Tips för dig som är i vårdnadstvist

En vårdnadstvist är något som ingen önskar sig, men ibland kan det helt enkelt inte lösas utan att en långdragen juridisk process får fortlöpa. Vid en skilsmässa eller en separation av samboende är det ofta mycket känslor inblandade, vilket kan blinda och försvåra problemlösningsförmågan hos båda parter. Det här brukar inte bara gå ut över vårdnaden, utan även över delandet av de ägodelar som ni gemensamt förfogat över under er tid som gifta eller samboende.

Att vara i en vårdnadstvist kan vara ganska jobbigt. Dock finns det vissa saker man kan tänka på som gör att det känns lite lättare.

Sätt alltid barnen i första rummet

Barnens bästa bör alltid prioriteras högst. Således bör du inte tala dåligt med dina barn om ditt ex eller på något sätt försöka använda dem för att medla i konflikten. Barnen bör hållas utanför tvisten så långt det går.

Om du inte vill prata med dina före detta i person går det bra att ringa eller skicka SMS. Många som går igenom en dylik konflikt anlitar en jurist inom familjerätt för att få hjälp. Jurister kan i viss mån medla, även om deras roll främst är att komma med sakupplysningar och lösningar på de juridiska problem som en vårdnadstvist faktiskt är.

Anlita en jurist i ett tidigt skede

När din före detta väl har tagit strid mot dig är det bra att anlita en jurist inom familjerätt så tidigt som det bara går. Bor du i en större stad brukar det vara lättare att jurister med specialkompetens (till exempel då inom familjerätt eller vårdnadsfrågor). Bor du i en lite mindre stad brukar juristerna ta på sig fall av olika slag. Oavsett bör du hitta en jurist som har kompetens just om de frågorna du behöver hjälp med.

Att inte kämpa ensam kommer att göra processen mer uthärdlig. Dessutom kan en duktig jurist inom familjerätt tidigt hindra dig från att begå misstag i till exempel kommunikationen med din före detta.

Släpp in nära och kära

Det här kan kännas svårt till en början, men att faktiskt låta nära och kära veta vad som händer kan mildra det som känns jobbigt. Av dem kan du få personligt och känslomässigt stöd som gör att du lättare kommer att kunna hålla huvudet ovanför ytan under tvisten. Försök att alltid stå på dig, att tänka på barnets bästa och att försöka sköta det hela så lugnt och sansat som det bara går.

vårdnadstvist

6 Jul 2017