Elbesiktiga hemmet innan inflytt

Ska ni flytta in i ett nytt hus? Många som har barn letar efter drömboende. Har man själv vuxit upp i villa som barn, vill man oftast ge samma slags boende som vuxen, och många vill det som inte har vuxit upp i villa att barnen ska kunna springa fritt ut och in och ha en stor trädgård att leka i. Som situationen ser ut just nu i storstäderna är det mer besvärligt att hitta just det hus som man vill ha, och som man har råd med.

Ju närmare centrum i storstaden där man bor, desto svårare är det att hitta hus i den prisklass som man önskar. Ju längre ut från city man kommer från, desto lättare. Därför är det många som hittar villor i Lidingö, Bromma och andra förorter till Stockholm. Det samma gäller Askim, Hindås och andra förorter till Göteborg. Bor man i Bromma och köper nytt hus, kan det vara bra att ta kontakt med en elektriker innan man bestämmer sig för det hus man funderar på att flytta in i.

Elbesiktiga innan du flyttar in

En elektriker kan nämligen göra en ordentlig besiktning av hemmet innan ni flyttar in. De kan då upptäcka om det det finns elektriska fel som kan vara skadliga för barn, som inte förstår elens verkningar och hur elektricitet i uttag ska hanteras. De pluggar för alla elkontakter och uttag, de avlägsnar alla potentiellt farliga elfel. Om du så önskar kan de installera jordfelsbrytare. En sådan är nämligen en av de bästa försäkringar du kan installera och bör finnas i alla hem.

Elsäkra hemmet ordentligt

En riktigt skicklig elektriker kan dessutom elsäkra hemmet. Då går de igenom hemmet och pluggar för där barn kan tänkas stoppa in saker eller fingrar. Det gäller till exempel att tänka på att inte ha tomma lampor utan en ledlampa, som man fresta ett barn att stoppa in saker i och få en farlig stöt. Det samma gäller när du tar kontakt med en elektriker för att installera allt som har med elektricitet att göra. Man ska aldrig göra något själv. En enkelt regel för det du kan och får göra, är allt som är utanför väggen; dra en vanlig förlängningssladd, men inte installera ett eluttag. Byta lampor men inte installera spotlights, och så vidare.

En annan risk som man bör se till att eliminera är att, flyttar man in i ett äldre hus bör man gå igenom alla uttag så att det inte finns ett enda ojordat uttag. Upptäcker man en sådan bör en elektriker göra bytet till ett jordat sådant.

14 Mar 2018