Anmäl ditt barn till riskettan i Stockholm

Hur ska man som förälder våga släppa taget och inse att det lilla knytet - som alldeles nyss låg i vaggan - numera är stor nog att få köra bil? Det är en fråga som alla föräldrar ställs inför och gemensamt för de flesta är att den kommer lite för fort. Plötsligt så kommer dagen då barnet har nått den ålder som krävs för att få övningsköra och där barnet i fråga vill börja lära sig att köra bil. Det måste man acceptera.

Att få köra bil och ta ett körkort är en naturlig del och ett viktigt steg i varje människas liv och det handlar - till mångt och mycket - om det avgörande lilla klivet mot att äntligen bli vuxen. Vårt råd är att man applåderar detta, att man uppmuntrar barnet att ta körkort så fort som möjligt - men att man ger de absolut bästa förutsättningarna längs vägen. Något som startar med den viktiga riskettan.

Riskettan ger viktigt information som leder till säkerhet

Riskettan är obligatoriskt att genomföra om man vill ta körkort. Vi skulle säga att just det kravet ger bättre bilförare och en säkrare trafik - ett ypperligt verktyg för att nå den nollvision som finns i Sverige. Vad kan du som förälder förvänta dig om du anmäler ditt barn till riskettan i Stockholm och vad kan denna utbildning, rent konkret, ge ditt barn för nycklar? Här är några moment som kommer att behandlas:

  • Konsekvenserna av rattfylleri, drogmissbruk och trötthet. De flesta olyckor som sker i Sveriges trafik har någon av ovanstående skäl som grund. Riskettan innebär att man informeras om risker, omfattning, konsekvenser, hur kroppen påverkas - på sikt och här och nu - samt hur man undviker dessa situationer (både på egen hand och där andra är inblandade.
  • Reglerna för trötthet och rattfylleri.
  • Olycksrisker för ålder och kön
  • Hur yttre omständigheter påverkar bilkörning. Prat i mobilen, passagerare som distraherar, hög musik och stress exempelvis
  • Hur olika attityder och beteenden påverkar i trafiken.

Kort och gott: riskettan som är obligatorisk för ditt barn i Stockholm kan också vara den del av utbildningen som är absolut viktigast; den leder till ett ökat riskmedvetande, en ärligare bedömning av sin egen status, en större insikt i hur olyckor sker och hur man undviker att hamna i farliga lägen. Vi skulle säga att denna del av utbildningen är den som tryggt kan göra att du som förälder vågar låta ditt barn sätta sig bakom ratten.

Frågan är om inte fler - även vuxna som har körkort - skulle behöva genomföra riskettan? Den blev obligatorisk först 2009 och många av de som tog sitt körkort innan dess skulle må bra av att lära sig mer om alla risker som finns och hur man, helt enkelt, kan bli en säkrare bilförare. Riskettan gör skillnad!

Globens Trafikskola erbjuder denna utbildning.

4 Apr 2019