Att leva och sedan dö är livets gång – tyvärr!

Har man barn och mormor, morfar eller farmor, farfar eller någon annan i familjen går bort, är det viktigt att kunna prata om döden på ett bra sätt med sina barn. Beroende på barns ålder, kan man prata på olika sätt om döden. För dem som är religiösa, kristna, muslimer, buddhister eller tillhör någon religion, är det ofta lättare att tala om döden då religionen ofta har svar på döden, varför man dör, och vad som händer efter den. Är man inte religiös, kan det vara svårare att tala om döden. De flesta ateister tror inte på någon tillvaro efter döden. Då kan det vara ganska brutalt att säga så till ett barn. Men det är upp till var och en att hantera det på bästa tänkbara sätt.

Begravning brukar inte vara för barn

De flesta brukar inte ta med sina barn till begravningar, då det oftast är mycket skrämmande för barnen att uppleva vuxna som är ledsna och gråter. Då kan det kanske vara lättare att de får göra annat. En begravning är ju till för dem som sörjer, att verkligen få sörja den som har gått bort. Och sedan kanske följa med kistan till begravningsplatsen. Där har ofta någon på begravningsplatsen, grävt upp en plats för kistan, eller så går den till en förbränningsugn. Då får man endast en urna med askan, och en plats för urnan i begravningsplatsen som är avsedd för detta.

Vill du ha en begravningsplats för urnan?

Om du endast får en urna, efter den döda, kan du få en gravsten, dit du kan gå för att minnas och sörja. Du kan välja vilken slags gravsten som du vill ha; ljus, mörk, slät eller skrovlig. Eller om du vill ha en liten, stor, diskret eller en som väcker uppseende. En del vill ha en hel kant kring gravplatsen, för att göra avgränsningen större och verkligen markera platsen för graven.

Många saker man måste sköta om

Som anhörig blir ansvaret tungt på en. När någon i familjen går bort, blir det många saker som man som anhörig måste sköta om av praktisk natur. Hur ska begravningen gå till? Hur ska du annonsera om den anhörigas bortgång? Var ska den döda begravas? Hur ska graven se ut och vilken slags gravsten önskas? Det finns möjlighet att besöka begravningsbyråer och stenhuggare som hugger ut olika slags gravstenar i Stockholm.

15 Dec 2018