En skola för alla elever

En skola för alla barn, det är vad man generellt eftersträvar inom skolans värld. Dock passar inte alla elever in i mallen för vanlig grundskola, och få får man kika efter andra alternativ.

Många gånger är det lätt att tänka att barnen skall gå på den skola som ligger närmast hemmet i närområdet där man bor, eller på en skola man tror kommer ge de förutsättningar som barnen kommer ha nytta av i sin framtida utbildning. Ibland är det en pedagogisk inriktning man uppskattar och vill ha som grund genom skolåren. Alternativen är många men ibland händer saker som gör att en vanlig skola kanske inte är det rätta alternativet. Idag finns det många vägar att gå inom utbildningsväsendet, och det finns många gånger hjälp och stöd att få för de elever som behöver det. Tyvärr får man som förälder ibland stånga sig blodig för att få rätt hjälp till sitt barn. Det kan då vara bra att se över vad det finns för alternativa vägar att gå.

Att välja rätt skolalternativ för barnet

Ofta är man som förälder ganska tidigt medveten om att ens barn har någon form av funktionsnedsättning. Då är valet av skolväg enklare om att man får kunskap och vetskap i god tid om det som kallas grundsärskolan. Ibland upptäcks funktionsnedsättningen senare i livet och man kan behöva se sig om efter nya vägar att stötta sitt barn. Det kan också vara så att man behöver ett alternativ utöver grundskolan och grundsärskolan. En integrerad skolgång kan vara ett alternativ i dessa fall. Då får eleven tillhöra en vanlig grundskoleklass men får stöttning via särskolan i vissa ämnen. Eleven får då en anpassad och individuell skolgång, vilket gör det lättare för hen att nå de personliga mål som sätts upp.

Vad innebär grundsärskola?

Att gå på en grundsärskola innebär att man får en anpassad skolgång efter egna behov och möjligheter. Även grundsärskolan har en läroplan som skall följas, precis som den vanliga grundskolan. En stor skillnad är att man på grundsärskolan gör utbildningen mer anpassad efter individen. Till exempel behöver grundsärskoleelever ofta lite längre tid för inlärning. Utöver det så är elevgrupperna är små och varje elev blir sedd av pedagoger och personal. I skolan har de fasta rutiner och en lugn, trygg miljö så att eleverna känner sig hemma. Personaltätheten är högre än i vanliga grundskolan, och personalen har lång erfarenhet av att arbeta med elever som behöver extra stöd.

30 Jun 2020