Hur kan vårdnaden se ut efter ett uppbrott eller en skilsmässa?

En skilsmässa eller ett uppbrott kan vara omskakande nog för familjen. Därefter krävs det även att ni som föräldrar kan komma överens om hur vårdnaden av barnet, eller barnen, ska se ut. Ibland kan det här kräva samtalshjälp eller hjälp från jurist. Att lösa frågan om vårdnad över sina barn är inte alltid lätt, särskilt inte om den ena föräldern bestämmer sig för att flytta en bit bort från parets tidigare gemensamma hem. Växelvist med långa avstånd kan helt enkelt bli ganska påfrestande för barnet.

Se till barnets bästa

Vanligt är att föräldrar separerar och behåller den gemensamma vårdnaden om barnet. Samtidigt kan det här bli problematiskt om föräldrarna bor väldigt långt ifrån varandra. I allt detta gäller det att se till barnets bästa, även om det kräver uppoffringar från föräldrarnas sida. Behöver föräldern verkligen flytta så långt bort till exempel? Barnets bästa bör alltid prioriteras.

Faktorer som närhet till vänner, skola och fritidsintressen bör det tas hänsyn till. Om föräldrarna inte bor alltför långt ifrån varandra, brukar många lösa det med växelvis boende varannan vecka. Andra väljer dock istället att barnet bor hos ena föräldern, och får träffa den andra under lov och vissa helger. Hur ni väljer att göra här är upp till er, men se till att barnet inte kommer i kläm. Oavsett hur er relation ser ut för tillfället, bör det läggas åt sidan för att göra gynna barnet.

Om ni inte kommer överens

Om du och din före detta inte kommer överens om hur vårdnaden ska utformas, har du möjlighet att be om ensam vårdnad. I sådana fall behöver du skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Vid det här laget kan det vara lägligt att prata med en jurist.

Tingsrätten fattar sedan ett beslut som utgår från barnets bästa. Som regel är målet gemensam vårdnad. Dock finns det givetvis fall där ensam vårdnad hos ena föräldern kan vara bättre än att de delar på vårdnaden. Är ena föräldern mycket sjuk, är missbrukare eller av någon annan anledningen inte kan se efter sin son eller dotter, kan ensam vårdnad hos den andra föräldern vara bättre med hänsyn till barnets välmående.

Äktenskap som faktor

Om föräldrarna var i ett äktenskap när barnet föddes, ges båda automatiskt gemensam vårdnad. Detta om inget annat anges. Om de inte var gifta behöver fadern till barnet skriva på ett papper för att fastställa sitt faderskap. I annat fall har modern ensam vårdnad och får det från barnets födelse.

Ensam vårdnad och umgängesrätt

Även om ena föräldern har blivit tilldelad ensam vårdnad, har barnet fortfarande rätt att kunna umgås med båda föräldrarna. Om det är barnets vilja att umgås med den som inte har vårdnaden, är det upp till båda föräldrarna att se till umgänget kan bli av.

Som ensam vårdnadshavare har du rätt till bidrag från den andra föräldern. Bidraget syftar till att bidra till barnets försörjning och ska betalas månatligen fram till barnets 18-årsdag. Hur stort bidrag du har rätt till beror på barnets behov och hur er ekonomiska situation ser ut.

Mer info finna att hitta här: www.vårdnad.com.

31 May 2017