Blogg

Sida 2

Kan goda ledaregenskaper vara bra vid barnuppfostran?

12 mar 2019

Kan man bli en bra ledare, eller är det något man föds till? Som chef, och som anställd, har man ofta anledning att reflektera kring vad som är bra chefsegenskaper. Att vara bra på en sida av chefskapet, att administrera och se till att det dagliga arbetet fortlöper enligt de uppställda målen, innebär inte nödvändigtvis att man är en bra ledare som har förmågan att entusiasmera medarbetarna och staka ut framtiden för företaget.

En riktigt bra chef är bra på båda dessa saker, vilket gör att han får förtroende hos arbetsgruppen och får dem med på tåget. En bra ledare visar empati utan att bli för insyltad i personalens privatliv, och han eller hon får respekt hos arbetsgruppen genom en rak, öppen, och framför allt rättvis kommunikation.

Kurser i ledarutveckling

Vissa menar att goda ledaregenskaper är något man föds med, medan andra är övertygade om att det går att träna sig till att bli en bra ledare. Det finns därför kurser inriktade på ledarutveckling, som

framför allt riktar sig till chefer. Det viktigaste av allt om man vill bli en bra ledare är att man är säker på sig själv, har tydliga idéer och förmågan att få människor att lyssna och känna förtroende för en.

Ledare vinner sitt förtroende med hjälp av sin personlighet

Man brukar säga att chef är en titel man får uppifrån, medan ledare är någonting man inte kan befordras till, utan något man blir genom att få förtroende från dem man är satt att leda. Med det sagt är det inte alltid nödvändigt för en chef att ha goda ledaregenskaper. För mellanchefer inom stora organisationer är det kanske viktigare att man är duktig på att administrera och utföra order uppifrån än att kunna staka ut framtiden för företaget och entusiasmera medarbetarna. Man kan säga att ju högre upp i hierarkin man kommer, desto viktigare är det med goda ledaregenskaper.

Ledarskap och barnuppfostran

När man talar om barnuppfostran kan man göra vissa jämförelser här. Att vara förälder innebär ju dels att vara en förmyndare för barnet, en chef, men också att vara den person som barnen ser upp till och som man överför sina kunskaper till och hjälper att utvecklas, precis som en riktigt bra ledare kan göra med sina anställda. För en förälder är det naturligtvis lättare att känna ett ansvar för sitt eget barns utveckling, men det som kännetecknar riktigt bra ledare är det ansvar de känner för sin arbetsgrupp. Bra ledare vill inte att andra ska göra som de säger av egoistiska skäl, utan för att de genuint känner att det är det absolut bästa för gruppen.

Du som vill bli en bra ledare kan därför ha nytta av att fundera just på denna aspekt av föräldraskapet: vill jag leda gruppen för att få som jag vill, eller för att jag vill hjälpa min arbetsgrupp att nå framåt och utveckla både sig själva och företaget? Om svaret är det senare kan du vara säker på att du har de egenskaper som behövs för att bli en bra ledare.

Mer läsning om ämnet ledarutveckling på https://scmi.se.

 

Gå till tandläkare med barnen

10 mar 2019

Det är mycket som man måste lära barn. De är ju alldeles nya människor och vet eller kan inte särskilt mycket om din omvärld. Att vara förälder är att delta i den resa som barnen ska göra när de lär känna sig själva och sin familj. När de går till dagis, ska de lära sig interagera med andra barn, genom de lekar som de får göra på en lugn och säker plats som förskolorna i Sverige erbjuder. På sin "fritid" efter dagis, får de lära sig interagera med dig som förälder, lär sig om matlagning, om påklädning, och tandborstning på morgon och kväll.

Som förälder måste man borsta barnens tänder

Många barn vill borsta sina tänder själv. De ser ju hur du gör, och du låter ju ingen annan borsta dina tänder åt dig, och då vill de göra på samma sätt. Ändå uppmanar alla tandläkare föräldrarna att borsta tänderna på sina barn. Tänderna blir inte rena när barnen borstar dem själv. På samma sätt bör du vänja barnet att gå till tandläkare regelbundet. Många barn är blyga inför en tandläkare och det är viktigt just därför att gå till en tandläkare som kan ta barn och förstår deras blyghet när de kommer till en tandläkarmottagning. Då vill man som förälder inte ta med barnen till en tandläkare som är barsk, ovänlig eller som inte förstår sig på barn. Då det innebär att introducera tandläkarbesök för sina barn vill man ju, som förälder att tandläkarbesöket blir en så trevlig vana som möjligt.

Gå till en barnvänlig tandläkare

Så var hittar man som förälder en tandläkare som är bra att gå till med barnen? Dessutom vill man ju heller inte att det ska bli krånligt att ta sig till en tandläkare, helst kanske man vill hitta en tandläkare som har sin tandläkarmottagning på en praktisk plats, kanske nära ens bostad. Om du inte känner till någon sådan kan du börja med att till exempel googla "tandläkare Solna", om du till exempel bor i Solna. Annars skriver du in den ort där du bor i Googles sökruta i den webbläsare som du använder. Därefter bör du få flera förslag på någon som har en tandläkarmottagning i Solna, Täby, eller Askim, beroende på vilken ort som du har skrivit i sökrutan. Det är svårt att veta på förhand hur tandläkarna är, det bästa är helt enkelt att pröva hur det är att gå till en tandläkarmottagning och se hur de är mot barnen. Lycka till!

Barn har rätt till rolig och trygg lek

3 mar 2019

Alla barn i Sverige har rätt till en trygg och säker lek i en stimulerande miljö. Så står det i FN:s barnkonvention som vi i Sverige har anslutit oss sig till. Det betyder bland annat att lekplatser, och andra miljöer där barn ska leka, ska vara säkra och tillgängliga. 

“Alla barn har rätt att leka. Lekplatsen ska kunna användas av barn med nedsatt förmåga att röra sig eller orientera sig”

Det finns en rad olika regler som gäller för våra lekplatser. Det handlar både om regler för tillverkare av lekplatsutrustning och om regler för den som bygger eller ansvarar för en lekplats, till exempel en bostadsrättsförening.

Fria ytor och fasta anordningar

Flera olika lagar reglerar lekplatserna, en av dem är plan- och bygglagen (PBL). I den finns krav på att barn ska ha fria ytor att leka på, de ska kunna leka utomhus och på lekplatserna ska det finns fasta anordningar som begränsar risken för olyckor. Det betyder att till exempel gungställningar och klätteranläggningar ska vara väl förankrade i marken. I dag är det vanligt att botten av lekplatsutrustningen är nedgrävd i marken eller fastgjuten. Lagen visar också att det är viktigt att alla barn har rätt att leka. Lekplatsen ska också kunna användas av barn med nedsatt förmåga att röra sig eller orientera sig. 

Tillsyn och säkerhet

I plan- och bygglagen har kommunens byggnadsnämnd ansvar för tillsynen över lekplatserna inom kommunen. I myndigheten Boverkets föreskrifter är det tydligt att alla fasta redskap för lek ska ordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget under gungor, klätteranläggningar och liknande redskap ska vara av ett stötdämpande material så att man inte slår sig lätt om man ramlar. Boverket poängterar också att lekplatser på allmänna platser ska bli mer tillgängliga för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Alla redskap för lek måste inte vara tillgängliga men det ska gå att leka även om förmågan är nedsatt. Om man som barn har en förälder med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga ska föräldern självklart kunna följa med till lekplatsen.

Redskap för lek kollas återkommande

Inom många bostadsrättsföreningar finns lekplatser. Enligt Produktssäkerhetslagen ska alla redskap vid en lekplats i bostadsrättsförenignar vara säkra. Det betyder att gungor, klätterställningar och liknande måste vara säkra för barnen som leker oavsett hur gamla redskapen är. Myndigheten Konsumentverket är tillsynsmyndighet över produktsäkerhetslagen och gör kontroller av redskap som är gjorda för lek så att de ska uppfylla gällande säkerhetskrav.

Kommun, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar har såklart ansvar för sina lekplatser. Återkommande ska lekplatsutrustningen besiktas så att den klarar säkerhetskraven. En kompetent person ska utföra kontinuerliga kontroller och de ska dokumenteras. Dessutom kan fastighetsägaren själv göra tätare kollar med kortare intervall, till exempel kvartalsvis.

Tillverkarens ansvar

Den som tillverkar lekplatsutrustning har självklart ett ansvar. Deras ansvar sorteras också in under produktsäkerhetslagen. Produkterna ska vara säkra och redskapen för lek ska märkas med namn och adress till den tillverkare som är ansvarig.

Den som köper lekredskap, till exempel en bostadsrättsförening, ska få utförliga anvisningar om hur redskapen ska installeras. Anvisningarna ska också visa vad som gäller för drift, besiktning och underhåll. Allt ska samlas i en dokumentation som uppfyller europeisk och svensk standard.

Lär barnen om farorna med el

20 feb 2019

Det finns potentiella livsfaror överallt. Det är bland det första man inser som förälder. Varenda liten kant är farlig, varje stol och ett fall från en sådan kan leda till svåra skador och varje detalj i hemmet kan säkerligen åsamka stor skada. Det är naturligt att tänka så, men i många fall så räcker det sunda förnuftet långt. Man behöver inte bygga om hela lägenheten bara för att man barn.

Däremot bör man vara noga med de saker som verkligen är farliga. Detta handlar till stor del om elektricitet och vilka fruktansvärda konsekvenser det kan ge. Tyvärr finns det otaliga exempel på där barn förolyckas som en följd av direkt kontakt med elektricitet. Det vanliga innebär att man leker med någonting, ser ett vägguttag och stoppar in föremålet i detta. En sådan olycka går så fort så att man som förälder knappt kan reagera.

Det finns tyvärr även ett känt fall av detta. Folkkäre Hasse Alfredsson hade en son som dog på exakt detta sätt och där Hasse satt i samma rum. En fruktansvärd upplevelse som han aldrig kunde släppa och det kan man också förstå; vilken sorg, vilken smärta, hur många frågor man ställer - vad kunde jag gjort annorlunda, om bara, om jag hade, om vi gått ut istället och så vidare. Ett eluttag som inte används ska barnsäkras. Det är det första man ska göra som förälder. Köp pluggar av plast på IKEA och sätt in dessa i alla uttag. Det är en väldigt billig livförsäkring.

Föregå med gott exempel - anlita en behörig elektriker

Barn gör som man själv gör, inte som man säger. Det spelar ingen roll om vilket område det handlar om. Om du själv som förälder säger en sak - men gör en annan - så kommer ditt barn att ta efter ditt beteendei första hand och inte dina ord. Gällande elektricitet så innebär det följande: anlita alltid en behörig elektriker - oavsett om du tror dig klara av saken på egen hand.

Det spelar ingen roll om det handlar om att sätta in golvvärme, installera spotlights i taket i hallen eller om att sammankoppla två olika lampor i köket i Stockholm - anlita alltid en elektriker. faktum är att du inte ens får hantera elektricitet utan behörighet. Installationer och annat kräver - enligt lag - att en behörig elektriker gör jobbet. Inte enbart så är du alltså en dålig förebild för dina barn - du bryter även mot lagen.

Använd rot-avdraget för en elektriker

Det behöver inte vara så dyrt att anlita en behörig elektriker. Du kan dels använda rot-avdraget och genom det dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Dels så kan du även nyttja konkurrensen där du bor. I Stockholm har du bäst möjligheter att göra så. Ta kontakt med så många elektriker du kan och använd det förhandlingsläge du får genom alla offerter.

Passa även på att låta den elektriker du anlitar granska din bostad ur ett rent säkerhets- och barnperspektiv. Finns det någonting som kan vara farligt och finns det lösningar som är bättre? Det är ett billigt sätt att försäkra er alla från olyckor.

Här kan du läsa mer om el och elsäkerhet: https://www.elektrikerstockholm.nu.

Så kan du inreda i barnens rum

13 feb 2019

Ligger det leksaker överallt? Om det gör det och du ständigt råakr ut för att trampa på legobitar (nattetid) är det dags att göra något åt saken, så att du slipper trampa dina fötter halt fördärvade när du ska på toan på natten och inte ser vart du trampar. Det finns fina backar som passar när dina barn är ganska små. Oftast leker ju barnen med ganska stora leksaker, som duplo och större bilar. Ju större de blir, desto mindre blir leksakerna, tills de inte leker alls med leksakerna och endast önskar sig riktigt dyra leksaker som mobiler, datorer och Playstation, X-box eller Wii-spel.

Skaffa hyllsystem med lådor

Det kan vara en pedagogisk sak att skaffa hem hyllor där du kan placera lådor som rymmer olika slags leksaker. Har du större lådor för leksakerna, lär sig barnen var de ska hitta dem. Dessutom är det nästan ofelbart så, att om rummet är tomt när barnen ska leka, kommer leken igång på ett helt annat sätt, än om leksakerna ligger framme. Det tomma rummet är mycket mer inbjudande till leken än ett fullt rum. Det är som om det städade rummet gör det mer inbjudande till lekar för ett barn.

Gör en lekhörna

En lekhörna är bra, när man ska inreda ett rum för barnen. I hörnet kan du hänga upp utklädningskläder. Du kan till och med skaffa en liten skärm, eller en hylla som bildar ett avskilt hörn dit barnen kan gå och klä ut sig och sedan komma ut förklädd till prins eller prinsessa, drake eller trollkarl.

Bord och stolar till de små barnen

Små bord och stolar är perfekt till riktigt små barn. I 2-4 års åldern leker de många låtsaslekar, som att bjuda på kaffe, mata sina dockor och laga mat. Då är det perfekt att inreda barnens rum med små spisar, diskbänkar och små bord med tillhörande stolar så att barnen har egna kök, eller varför inte små fåtöljer till det egna vardagsrummet? Fåtöljen brukar ofta följa med ut i vardagsrummet där barnen vill sitta i, när de vuxna sitter i egna fåtöljer.

Heltäckningsmatta skönt för lek på golv

När barnen är riktigt små, vill de oftast leka på golvet. Bor man i ett lite dragigt hus, kan det vara skönt att lägga en heltäckningsmatta på golvet som både skyddar barnen och golvet från barnens, många gånger hårdhänta lekar. Då vet man att varken barnen eller golvet skadas. Läs mer här om var du kan hitta heltäckningsmattor i Stockholm.

Idrott och barn hör ihop

8 jan 2019

Hur kan ett så pass litet land som Sverige hävda sig i så många olika idrotter? Vi har haft framgångar i allt från tennis, bordtennis, skidåkning, fotboll, ishockey, bowling, slalom, badminton, bandy, segling till handboll. Detta alltså inom stora sporter och det borde egentligen vara en omöjlighet att vi lyckats med detta sett till vilken liten befolkning vi ändå har.

En stor del av förklaringen ligger i en naturlig inställning till idrottande. Idrott och sport vävs tidigt in i våra liv; genom skola och gymnastik, genom föräldrar som aktiverar sina barn och genom den spontana leken - tänk landhockey, fotboll i skymningen och lite bordtennis under en rast i skolan. Idrott utan tankar på att bli bäst; idrott då den är som allra, allra bäst.

Men nu? Det har faktiskt kommit en oroväckande trend i hela vårt samhälle där man kan se att vi blir allt fetare. Något som hör ihop med en tydlig samhällsförändring. Vi jobbar mer stillasittande, vi äter sämre mat och vi rör oss mindre. Det spiller över på barnen.

Barn i Sverige blir allt fetare

Dessa är tyvärr inte skonade från övervikt - faktum är att barnen i Sverige är fetare idag än vad man någonsin har varit. Den sämre kosten är en förklaring, indragen skolgymnastik en annan och en tredje ligger i föräldrarnas händer. Visst, det är ganska tråkigt att gå ut i regnet, det kostar på att leka i snön och det kanske är skönare att slå på Netflix till barnet eller ge honom/henne fri tillgång till en dator. Men, det är att anse som en björntjänst som riskerar barnets hälsa på sikt.

Forskning visar att ett överviktigt barn också riskerar att fastna i den övervikten och därmed också löpa riskerna som en sådan för med sig - ökad risk för diabetes typ 2, ökad risk för stroke och för hjärt och kärlsjukdomar.

Det svenska, sportsliga undret å sido här: nu handlar det om hela vår folkhälsa. Det är dags att ge barnet en chans att sätta ner sina fötter på ett sportgolv igen.

Nya sportgolv förhindrar skaderisken

Skaderisken då? Visst, det finns en risk i att ett idrottande hos ett barn kan leda till skador. Vi skulle dock säga att uteblivet idrottande kommer att leda till större risker för sådana. Man bygger upp sina muskler, man får bättre koordination och bättre kontroll över sin kropp om man idrottar. Vilken idrott det än må handla om.

Dessutom: idag så är sporthallarna utrustade med sportgolv som minimerar risken för skador på exempelvis fotleder och knän. Ett sportgolv idag ger fäste, det är mjukare och det ger en skönare dämpnings om i sin tur gör att idrotten i fråga känna lättare. Det ska man även ta till sig som vuxen. Troligt är att den förslitningsskada du förknippar med exempelvis tennis inte kommer att kännas lika mycket på ett modernt sportgolv. Läs mer om sportgolv här.

Idrotter för alla - så många som möjligt

Vilken idrott ska mitt barn prova på då? En farlig tendens i Sverige är att elitsatsningar sätter igång för tidigt. Ett barn ska aldrig behöva välja mellan en idrott och en annan. Fram till åtminstone 15 års ålder så ska man kunna kombinera - i den mån det är möjligt rent tidsmässigt - så många idrotter man vill och orkar med.

Frågar man olika NHL-spelare idag om vad som gjort dem så framgångsrika så har många pekat på att A) idrotten fick vara lek och B) den skedde i olika tappningar. Hockey på vintern, fotboll på sommaren och däremellan bandy, pingis, basket och mycket annat. Låt leken vara lek, allvaret kommer senare.

Funkar det att städa med barn?

29 dec 2018

Är det svårt att hinna med allt som du vill göra? En del har fritidsaktiviteter som tar mycket av ens fritid. Det kan vara allt från filateli, till vindsurfing, curling (inte curling av barn dock) eller träning som man helst av allt vill kunna göra efter arbetet. Hur ska man då hinna med allt, om det dessutom är så att man har barn som man också behöver ta hand om? Och även ett heltidsarbete som gör att man får en inkomst att leva av. Dygnet har ju bara som känt, 24 timmar. Många skulle säkert skaffa sig fler, om det var möjligt.

Långa pendlingstider i Stockholm sväljer tid

Hur ska man göra? Många anlitar städhjälp, till städningen hemma.  Att välja bort städningen är en populär sak. Med möjligheten till Rut-avdrag är det möjligt att även medelinkomsttagare ska kunna anlita denna populära tjänst. Bor man till exempel i Stockholm, pendlar det flesta till och från arbetet. Har man då barn, gäller det att pendla till dagis och skola också, innan man kan åka hem. Allt pendlande tar mycket av ens tid. Det bästa man då kan göra är att använda tiden som man lägger på att pendla, till att läsa en bra bok. Eller arbeta, sticka, eller bara få fundera klart sina tankar och hinna ställa om från arbetet till livet hemma med sina barn.

Hur mycket ska barn hjälpa till med städningen?

Ska man städa med barn, eller ska man hålla dem utanför städningen? En del tycker att det är en bra del av barnens uppfostran att lära sig städa. Till viss del är detta verkligen bra. Lär man till exempel barnen att alltid städa undan efter sig när de har lekt, så sitter det så att de gör det utan att de behöver tänka på det. Att sedan ha barnen att städa även resten av hemmet är inte riktigt lika självklart. Ibland kan det räcka med att städar sina egna rum. För resten av hemmet kan man mycket väl anlita städhjälp i Stockholm.

Med Rut kan de flesta anlita städhjälp

Med möjligheten till Rut-avdrag av den egna inkomstskatten kan man sänka priset med som mest 30 procent, eller 25.000 kronor per år och per person. Det gör att det inte bara är överklassen eller de med högst inkomst som har råd med att anlita städhjälpen i Stockholm. De flesta medelinkomsttagare har alltså möjigheten att anlita denna populära städhjälp.

Att leva och sedan dö är livets gång – tyvärr!

15 dec 2018

Har man barn och mormor, morfar eller farmor, farfar eller någon annan i familjen går bort, är det viktigt att kunna prata om döden på ett bra sätt med sina barn. Beroende på barns ålder, kan man prata på olika sätt om döden. För dem som är religiösa, kristna, muslimer, buddhister eller tillhör någon religion, är det ofta lättare att tala om döden då religionen ofta har svar på döden, varför man dör, och vad som händer efter den. Är man inte religiös, kan det vara svårare att tala om döden. De flesta ateister tror inte på någon tillvaro efter döden. Då kan det vara ganska brutalt att säga så till ett barn. Men det är upp till var och en att hantera det på bästa tänkbara sätt.

Begravning brukar inte vara för barn

De flesta brukar inte ta med sina barn till begravningar, då det oftast är mycket skrämmande för barnen att uppleva vuxna som är ledsna och gråter. Då kan det kanske vara lättare att de får göra annat. En begravning är ju till för dem som sörjer, att verkligen få sörja den som har gått bort. Och sedan kanske följa med kistan till begravningsplatsen. Där har ofta någon på begravningsplatsen, grävt upp en plats för kistan, eller så går den till en förbränningsugn. Då får man endast en urna med askan, och en plats för urnan i begravningsplatsen som är avsedd för detta.

Vill du ha en begravningsplats för urnan?

Om du endast får en urna, efter den döda, kan du få en gravsten, dit du kan gå för att minnas och sörja. Du kan välja vilken slags gravsten som du vill ha; ljus, mörk, slät eller skrovlig. Eller om du vill ha en liten, stor, diskret eller en som väcker uppseende. En del vill ha en hel kant kring gravplatsen, för att göra avgränsningen större och verkligen markera platsen för graven.

Många saker man måste sköta om

Som anhörig blir ansvaret tungt på en. När någon i familjen går bort, blir det många saker som man som anhörig måste sköta om av praktisk natur. Hur ska begravningen gå till? Hur ska du annonsera om den anhörigas bortgång? Var ska den döda begravas? Hur ska graven se ut och vilken slags gravsten önskas? Det finns möjlighet att besöka begravningsbyråer och stenhuggare som hugger ut olika slags gravstenar i Stockholm.

Lär barnen respektera djupet i en pool

10 dec 2018

Den som har en pool hemma, antingen inomhus, eller ute i trädgården, bör lära barnen hur de ska förhålla sig till poolen och att de kan ramla i den. Som vuxen gäller det att tänka efter före, vilket inte barn klarar av alls. Det är för att deras hjärnor inte är utvecklade på det sättet, än. Det kommer först när barnen är i tonåren; i 13-14 års ålder. Då har deras hjärbnor utvecklats så att de har förmågan att tänka framåt, tänka ut konsekvenser av sitt handlande och tänka framåt i tid. Då kan de tänka i termer av konsekvenser. Det kan inte ett litet barn och som vuxen kan man inte förvänta sig det av ett barn. Då måste man vara den vuxna och vara den som tänker till innan något sker. Därför måste man alltid ha ett pooltak över poolen som skyddar barnen från att ramla i poolen.

Bygg ett pooltak som håller länge

När man väl väljer ett pooltak är det bäst att välja ett som håller för lång tid. Bland det mest slitstarka är krafitgt plast, som byggs på lätta aluminiumskenor som gör det enkelt att förflytta pooltaket, så att man antingen stänger pooltaket eller öppnar det. Man kan bygga pooltaket högt ovan poolen eller lågt, beroende på hur mycket man vill bevara värmen i poolen eller inte. Dessutom kan du bygga in värmepump till poolen som hjälper till att hålla värmen inne i poolen. Tänk att få sjunka in i en varm pool och simma dig svettig med några motionssimtag varje dag. Bättre sätt att hålla sig i trim finns knappt. Även barnen kan simma i en sådan pool, oavsett väder. Får du barnen att börja simma i den, kan du väcka ett intresse för simining hos barnet. Tänk att hon eller han då kan simma varje dag. Här kan du läsa mer om olika pooltak: https://swimstoresweden.se.

Så lär du ditt barn vattendjup

Om du väljer att själv lära ditt barn att simma, kan du samtidigt lära henne eller honom att dyka. Lär sig ditt barn att dyka, och inte är rädd för vattnet kan du tillsammans med ditt barn dyka ner på bottnet av poolen. Ni kan kasta i badringar med en tyngd som gör att ringen lägger sig på poolen botten. Genom att dyka ner på botten, lär sig barnet hur djupt det är i poolen och att det inte är farligt att dyka. Du lär samtidigt barnet hur hon eller han ska komma upp igen.

Barn säger det som faller dem in

1 dec 2018

Barn är impulsiva och de både gör och säger exakt vad som faller dem in. Det kan skapa stora problem för föräldrar som dels måste vara vaksamma i alla sammanhang där faror finns. Går man på en trottoar så kan plötsligt treåringen se en väldigt intressant fjäril flyga på andra sidan gatan - en fluga som måste inspekteras närmare och där den snabbaste vägen går rakt över gatan. Detta alltså oavsett om gatan i fråga är tungt trafikerad.

Ett annat vanlig scenario handlar om bad och lek på en strand där man som förälder slappnar av för ett ögonblick och där barnet plötsligt inte längre går att se. Fruktansvärt, och faktiskt vanligare idag än för några år sedan. Det förklaras av vårt mobilanvändande och det hela har faktiskt gått så pass långt att man från räddningstjänsten går ut med varningar i vissa kommuner. Lägg bort telefonen på stranden, det är en kort och koncis uppmaning som kan rädda liv.

En mer dråplig företeelse handlar om barns oförmåga att lägga tand för tunga. Man säger vad man vill - när man vill - och det kan drabba tredje person. “ Mamma, varför har han där så stor näsa? Pappa, varför har den där äldre tanten en massa blågröna ormar på sina ben “?

Frågor som man inte kan hantera som förälder och som ger upphov till stor skam- och skuldkänsla. Inte sällan så är frågan så högt ställd att den omöjligen kan ha missats och visst, det kanske är en rolig historia att berätta i framtiden - men där och då: inte fullt lika upphetsande. Lösningen? Ja, i många fall kan man förbereda barnen på ett bättre sätt.

Berätta om åderbråck innan ni besöker simhallen

Det bästa med barn är att de har lätt att ta till sig information och att man kan förebygga pinsamma situationer genom att vara öppen. Ett exempel på detta är att nämna för barnet om hur våra kroppar ser ut och hur vi åldras. Ska ni gå på simhallen så vet du som förälder att A) det kommer att finnas många personer där och B) att alla kroppar ser olika ut. Säg då det till ditt barn och tryck verkligen på att det är okej att se ut på alla sätt. Om någon är lite kraftigare, en annan lite smalare eller om en tredje person har åderbråck över sina ben spelar ingen roll.

Men, om ditt barn för första gånger ser åderbråck så kommer barnet att reagera. Det handlar trots allt om någonting som ser lite udda ut. Även om så många som var tredje person drabbas av åderbråck så är det ändå inte vanligt att se ett sådant; detta då många skäms och har svårt att klä av sig och exempelvis besöka en simhall. Det kan således innebära en kommentar från ditt barn och vårt råd är följande: Berätta för ditt barn om hur ett åderbråck ser ut, att det är ofarligt - i de flesta fall - och att det främst drabbar äldre personer. Du kan även berätta att det går att behandla och att man kan bli av med sitt åderbråck genom exempelvis laser och kirurgi. Kanske har du någon vän, mamma eller pappa som är drabbad och kan visa ditt barn hur det ser ut?

Genom att förbereda så kan du slippa de mest pinsamma kommentarerna från ditt barn. Om de ändå kommer så gör ingen scen av det. Be om ursäkt - om situationen kräver det - och förklara sedan, i enrum, för ditt barn att det inte var okej att säga så. Den som drabbas av en sådan kommentar kan ofta skratta med om det handlar om att orden kommer från en barnmun. Värre är om vuxna håller på att kommentera. Det är oförlåtligt.

Läs mer om åderbråck här.

En vårdnadstvist är sista utvägen om ni är osams om barn

27 nov 2018

Antalet vårdnadstvister har ökat den senaste tiden. Vårdnadstvisterna har också blivit mer infekterade än förut. Ökningen av antalet vårdnadstvister har dubblerats under de senaste 10 åren och har slagit igenom och syns tydligt i statistiken. Att tvisterna har blivit allt mer infekterade vittnar antalet advokater som är inblandade i dem.

Tvisterna har blivit mer infekterade. Många av parterna är 70-talister eller födda på tidigt 80-tal. De är oftast mer aggressiva mot varandra, har svårare att förlikas och se till barnets bästa, än till sin egen rätt och millimeterrättvisa.

Detta skriver tidningen Dagens juridik om, som har pratat med många advokater som har arbetat med liknande vårdnastvister. Flera av dem vittnar om att barnets bästa alldeles för ofta glöms bort, antingen av föräldrarna som tvistar, eller av domstolarna som ska döma i dessa frågor.

Lagen säger att vid samarbetsproblem ska det bli enskild vårdnad

En av anledningarna som skulle kunna förklara den stora uppgången av antalet vårdnadstvister skulle kunna vara den förordning som stipulerar att vårdnadshavare som har uppenbara samarbetsproblem, till exempel när det har förekommit våld i relationen mellan föräldrarna, övergrepp och liknande. Det säger ju sig nästan självt att om det har förekommit misshandel och våld mellan parterna blir det djupa samarbetsproblem när de är skilda och den som har blivit utsatt för våld ska komma ur det våldsamma förhållandet i och med skilsmässan, sedan ska "samarbeta" med den som har utsatt partnern för våld. Våldet slutar alldeles för sällan när förhållandet avslutats. Istället kan våldet trappas upp efter att förhållandet har tagit slut. I allt detta finns det ett barn, och alla parter, alla myndigheter måste, anser vi, göra allt det kan för att våldet ska upphöra mot barnet.

Barn ska komma till tals i alla beslut som rör barnet själv

Det är ironiskt att det både i lagen om barns vårdnad, boende och umgänge, samt i socialtjänstlagen står att "barnets bästa" ska beaktas i alla beslut som rör barnet självt. Detta händer alldeles för sällan, vilket då bara blir ironiskt om inte myndigheter tar hänsyn till det som är "bäst för barnet".

En sak som är svår att implementera när det kommer till "barns bästa" är att någon bör tala med barnet självt så att barnets vilja och önskemål kommer fram i domstol och mynidgheters beslut. Här anser vi att barn borde få komma till tals i många, många fler fall, än som just nu är fallet. Om du är i en liknande situation, att du önskar hjälp i en vårdnadstvist om ditt barn, kan du läsa mer här om hur du kan anlita en advokat i en vårdnadstvist.

Presentationsteknik gör skillnad

17 nov 2018

Att tala innebär inte enbart att säga en massa ord. Det handlar om att använda hela sin kropp, det handlar om att förstärka, förmedla och framhäva vissa poänger genom att exempelvis pausera eller höja rösten. Det som kännetecknar en god talare och retoriker är att en sådan inte talar sina åhörare på näsan - han bjuder in dem i sammanhanget. Inte genom en regelrätt dialog, men genom att öppna upp med olika pauseringar och röstlägen så kan man skapa en känsla av ett samtal snarare än om ett regelrätt tal.

Du talar med din röst och med din kropp; det är en viktig sak som man kan lära sig genom att gå en utbildning i presentationsteknik. En person som genomfört en sådan utbildning kan i stort sett läsa en IKEA-manual från scenen och få åhörarna att bli engagerade. En person som inte genomfört någon utbildning i informationsteknik skulle kunna tala om världens mest spännande ämne och ändå se hur publiken nickade till med jämna mellanrum.

Tala för din publik

Det man även ska göra skillnad på är vilka åhörare man har. Det finns en tydlig skillnad i att tala inför barn och att tala inför en studenter inom marinbiologi eller för gäster på ett bröllop. Det många gör fel är att man behandlar barn och tal inför sådana som någonting lättsamt.

Vi skulle säga att det är precis tvärtom. Vilka är lättast att fånga uppmärksamheten hos - är det barn eller vuxna; vilka tappar fortast intresset och koncentrationen? Barn, givetvis.

Så talar du inför barn

Att hålla ett tal inför barn handlar mycket om att direkt fånga deras uppmärksamhet. Därför krävs det några speciella trick. Vi radar upp dessa direkt:

  • Stark start. Något som man ofta får lära sig inom presentationsteknik är att snabbt fånga upp sina åhörare. Det gäller såväl barn som vuxna. Särskilt viktigt är det dock för barn. Se till att fånga uppmärksamheten direkt och du har vunnit mycket. Ett skämt kan vara lösningen (men se till att det hör ihop med det du ska förmedla också).
  • Rösten och kroppen: Tala tydligt och gärna lite högre. Du ska inte skrämmas, men du ska visa att du är den som talar. Ta hjälp av kroppen och dina händer. Peka, gör stora cirklar, visa vad du säger. Och: förstärkt dina poänger genom att vara extra tydlig med nyckelorden. Klockslag, platser och så vidare.
  • Snabbare tal. Du ska inte tala snabbt, men du ska tala kortfattat. Det finns en tydlig skillnad i detta. I och med att barn är naturligt nyfikna så kommer det snabbt att förlora intresset för dig - detta oavsett om du har en masters i presentationsteknik. För ett barn så kan en fjäril vara tio gånger mer intressant än vad du är. Det är inget personligt, det ligger i barnets natur. Korta ner och kom till avslut snabbare.

Läs mer om presentationsteknik: http://www.presentationsteknik.net.

Vilka utgifter bör man spara till för barnen?

17 nov 2018

Det har varit en hel del diskussioner i säkert minst 20 års tid nu. Sverigedemokraterna har i åratals velat ta reda på vad det kostar att ta emot flyktingar, vad invandringen kostar och så vidare. I kölvattnet av det har man sett andra beräkningar, mer eller mindre gjorda på allvar; vad kostar en man för samhället? Vad kostar det att ha barn? Kanske har man gjort några slags mer eller mindre seriösa beräkningar på detta för att visa hur absurt det är att räkna på människor som om de var siffror, varor, "utgifter" när en människas värde är så mycket mer. Har man barn till exempel, som är sjukt, måste sjukhusräkningen få kosta, för att barnet ska bli friskt och få ett hälsosamt liv. Alla (de flesta) som är föräldrar vet att ett barn ger så mycket glädje och kärlek tillbaka till sina föräldrar. Här menar vi inte att beräkna vad ett barn "kostar", men vi vill ta upp vilka utgifter som det kan vara bra att spara till och som i slutändan lönar sig för föräldrarna själva.

Konfirmation

När en ungdom vill konfirmera sig, brukar man ställa till med fest. För 50-60 år sedan innebar konfirmationen att ungdomen gick från att vara barn till att träda in i vuxenlivet. Då var konfirmationen en större händelse än vad det är numera. Men de som ändå väljer att konfirmera sig, får ofta en fin konfirmationsfest och fina gåvor. En del önskar sig en moppe, då de ofta är i 15-års åldern när de konfirmerar sig.

Körkort

På samma sätt är det många ungdomar som efter konfirmationen tar körkort (efter att de har fått sin moppe). Det kostar en del att ta körkort. Beroende hur man väljer att ta det, kan det kosta mellan 15.000-25.000 kronor. De flesta som inte är höginkomsttagare, får svårt att betala på ett enda bräde för en sådan summa. Då kan det vara bra att spara några 1.000 kronor om året så att man kan betala när det väl är dags. Här kan du läsa om en trafikskola i Stockholm som har flexibla körskolor.

Bostad

Bor man i storstad, kan det ta många år innan den som är ung kan flytta hemifrån. Hyresrätterna är allt färre, och allt fler måste köpa sin bostad för att kunna flytta hemifrån. De unga har sällan de pengarna att betala för en första bostad, och utan en fast anställning och arbete på heltid är det så gott som omöjligt för en ungdom att köpa sin egna bostad. Då är det bäst om föräldrarna sparar så att de egna barnen får en bra start i livet och kan köpa sig en egen bostad.

Pooltak ett måste till familjens pool

7 nov 2018

Funderar ni i familjen på att skaffa en pool? En pool är ingen dålig idé. Har man en pool hemma har barnen alltid något att göra. Har man en pool hemma behöver man inte sakna något att göra om man har en fest hemma. En pool är ett bra sätt att svalka sig på när det är hett hemma. Är man intresserad av träning är simning bland det bästa träningen som finns. Den är allsidig, man får bra motion, och har man poolen hemma är den nära till hands. Att ta en simrunda varje morgon är bland det bästa man kan göra för den egna hälsan. På så sätt kan man få in bra vanor, både för sin egen skull och för barnens skull. Barn gör ju som vi föräldrar gör och inte som vi säger.

Säkerheten kring poolen är mycket viktig

Har man barn hemma bör man absolut tänka på säkerheten när det kommer till att ha en pool. Då är ett pooltak ett måste. Ett pooltak är det enda när det kommer till att skydda barn, vuxna och djur från att ofrivilligt ramla i poolen. Har man ett riktigt pooltak med glasfibertak ser alla var poolen finns. Då behöver man inte ett staket eller grind kring poolen som man annars kan behöva om man har poolen inomhus. Har man den utomhus, kan man behöva en grind kring poolen så att inte djur ramlar i poolen och skadar poolen eller sig själv. Det är då det är viktigt att pooltaket är av säkraste glas, plast eller vilket slags pooltak man nu väljer. 

Ska man ha den inne eller ute?

När man väl har bestämt sig för en pool bör man tänka på säkerheten främst. Då är ett pooltak bland det första man bör beställa, en grind kring poolen och ett säkert bygge för själva poolen. Det bästa är att anlita ett säkert byggföretag som kommer ut och bygger poolen på plats. Då kan de ge er rätt råd och tips när det kommer till säkerheten kring poolen. Det är många aspekter på säkerhet som man som lekman inte tänker på, men som är viktig när det gäller att skydda barn. Bland det säkraste är att försöka visa barnen hur de ska göra i närheten av poolen. Och när de väl badar i poolen är det alltid flytväst som gäller innan de har lärt sig att simma. Så snart de har lärt sig simma, kan det räcka med att man alltid har uppsikt över barnen så att det inte händer någon olycka. Här kan du läsa mer om pooler och pooltak.

Måste barn lära sig akta inredning?

25 okt 2018

Många som får barn, och som kanske har levt utan barn ett bra tag som vuxen, och har haft eget hem i flera år, kanske är van vid att det bara är vuxna hemma hos sig. Särskilt om man är inredningsintresserad och har skaffat sig många fina saker, har designmöbler och vackra ting hemma, kan få en chock när man får barn.

Plötsligt är det en liten hemma hos en som tar tag i allt man har. Alla fina saker som förut stod på golvet; vackra blomsterarrangemang, smidejärn och rottingkorgar, flyttas plötsligt 1 meter ovanför golvytan. När barnen är så stora att de kan klättra och hoppa i soffan, får man tänka efter vad man ska ta fighten med sina barn när det kommer till inredning och lekar.

Ska man vara den där stränga föräldern som inte låter dina barn göra någonting hemma, eller ska man ge upp och inse att möblerna inte är så viktiga trots allt? Vad ska man göra? Vad är rimligt att förvänta sig att barn ska förstå, och rätta sig efter?

När barnet är mellan 0-3 år

När barnet är så här litet, och inte så stor, kan man i princip inte förvänta sig någonting av att barnet ska förstå saker som möbler och ting. För ett så litet barn är allting antingen sådant man kan stoppa i munnen, eller leka med. Ett barn i denna ålder kan inte förstå orsakssamband. Alltså för stå konsekvenserna av vad det gör. Hoppas ett så litet barn i sängen eller soffan, kan det inte förstå att sängen eller soffan kan gå sönder. De förstår inte sambandet mellan hoppandet och att någonting går sönder, eller att de kan skada sig själva. Därför är et ingen idé att säga till barn att de inte får förstöra sakerna genom att hoppa på dem. Det enda de antagligen tycker är att det är rolgit att hoppa, men att du blir arg när de hoppar i sängen eller soffan. De kommer inte att förstå varför du blir arg. Då är det bättre att skaffa en säng eller en soffa som de faktiskt får hoppa i. Förhoppningsvis kommer barnet att hålla sig till den sängen eller soffan och hoppa i den – men hoppas inte för mycket på det.

När barnet är mellan 4-12 år

I den här åldern kan de börja förstå orsakssamband. Om du är pedagogisk förklarar du hur sängen eller soffan ser ut inuti, och vad som händer inuti soffan eller sängen om de hoppar i den. De kan även förstå att saker som är på golvet kan välta om de inte är försiktiga. Dock kan de inte förutse saker i framtiden. De lär sig vad de får och inte får göra, men kan inte i stunden förutse exakt vad som kan hända om de gör så.

När barnet är 12 år och över

Över 12 års ålder har barnens hjärnor utvecklats så pass mycket att de kan tänka framåt i tiden. Deras tidsuppfattning har väsentligt förbättrats i denna ålder. De kan tänka framåt. Detta varierar mycket mellan barnen, men många kan tänka framåt i denna ålder. Sedan när de har kommit i tonåren brukar de kunna tänka längre fram i tiden och inser också orsak och verkan. 

Behöver du renovera hemma hos dig? Efter många år med barn, husdjur och annat slitage är trägolven inte som de ska längre. Behöver du slipa golv och bor i Stockholm? Läs då mer på: http://www.slipagolvstockholm.nu.

← Äldre inlägg