Låt barnen ta hand om hunden

Att skaffa en hund är att skaffa en ny familjemedlem. Detta gäller oavsett om man lever som singel eller som en stor familj. Hunden kommer att vara en del av familjen under flera, flera år och det ligger också på allas ansvar att se till att hunden i fråga får ett roligt, kärleksfullt och stimulerande liv.

En hund ger extremt mycket kärlek - och den ska också känna att den kärleken kommer i retur. Genom att låta alla familjemedlemmar dela på ansvaret så kommer hunden att må bättre.

Många ställer sig frågan om kombinationen hund och barn verkligen är bra? Det är den. Forskning visar att barn som växer upp med hundar utvecklar en högre empati och omsorg. Utöver detta så växer också barnets ansvarskänsla - något som barnet också har med sig genom resten av livet.

Givet vilken hund man har och hur gamla barnen är så är det aldrig en dum idé att inkludera barnen i ansvaret över hunden. Vilket konkret kan innebära att barnen i fråga ansvarar exempelvis för att se till att det finns hundfoder i skålen, att hunden kommer ut på promenader, att hunden får en möjlighet att leka och busa samt att hunden också får all annan stimulans den behöver. Här kan man säga att hundfoder och promenader är uppgifter som passar barnen bra att ansvara över - inom rimliga gränser och, återigen, beroende på vilken ålder de befinner sig.

Hundfoder och valpkurser - två viktiga saker

Hundfoder är en extremt viktig del av hundens välmående. Dels så gäller det att hitta rätt hundfoder för hunden - baserat på ålder, vikt, ras och så vidare - och dels i form av att servera portioner av normal storlek. Om du tänkt dig att dina barn ska sköta utfodringen av din hund så måste du också visa hur mycket som ska läggas i skålen - och vid vilka tillfällen detta ska ske. Hundfoder gör en enorm skillnad i hundens humör. Rätt hundfoder ger en alert, pigg och glad hund. Fel val å sin sida ger det motsatta - plus att hunden blir tjockare och får en sämre päls. Rådet är att fokusera på denna fråga!

En valpkurs är något som ger en bra start både för hund och för familjen. Det lär hunden att hantera sociala sammanhang och kursen lär er att hitta en bra, gemensam kommunikation. Många familjer tänker sig att det räcker att mamma eller pappa deltar i kursen.

Vi skulle säga att den är för alla. Låt barnen ta del av tipsen och råden som de erfarna instruktörerna ger. Det handlar om lärdomar för resten av livet och det ger dina barn värdefull information om hur de ska agera för att få hunden att lyda. Utöver en valpkurs kan man sedan även med fördel ytterligare förkovra sig genom att delta i andra kurser tillsammans med hunden.

25 Oct 2021