Naturstädning i Nacka – Extrapengar till klasser och föreningar

Två gånger per år genomförs en naturstädning i Nacka. Det är tillfällen då klasser och föreningar får möjligheten att tjäna extrapengar på den städning som ska genomföras utomhus i skog och mark. Anmälan sker via Nacka.se. 

Som föreningar eller skolklasser söker ofta olika vägar till att tjäna lite extrapengar. En del väljer att sälja lotter, andra bakar och säljer bröd. I Nacka har kommunen valt att premiera städning av närmiljön vilket gör att föreningar och skolklasser kan tjäna pengar på att vara med på Naturstädningsdagarna. 

Klasserna anmäler sig på Nacka stads hemsida

Vill man som klass eller förening delta och tjäna en hacka går man därmed in på hemsidan och bokar vilket område i Nacka som föreningen (eller klassen) vill utföra städningen på. Anmälan sker alltså via hemsidan och det gäller att boka upp sig snabbt. Detta framförallt om man vill städa speciella områden. En del områden bokas nämligen upp mycket snabbt. 

Totalt kan en skolklass eller förening städa fyra områden. Det spelar alltså inte någon roll hur stor föreningen är – gränsen är ändå fyra områden. Detta eftersom kommunen vill att fler ska få möjligheten att vara med under städdagarna. Under hösten 2018 var städningen under 6 - 21 oktober medan vårens aktivitet är på 7 - 22 april. 

Så städas Nackas miljö 

Varje förening får en karta över det område där deras städning ska pågå. Om det finns vägar på området så förväntas inte vägrenarna städas. Detta utifrån att man ser det som en säkerhetsrisk att befinna sig där. 

Skräpet samlas i naturstädningssäckar som kan hämtas i Nackas Stadshus. Man kan få en rulle per område. Man måste därför ange var städningen kommer att genomföras så att de som ger ut rullarna kan pricka av. 

När städningen sedan är klar är det dags att återrapportera detta så att en sammanställning kan göras över vad som är städat. I denna rapport anges föreningens/klassens namn, vilket område som städning genomförts på, var säckarna placerats samt hur många säckar skräp som man lyckades plocka ihop. 

Kartor

Kartor över de olika städområdena går att ladda hem på Nacka.se. På dessa framgår även säckplatser, dvs där säckarna ska placeras. I det fall inte detta syns på kartan kan översiktskartor laddas hem där detta utmarkeras tydligare. 

Betalning

Nacka ger ut en ersättning på 600 kr per område som städas. Utbetalningen sker efter att städdagarna är över och sammanställningen är klar över all städning. 

Mer info

All information om städningen finns på Nacka.se. Sök efter ”Naturstädning” i sökfältet. Det går även att hitta informationen genom att navigera sig in under Boende o Miljö / Natur och Parker/Skötsel av kommunal mark. 

Om du behöver någon som kommer och städar åt dig i Nacka kan du läsa på: städningnacka.com.

19 Oct 2018