Kan goda ledaregenskaper vara bra vid barnuppfostran?

Kan man bli en bra ledare, eller är det något man föds till? Som chef, och som anställd, har man ofta anledning att reflektera kring vad som är bra chefsegenskaper. Att vara bra på en sida av chefskapet, att administrera och se till att det dagliga arbetet fortlöper enligt de uppställda målen, innebär inte nödvändigtvis att man är en bra ledare som har förmågan att entusiasmera medarbetarna och staka ut framtiden för företaget.

En riktigt bra chef är bra på båda dessa saker, vilket gör att han får förtroende hos arbetsgruppen och får dem med på tåget. En bra ledare visar empati utan att bli för insyltad i personalens privatliv, och han eller hon får respekt hos arbetsgruppen genom en rak, öppen, och framför allt rättvis kommunikation.

Kurser i ledarutveckling

Vissa menar att goda ledaregenskaper är något man föds med, medan andra är övertygade om att det går att träna sig till att bli en bra ledare. Det finns därför kurser inriktade på ledarutveckling, som

framför allt riktar sig till chefer. Det viktigaste av allt om man vill bli en bra ledare är att man är säker på sig själv, har tydliga idéer och förmågan att få människor att lyssna och känna förtroende för en.

Ledare vinner sitt förtroende med hjälp av sin personlighet

Man brukar säga att chef är en titel man får uppifrån, medan ledare är någonting man inte kan befordras till, utan något man blir genom att få förtroende från dem man är satt att leda. Med det sagt är det inte alltid nödvändigt för en chef att ha goda ledaregenskaper. För mellanchefer inom stora organisationer är det kanske viktigare att man är duktig på att administrera och utföra order uppifrån än att kunna staka ut framtiden för företaget och entusiasmera medarbetarna. Man kan säga att ju högre upp i hierarkin man kommer, desto viktigare är det med goda ledaregenskaper.

Ledarskap och barnuppfostran

När man talar om barnuppfostran kan man göra vissa jämförelser här. Att vara förälder innebär ju dels att vara en förmyndare för barnet, en chef, men också att vara den person som barnen ser upp till och som man överför sina kunskaper till och hjälper att utvecklas, precis som en riktigt bra ledare kan göra med sina anställda. För en förälder är det naturligtvis lättare att känna ett ansvar för sitt eget barns utveckling, men det som kännetecknar riktigt bra ledare är det ansvar de känner för sin arbetsgrupp. Bra ledare vill inte att andra ska göra som de säger av egoistiska skäl, utan för att de genuint känner att det är det absolut bästa för gruppen.

Du som vill bli en bra ledare kan därför ha nytta av att fundera just på denna aspekt av föräldraskapet: vill jag leda gruppen för att få som jag vill, eller för att jag vill hjälpa min arbetsgrupp att nå framåt och utveckla både sig själva och företaget? Om svaret är det senare kan du vara säker på att du har de egenskaper som behövs för att bli en bra ledare.

 

12 Mar 2019