Familjerätt

Familjerätt kallas det område av juridiken som reglerar familjeförhållanden, vilka rättigheter och skyldigheter familjemedlemmar har mot varandra. De största områdena inom familjerätten är frågor kring föräldraskap och äktenskap, vars lagar samlas under föräldrabalken respektive äktenskapsbalken. Även frågor kring förmyndarskap och arvsfrågor brukar sorteras under familjerätten.

Det är vanligt att enskilda advokater och jurister, men även hela byråer, specialiserar sig på familjerätt, eftersom det är ett så brett ämne som berör så många. Det sker många skilsmässor i Sverige varje år, ca 20000. Lyckligtvis leder de flesta av dem inte till några konflikter, men tillräckligt många gör det för att det finns behov av många kunniga advokater.

Skilsmässa och bodelning

Att ansöka om skilsmässa i Sverige är ingen komplicerad process, om man är överens om hur man vill göra med vårdnaden om barnen och med bodelningen. Dessa två processer leder dock ofta till bråk, och behov av juridisk rådgivning.

En bodelning innebär att parets gemensamma egendomar delas upp mellan dem. Har inget äktenskapsförord skrivits räknas alla egendomar som parterna hade med sig in i äktenskapet, eller förvärvat senare, till de gemensamma egendomarna, giftorättsgodset.

Ofta skrivs inga äktenskapsförord av förälskade par, trots att de ekonomiska förutsättningarna kan se väldigt olika ut. Detta innebär att resultatet av en bodelning kan upplevas som väldigt orättvis av den part som fått ge upp halva sin gendom till den andra.

En jurist kan hjälpa till med att skriva ett äktenskapsförord där egendom undantas och även hjälpa till med att komma överens om bodelningen. Dock kan den person som upplever bodelningen orättvis inte göra något åt den saken. Om inget äktenskapsförord finns ska egendomarna delas upp lika, punkt.

Om parterna inte kommer överens kan den ansöka hos tingsrätten om att få en bodelningsförrättare, alltså en advokat som hjälper till med bodelningen. Det kostar ingenting att få en bodelningsförrättare och det kan kännas skönt att ha enoberoende, juridiskt kunnig person som ser till att allt går rättvist till. Ofta finns en diskrepans mellan affektionsvärde och reellt värde som är särskilt svår att bedöma för två makar som står i begrepp att skilja sig. En advokat kan hjälpa dem att få svart på vitt vad allt är värt.

Vård av barn och umgängesrätt

En speciellt känslig fråga när det kommer till familjerätt är vårdnads- och umgängestvister. Enligt lagen ska vårdnaden om barnen vara fortsatt gemensam även efter en skilsmässa. Det anses vara det bästa för barnet att det har två förmyndare som älskar det och hjälps åt att fatta beslut som har betydelse för barnet. Vill någon av föräldrarna ha egen vårdnad och den andra motsätta sig det, kan det i värsta fall leda till en vårdnadstvist på ett tidigt stadium. Här kan en advokat hjälpa till tidigt i konflikten genom att medla och förklara för parterna vad en vårdnadstvist egentligen innebär och hur den sannolikt kommer att sluta. Faktum är att i de flesta vårdnadstvister beslutar rätten att vårdnaden ska fortsätta vara gemensam. Det kan till och med vara så att den förälder som velat ha egen vårdnad blir av med vårdnaden, om den visat tecken på att vilja försvåra samarbetet. Det är därför väldigt viktigt att man vet vad man ger sig in innan man lämnar in en stämningsansökan. Att i lugn och ro tala igenom saken med en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister är ett mycket bra sätt att få perspektiv på sina känslor och hjälp och stöd att i stället försöka skapa ett bra samarbete med den andra föräldern.

 

3 Jan 2018