Stödboende ger en människa vingar att flyga själv

Stödboende är ett sätt att hjälpa människor som har haft bekymmer av ena eller andra slaget ut i samhället. Ibland är det ungdomar, i andra fall vuxna.

Du som har en neurologisk sjukdom kan ha rätt att få ett stödboende. Det gör att du i din egen takt kan ta dig ut i samhället och leva för egen hand. Andra som kan få ett stödboende är ungdomar som är omhändertagna och inte platsar i HVB. Det vill säga en behandling med inriktning på stöd eller fostran.

De ungdomar som befinner sig mellan sexton och tjugo år och bara har ett litet behov av vård kan få ett stödboende. Då slussas de sakta men säkert ut i den verklighet de ska tillbringa resten av sitt liv i. Förhoppningsvis kan de stå på egna ben efter ett tag och klara sig riktigt bra.

Stödboende är en bra insats när det gäller att ge människor god hjälp

Det är inte bara stödboendet som behövs för att en människa ska kunna klara sig bra på egen hand. Men det är en riktigt god början på den vägen som alla behöver gå i livet. Att kunna ta hand om sig själv och utföra de dagliga sysslorna som följer med att bo själv är inget som kommer av sig självt.

Därför är det en bra idé att låta människor testa hur det är att bo själva. Samtidigt får de stöd för att klara av sin uppgift. Det är alltid skönt att ha någon att prata med och ställa frågor till när det dyker upp svårigheter på vägen. Kanske borde alla vi som flyttar hemifrån ha ett stödboende. Läs mer om stödboende här www.livento.se

2 Jul 2023