Lär barnen om farorna med el

Det finns potentiella livsfaror överallt. Det är bland det första man inser som förälder. Varenda liten kant är farlig, varje stol och ett fall från en sådan kan leda till svåra skador och varje detalj i hemmet kan säkerligen åsamka stor skada. Det är naturligt att tänka så, men i många fall så räcker det sunda förnuftet långt. Man behöver inte bygga om hela lägenheten bara för att man barn.

Däremot bör man vara noga med de saker som verkligen är farliga. Detta handlar till stor del om elektricitet och vilka fruktansvärda konsekvenser det kan ge. Tyvärr finns det otaliga exempel på där barn förolyckas som en följd av direkt kontakt med elektricitet. Det vanliga innebär att man leker med någonting, ser ett vägguttag och stoppar in föremålet i detta. En sådan olycka går så fort så att man som förälder knappt kan reagera.

Det finns tyvärr även ett känt fall av detta. Folkkäre Hasse Alfredsson hade en son som dog på exakt detta sätt och där Hasse satt i samma rum. En fruktansvärd upplevelse som han aldrig kunde släppa och det kan man också förstå; vilken sorg, vilken smärta, hur många frågor man ställer - vad kunde jag gjort annorlunda, om bara, om jag hade, om vi gått ut istället och så vidare. Ett eluttag som inte används ska barnsäkras. Det är det första man ska göra som förälder. Köp pluggar av plast på IKEA och sätt in dessa i alla uttag. Det är en väldigt billig livförsäkring.

Föregå med gott exempel - anlita en behörig elektriker

Barn gör som man själv gör, inte som man säger. Det spelar ingen roll om vilket område det handlar om. Om du själv som förälder säger en sak - men gör en annan - så kommer ditt barn att ta efter ditt beteendei första hand och inte dina ord. Gällande elektricitet så innebär det följande: anlita alltid en behörig elektriker - oavsett om du tror dig klara av saken på egen hand.

Det spelar ingen roll om det handlar om att sätta in golvvärme, installera spotlights i taket i hallen eller om att sammankoppla två olika lampor i köket i Stockholm - anlita alltid en elektriker. faktum är att du inte ens får hantera elektricitet utan behörighet. Installationer och annat kräver - enligt lag - att en behörig elektriker gör jobbet. Inte enbart så är du alltså en dålig förebild för dina barn - du bryter även mot lagen.

Använd rot-avdraget för en elektriker

Det behöver inte vara så dyrt att anlita en behörig elektriker. Du kan dels använda rot-avdraget och genom det dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Dels så kan du även nyttja konkurrensen där du bor. I Stockholm har du bäst möjligheter att göra så. Ta kontakt med så många elektriker du kan och använd det förhandlingsläge du får genom alla offerter.

Passa även på att låta den elektriker du anlitar granska din bostad ur ett rent säkerhets- och barnperspektiv. Finns det någonting som kan vara farligt och finns det lösningar som är bättre? Det är ett billigt sätt att försäkra er alla från olyckor.

Här kan du läsa mer om el och elsäkerhet: https://www.elektrikerstockholm.nu.

20 Feb 2019