En vårdnadstvist är sista utvägen om ni är osams om barn

Antalet vårdnadstvister har ökat den senaste tiden. Vårdnadstvisterna har också blivit mer infekterade än förut. Ökningen av antalet vårdnadstvister har dubblerats under de senaste 10 åren och har slagit igenom och syns tydligt i statistiken. Att tvisterna har blivit allt mer infekterade vittnar antalet advokater som är inblandade i dem.

Tvisterna har blivit mer infekterade. Många av parterna är 70-talister eller födda på tidigt 80-tal. De är oftast mer aggressiva mot varandra, har svårare att förlikas och se till barnets bästa, än till sin egen rätt och millimeterrättvisa.

Detta skriver tidningen Dagens juridik om, som har pratat med många advokater som har arbetat med liknande vårdnastvister. Flera av dem vittnar om att barnets bästa alldeles för ofta glöms bort, antingen av föräldrarna som tvistar, eller av domstolarna som ska döma i dessa frågor.

Lagen säger att vid samarbetsproblem ska det bli enskild vårdnad

En av anledningarna som skulle kunna förklara den stora uppgången av antalet vårdnadstvister skulle kunna vara den förordning som stipulerar att vårdnadshavare som har uppenbara samarbetsproblem, till exempel när det har förekommit våld i relationen mellan föräldrarna, övergrepp och liknande. Det säger ju sig nästan självt att om det har förekommit misshandel och våld mellan parterna blir det djupa samarbetsproblem när de är skilda och den som har blivit utsatt för våld ska komma ur det våldsamma förhållandet i och med skilsmässan, sedan ska "samarbeta" med den som har utsatt partnern för våld. Våldet slutar alldeles för sällan när förhållandet avslutats. Istället kan våldet trappas upp efter att förhållandet har tagit slut. I allt detta finns det ett barn, och alla parter, alla myndigheter måste, anser vi, göra allt det kan för att våldet ska upphöra mot barnet.

Barn ska komma till tals i alla beslut som rör barnet själv

Det är ironiskt att det både i lagen om barns vårdnad, boende och umgänge, samt i socialtjänstlagen står att "barnets bästa" ska beaktas i alla beslut som rör barnet självt. Detta händer alldeles för sällan, vilket då bara blir ironiskt om inte myndigheter tar hänsyn till det som är "bäst för barnet".

En sak som är svår att implementera när det kommer till "barns bästa" är att någon bör tala med barnet självt så att barnets vilja och önskemål kommer fram i domstol och mynidgheters beslut. Här anser vi att barn borde få komma till tals i många, många fler fall, än som just nu är fallet. Om du är i en liknande situation, att du önskar hjälp i en vårdnadstvist om ditt barn, kan du läsa mer här om hur du kan anlita en advokat i en vårdnadstvist.

27 Nov 2018