Räcker informationen om droger i skolan?

Som förälder så släpper man ofta taget om vissa saker till skolan. Man litar blint på att skolan informerar och lär om olika saker som man kanske själv inte kan någonting om - eller tycker att ämnet i sig är pinsamt att tala om. Det senare handlar till stor del om sex och samlevnad som är en svår nöt att knäcka och hantera för en förälder till en tonåring. Å ena sidan vill man vara öppen med sexulitet och göra ämnet till en naturlig sak - å andra sidan så vill man också informera om de risker som trots allt finns. Där är skolan ofta i framkant då hela området täcks in i Biologin.

Andra ämnen som kan vara svåra att tala om är exempelvis narkotika. Gällande det så tycker vi att man ska vara mer vaksam som förälder och inte fullt ut lita på skolan som informatör om risker och annat. Idag finns droger överallt och det innebär att tonåringar på ett tydligare sätt kan komma i kontakt med sådana - både i större och i mindre städer.

Det handlar om ett narkotikabrott oavsett ålder

Vi skulle därför säga att ungdomar är mer utsatta idag än vad som förr var fallet. Därmed så bör man också som förälder ta ett större ansvar som ligger i att informera och vara en axel att luta sig mot. Som tonåring så är man av naturen nyfiken - man hamnar i situationer där grupptryck förekommer - och man kan ha svårt att säga nej och sätta gränser. Där kan en ökad medvetenhet vara avgörande. Ett narkotikabrott har tyvärr ingen åldersgräns. 

Även om det finns en lindrigare straffsats och ett mer fokus på hjälp då yngre begår narkotikabrott så handlar det ändå om någonting allvarligt - och väldigt stigmatiserande. Ditt ansvar som förälder ligger i ta reda på så mycket som möjligt om vad som händer i ditt barns liv - utan att snoka. Läs mer om narkotikabrott på sajten https://www.narkotikabrott.nu.

Var beredd på att svara på frågor om narkotika, se till att ha svar och se till att vara påläst om både effekter och om biverkningar. Du ska dels kunna tala med ditt barn om alla faror och dels också kunna se signaler som kan tyda på att din tonåring brukat narkotika.

Ska man anmäla barnet till polisen?

Det är naturligtvis en fråga om hur långt det har gått. Det är ett brott - men det är ditt barn också. Det finns andra vägar att gå. Du kan exempelvis ta kontakt med Socialtjänsten om råd, du kan kontakta organisationer som erbjuder hjälp mot missbruk och du kan på alla möjliga sätt förmedla kontakter.

Om det inte skulle lyckas så bör du anmäla barnet och få till stånd ett blodprov som kan påvisa det du misstänkt. Om så är fallet så kommer ditt barn att få hjälp - advokat och hjälp att ta sig ur problematiken. Det är också det viktigaste. Att en ungdom tar droger är allvarligt och ibland kan en polisiär väckarklocka vara det enda som hjälper. Det finns alltid vägar ut efteråt.

27 Sep 2018