Vad bör du veta om svensk arvsrätt?

Arvsrätt behandlar frågor kring upprättande av testamente och arvskiften. Det är ett område inom juridiken som många av oss har kommit i kontakt med. Anlita en kunnig advokat vid behov.

Arvsrätt är ett område inom juridiken som många av oss har kommit i kontakt med någon gång i vårt liv när någon anhörig har gått bort. Det behandlar nämligen frågor om hur arv och ägodelar delas upp anhöriga emellan efter att en person har avlidit. Tyvärr, finns det en del missförstånd angående hur arvsrätt fungerar och hur kvarlåtenskapen delas upp. Det är något som många gånger skapar konflikter i en familj. Lagen är tydlig när det kommer till ens rätt att ärva.

Enligt svensk lag finns det tre arvsklasser. Bröstarvingarna ligger i första arvsklass. De har med andra ord rätt att först ärva det som den avlidne lämnat efter sig. Den andra arvsklassen omfattar levande syskon och den tredje av mor-, och farföräldrar och deras barn.

Arvsrätt kan vara en konfliktkälla

Hur kvarlåtenskap delas familjemedlemmar emellan är en konfliktkälla i många familjer. En sådan situation kan uppstå både hos förmögna och vanliga familjer. Slitningar kan leda till större konflikter som egentligen har att göra med känslomässiga band till efterlämnade ägodelar. En praktisk lösning är att alltid kontakta en advokat med specialkompetens inom arvsrätt som först och främst kan förklara för familjemedlemmarna vilka arvsklasserna är och hur de fungerar. Att strikt följa lagarna och försöka komma överens innan en konflikt uppstår är den bästa utvägen. Onödiga slitningar och bråk är inget en familj behöver, speciellt när en närstående har gått bort.

En advokat kan hjälpa till

Som det nämndes tidigare kan en advokat vara till stor hjälp när det kommer till arvsrättsfrågor. De flesta advokatbyråer har en anställd kollega med just arvsrätt som kompetensområde vilket underlättar ens sökprocess ganska mycket. Om de inte har en arvrättsjurist på byrån så kan de alltid tipsa om en sådan som du kan söka upp. Vad kan en advokat hjälpa till med? Med rådgivning, så klart! Juristen kan både förklara och följa svensk lagstiftning och på det sättet minska risken för framtida konflikter som arvsrätt kan skapa i en familj. Att anlita en advokat så tidigt som möjligt är den bästa lösningen. På det sättet kommer familjemedlemmarna att informeras om vad som är lagligt och giltigt i ett tidigt skede, något som i sig kan leda till mindre slitningar. Fråga gärna efter referenser innan du anlitar en advokat!

Här kan du läsa mer om den svenska arvsrätten: www.arvsrätt.nu

3 Aug 2020