Anlita städfirma – måste man tvinga barn att städa? Nej, tids nog lär de sig städa när de väl flyttar hemifrån. Och under hur många år är de barn? 12-13 år? Och under hur många år är de vuxna? 70-80 år? De hinner städa. Så anlita en hemstädning istället.

Lite skit har ingen tagit skada av – eller?

22 Oct 2019

"Förr i världen" sa man ofta att lite skit i hörnen inte gjorde någon skada. Med det menade man att det inte var fel om det var lite smutsigt hemma. Kanske det ändå ligger något i det. Numera har var och varannan allergier av olika slag, det är glutenallergier, laktosintolerans, pollenallergier, gräsallergier och alla möjliga mer eller mindre hemska allergier.

Lite skit gör ingen skada

Det man kom underfund med när man väl tog reda på vad de många allergierna berodde på, var att barn i forna Sovjetunionen, inte alls var lika drabbade som barn i Sverige. Då tittade man på de omständigheter som de barnen levde under. Det man kom underfund med var att barn i de länderna inte hade det lika "kliniskt" rent som barn i Sverige. Barnen där, levde till och med närmare varandra och utsattes för fler bakterier, helt enkelt. Det gamla talesättet att skit i hörnen inte skadar någon visade sig alltså vara sant. Det kan nog bli alltför rent på sina håll då och då. I så fall är det väl bara att låta bli att städa, så får man en ursäkt att inte städa, eller?

Att ha en oreda är inte kul

Det är märkligt detta med städning. Alla borde väl må bättre av att bara låta allting vara, bara njuta av tillvaron och slippa städa, eller? Det är ju inte så. De flesta mår mycket bättre när det är städat. Ordningen i tillvaron, hjälper sinnet att må bättre. Varför det är så vet vi inte riktigt. Kanske det har med att göra att man ändå känner av bakterier som trivs i smuts, utan att vi tänker på det. Om inte annat så luktar det väldigt illa när det är smutsigt. Och har man då barn och det är så pass smutsigt hemma att det luktar, ja då har det slutat vara "lite skit i hörnen" och blivit en bakteriell härd i hörnen i stället. Då är det dags att städa. Även om det inte är så roligt.

Ett alternativ är att låta någon annan göra det

Vill man inte städa, men samtidigt inte mår bra av att det är ostädat, smutsigt och barkteriehärdar i hörnen kan man i stället låta någon annan göra det. Och eftersom man inte är någon som tvingar någon annan att göra det man själv inte vill göra, så betalar man för att få någon annan göra smutsgörat, det vill säga man anlitar en städfirma som kommer och städar hemma hos en. Ska man välja en bra städfirma vill man ju ha en någon som både är pålitlig, som arbetar bra och som är prisvärd. Här kan du läsa mer om en städfirma som erbjuder hemstädning i Kristianstad: https://www.hemstädningkristianstad.se.

Kan man åka på safari med barn?

14 Oct 2019

Kan man åka på safari med barn eller handlar det om att utsätta familjen för onödiga risker? Ett safari har väldigt många fördelar. Väljer man att åka till Afrika - exempelvis Botswana, Sydafrika, Zimbabwe eller Zambia - så kommer man att få en naturupplevelse utöver det vanliga. Klimatet är varmare, naturen är totalt annorlunda och djurlivet skiljer sig radikalt från vad vi är vana vid i Sverige. Lejon, leoparder, elefanter,flodhästar, noshörningar, ormar, spindlar, krokodiler - alla djur du visat dina barn i böcker kan nu upplevas på nära håll. Är det verkligen en bra idè? Det finns några saker som talar för- och emot ett safari med barn.

Först och främst så måste man utgår från barnets ålder. Det kanske inte är någon vidare idé att boka in ett safari till ett barn som befinner sig i spädbarnsåldern eller i en ålder där barnet i fråga inte kommer att minnas någonting av resan. Då det dessutom handlar om en lång resa - räkna med en flygning, non-stop, på tretton timmar till Sydafrika - så kanske andra, mer närliggande alternativ är bättre.

Man måste även vara medveten om att det kan vara farligt. Ett barn måste begripa att vissa saker - och vissa djur! - innebär en direkt livsfara. Att ha med en bångstyrig tvååring på ett safari kan sluta i en ren katastrof. Därför spelar definitivt åldern en stor roll. Ju äldre barn ni har, desto säkrare blir safarit och desto mer valuta får ni för pengarna.

safari

Tänk på dessa saker innan ni bokar

Barn älskar djur och natur. Det är ett vedertaget faktum och genom ett safari så kan ni som föräldrar ge barnen en chans att uppleva det autentiska, vilda djurlivet. Ett safari följer ingen regi; de djur som finns lever sitt eget liv och ni är endast åskådare till detta. Det är något som man måste tänka på.

Förklara för barnen att man aldrig riktigt kan veta vad som väntar. Ena dagen kan vara väldigt lugn och där djuren är skygga - nästa dag kan vara extremt fartfylld. Naturligtvis så är detta även något som är säsongsbetonat, men även om det skulle vara en lugnare period så kan en skicklig guide ändå hitta- och ge möjlighet för er att se exempelvis The Big Five.

Rätt val av arrangör är sett till detta det viktigaste. Vissa arrangörer är bättre än andra och vad gäller safari med barn så är det en betydligt viktigare fråga. Detta både sett till själva äventyret och sett till säkerheten.

Barns ålder spelar, som sagt en roll. Exempelvis Krugerparken i Sydafrika har satt en gräns på 12 år. Där kan man emellertid hitta arrangörer som har lov att köra även yngre förmågor - då i speciella bilar, förstärkta med extra säkerhetsglas. Kolla upp sådant innan. Vilka åldrar gäller för olika typer av äventyr? Vi kan direkt säga att de rena bushvandringarna normalt är exkluderade till äldre barn. 12 år är lite av en måttstock att förhålla sig till.

 

Måste man vaccinera barnen?

Det är inte de stora djuren som är det stora hotet. Istället så handlar det ofta om myggor. Malaria, Denguefeber och andra sjukdomar sprids via myggor och det kan ge fruktansvärda följder - i synnerhet om det handlar om barn vars immunförsvar ännu inte byggt sig så starkt som hos vuxna.

Här bör man kontakta en läkare i god tid innan avresa för att säkerställa vilka vaccinationer som kan ge extra bra skydd. Stelkramp och difteri är två sjukdomar som man bör vara vaccinerad mot i samband med en resa till ett afrikanskt land.

Varför inte skaffa bambutandborste för barn?

12 Oct 2019

Tänk att det är så många barn som tar ett vuxenansvar och är ute och demonstrerar för att rädda klimatet och miljön, vår älskade och fina jord! Bara under fredagen den 27 september var det hela 4 miljoner(!) människor ute på sin stads gator och torg som demonstrerade för att rädda jorden och den här planeten. Det visar verkligen vad den generation som nu är barn, vill!

Så vad är det som vi, vuxna som har barn, kan göra? Hur kan vi ta ansvar så att det inte är barnen som måste ta vuxenansvar, medan vi som är vuxna agerar som barn och kör huvudet i sanden och låtsas som vi inget hör? Vi kan ju börja med att lyssna på vad forskarna nu har sagt i 40 år. Det är det ena. Det andra är att svänga om, att var och en av oss börjar leva på ett miljövänligt sätt.

Ingen kan göra allt – alla kan göra något

Skaffa en bamboo toothbrush

Många slår ifrån sig hela frågan, med att säga och tänka att det inte finns något som man själv kan göra. Om bara en gör något så händer inte särskilt mycket. Men om man är många som gör samma sak, då kan vad som helst hända! Titta bara på Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, som bara är 16 år. Hon började ensam sitta utomhus, utanför riksdagen och demonstrerade varje fredag för bara ett år sedan. Idag har hon mer än 7, 6 miljoner följare som gör exakt som hon; demonstrerar varje fredag!

Det är inte bara Greta som kan påverka

Vi som konsumenter kan faktiskt påverkar, vi med! Många tänker att det är industriera och fabrikerna som spyr ut mest koldioxid och använder mesta energin till sin smutsiga tillverkning och produktion. Ja, men vem betalar för deras varor och produkter? Jo, du och jag. Så om du och jag, och alla barn, börjar sluta köpa deras produkter och varor, så får fabrikerna och industrierna inte in några pengar. Och i slutändan kan de inte fortsätta med sin smutsiga tillverkning och produktion. Så det som du och jag kan göra, är att alltid välja miljövänliga varor. som till exempel en bambutandborste, kan hittas här: https://thehumble.co. När vi väljer miljövänliga produkter och frågar efter hur industrierna och fabrikerna har gjort när de har tillverkat sina varor, ja då kommer de att tvingas att ändra på sin energianvändning och vilka material som de använder sig av. Så gör som Greta!

 

← Äldre inlägg