Blogg | Barnuppfostran

Barnuppfostran

Blogg

Sida 2

Vårdnadstvist och umgänge

24 jan 2018

En vårdnadstvist är ett tvistemål i domstol, där rätten ska döma om vårdnaden om ett barn. En vårdnadstvist inleds om en förälder vill ha ensam vårdnad om barnet och lämnar in en stämningsansökan om barnet. Om rätten dömer till den processande förälderns fördel övertar denne ensam vårdnaden om barnet. Dock måste synnerligen goda skäl finnas, såsom att den andra föräldern försvårat samarbete kring vårdnaden, eller på grund av missbruk eller sjukdom inte anses förmögen at ta sin del av ansvaret. Om inga synnerliga skäl föreligger kommer rätten att döma till fortsatt gemensam vårdnad. Anledningen till detta är att det anses vara det bästa för barnet att båda föräldrarna har ansvar för vårdnaden.

Om en av föräldrarna får ensam vårdnad innebär det dock inte att den andra föräldern inte längre får träffa barnet. Detta är nämligen en annan lagstadgad rättighet, och den är barnets. Umgängesrätten är ett barns rätt till regelbundet umgänge med båda sina föräldrar. Den utgår alltid från barnet och är inte en förälders rätt. Umgänget ska ske om barnet vill det och inte av tvång. Lagarna och bestämmelserna kring vårdnad och umgänge finns i Föräldrabalken, som är den samling lagar som reglerar det juridiska förhållandet mellan barn och föräldrar. Här kan du läsa mer om vårdnadstvister; http://www.vårdnadstvist.biz.

Umgängesavtal

Två föräldrar som skiljt sig ska komma överens om umgänget i ett umgängesavtal. Umgängesavtalet är juridiskt bindande och därför kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att skriva det. Det vanligaste är att två föräldrar som bor i närheten av varandra turas om att ha barnet boende hos sig en vecka i taget. En annan vanlig form är att barnet bor varannan helg hos den förälder som inte är boendeförälder, dvs hos vilken den har sin hemadress. Detta kan vara en bra lösning om den andra föräldern bor långt från skola, fritidsaktiviteter och barnets kompisar. Bor föräldrarna i olika städer får umgänget begränsas till lov och långhelger. Dock räknas även telefon och andra former av ickefysisk kontakt som umgänge, enligt Föräldrabalken.

Att flytta med barnet

Om en förälder har ensam vårdnad har den rätt att bestämma över barnets boendeort. Med andra ord har den föräldern rätt att flytta med barnet, till exempel till sin hemort eller för att ta ett jobb i en ny stad. Detta är en vanlig anledning till att många föräldrar begär ensam vårdnad, dock blir den långt ifrån alltid godkänd i rätten. Att flytta ett barn från hemmiljön  till en ny plats och bort från sin andra förälder kan inte anses vara det bästa för barnet, utan snarare för den förälder som vill flytta.

Har man skrivit ett umgängesavtal som till exempel stipulerar växelvis boende varannan vecka får den vårdnadshavande föräldern inte flytta, eftersom det skulle innebära ett brott mot umgängesavtalet. Därför kan ett umgängesavtal garantera barnets umgänge med föräldrarna oavsett vad någon av föräldrarna vill hitta på i framtiden.

Skriva umgängesavtal

Vill man ha hjälp med att skriva ett umgängesavtal kan man vända sig till familjerätten i kommunen eller till en jurist eller advokat med kunskaper inom familjerätt. Men man kan också skriva avtalet själva. När umgängesavtalet är skrivet lämnas det in till socialnämnden som bedömer om det är till barnets bästa. Om umgängesavtalet godkänns av socialnämnden har det samma juridiska tyngd som ett domstolsbeslut.

Det är att rekommendera att man skriver ett så detaljerat och utförligt avtal som möjligt, särskilt om man har ett konfliktfyllt förhållande. Det garanterar att barnet även i fortsättningen kommer att kunna umgås regelbundet med båda sina föräldrar.

Familjerätt

3 jan 2018

Familjerätt kallas det område av juridiken som reglerar familjeförhållanden, vilka rättigheter och skyldigheter familjemedlemmar har mot varandra. De största områdena inom familjerätten är frågor kring föräldraskap och äktenskap, vars lagar samlas under föräldrabalken respektive äktenskapsbalken. Även frågor kring förmyndarskap och arvsfrågor brukar sorteras under familjerätten.

Det är vanligt att enskilda advokater och jurister, men även hela byråer, specialiserar sig på familjerätt, eftersom det är ett så brett ämne som berör så många. Det sker många skilsmässor i Sverige varje år, ca 20000. Lyckligtvis leder de flesta av dem inte till några konflikter, men tillräckligt många gör det för att det finns behov av många kunniga advokater.

Skilsmässa och bodelning

Att ansöka om skilsmässa i Sverige är ingen komplicerad process, om man är överens om hur man vill göra med vårdnaden om barnen och med bodelningen. Dessa två processer leder dock ofta till bråk, och behov av juridisk rådgivning.

En bodelning innebär att parets gemensamma egendomar delas upp mellan dem. Har inget äktenskapsförord skrivits räknas alla egendomar som parterna hade med sig in i äktenskapet, eller förvärvat senare, till de gemensamma egendomarna, giftorättsgodset.

Ofta skrivs inga äktenskapsförord av förälskade par, trots att de ekonomiska förutsättningarna kan se väldigt olika ut. Detta innebär att resultatet av en bodelning kan upplevas som väldigt orättvis av den part som fått ge upp halva sin gendom till den andra.

En jurist kan hjälpa till med att skriva ett äktenskapsförord där egendom undantas och även hjälpa till med att komma överens om bodelningen. Dock kan den person som upplever bodelningen orättvis inte göra något åt den saken. Om inget äktenskapsförord finns ska egendomarna delas upp lika, punkt.

Om parterna inte kommer överens kan den ansöka hos tingsrätten om att få en bodelningsförrättare, alltså en advokat som hjälper till med bodelningen. Det kostar ingenting att få en bodelningsförrättare och det kan kännas skönt att ha enoberoende, juridiskt kunnig person som ser till att allt går rättvist till. Ofta finns en diskrepans mellan affektionsvärde och reellt värde som är särskilt svår att bedöma för två makar som står i begrepp att skilja sig. En advokat kan hjälpa dem att få svart på vitt vad allt är värt.

Vård av barn och umgängesrätt

En speciellt känslig fråga när det kommer till familjerätt är vårdnads- och umgängestvister. Enligt lagen ska vårdnaden om barnen vara fortsatt gemensam även efter en skilsmässa. Det anses vara det bästa för barnet att det har två förmyndare som älskar det och hjälps åt att fatta beslut som har betydelse för barnet. Vill någon av föräldrarna ha egen vårdnad och den andra motsätta sig det, kan det i värsta fall leda till en vårdnadstvist på ett tidigt stadium. Här kan en advokat hjälpa till tidigt i konflikten genom att medla och förklara för parterna vad en vårdnadstvist egentligen innebär och hur den sannolikt kommer att sluta. Faktum är att i de flesta vårdnadstvister beslutar rätten att vårdnaden ska fortsätta vara gemensam. Det kan till och med vara så att den förälder som velat ha egen vårdnad blir av med vårdnaden, om den visat tecken på att vilja försvåra samarbetet. Det är därför väldigt viktigt att man vet vad man ger sig in innan man lämnar in en stämningsansökan. Att i lugn och ro tala igenom saken med en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister är ett mycket bra sätt att få perspektiv på sina känslor och hjälp och stöd att i stället försöka skapa ett bra samarbete med den andra föräldern.

 

Hyra buss för klassresa i Stockholm

15 dec 2017

Att göra en klassresa är ett minne för livet för de flesta barn, och att som stadsbarn få komma ifrån Stockholm en stund med sina kamrater är härligt. Att hyra buss är det bästa sättet att komma iväg på en klassresa, oavsett om det rör sig om en dagstur till Kungsberget för slalomåkning eller en campingresa i fjällen med övernattning. Ett bra bussbolag är flexibelt både vad gäller antalet passagerare och tider för hämtning och lämning och man behöver inte förhålla sig till exempelvis en tågtidtabell. Något som kan vara skönt när det är många barn inblandade.

När man hyr en buss i Stockholm gör man ett miljömedvetet och ekonomiskt val. De flesta bussbolag har stor vana av att köra bil och barns säkerhet är alltid högsta prioritet i en chartrad buss. I bussarna finns naturligtvis säkerhetsutrustning och första hjälpen-lådor och chaufförerna har dessutom säkerhetsutbildning.

Utöver säkerheten tänker man naturligtvis på att barnen ska ha en rolig resa, därför finns musikanläggning och wifi som förströelse. En klassresa med buss känns ofta kortare än vad den egentligen är.

Flexibelt

Den allra största fördelen med buss är att klassen blir hämtad och lämnad precis där man vill, till exempel på skolgården. Som lärare kan du säga till klassen att samlas klockan åtta på skolgården. Tio i åtta står bussen där och väntar, och barnen som anländer kan glatt hoppa in och sätta sig. På resan upp lyssnar ni på musik och sjunger och det går alldeles utmärkt att äta medhavd matsäck, alternativ ber ni om ett stopp på vägen vid någon vägkrog eller rastplats.

Busschauffören kör er hela vägen fram till er destination och hämta sedan upp er på avtalad tid och plats, det kan vara avlämningsplatsen eller en ny destination, om ni exempelvis ska gå på en fjällvandring.

Säkert

Det är ett stort ansvar att köra barn, och en bra erfaren busschaufför kör lugnt och säkert och tänker hela tiden på säkerheten. En hyrbuss har all säkerhetsutrustning som behövs och är även utrustad med alkolås. Som lärare ska du kunna känna att du och din klass är i goda händer och blir säkert transporterade till ert resmål.

Billigt

Att hyra en buss med chaufför för klassresan är billigare än att ta tåget eller att köra flera bilar. Ni behöver inte betala för mer än ni utnyttjar, så är ni en liten klass på ungefär 15 personer så anpassas så klart bussens storlek efter det och resan blir billigare. Är ni en jätteklass så finns bussar stora nog att få plats med allihop.

Självklart

Att välja buss är alltså både säkert, billigt och flexibelt vilket gör det till ett självklart val att hyra buss när ni vill göra en klassresa i Stockholm. Kontakta ett bussbolag i Stockholm idag och hör dig för om priser och busstyper. Det är alltid bra att vara ute i god tid innan resan så att bussbolaget hinner ordnaa ett så bra arrangemang som möjligt för dig och din klass. Söker du buss att hyra, läs här.

Var noga med barnens kost

8 okt 2017

Som förälder så har man ansvaret för att sitt barn ska må så bra som möjligt. Alla föräldrar vill det bästa för sina barn - frågan är bara varför dessa goda intentioner ibland misslyckas? jo, av den enkla anledningen att vi är människor och att vi har egna liv - med allt vad det innebär. Som barnlös så kan det låta som en självklarhet att man inte ger sina barn godis, att man ser till att barnet går och lägger sig i tid, att barnet inte ska kolla på tv eller ta mobilen för att titta på tecknad film. men: hur är det då egentligen då barnet väl är fött? Jo, för många sker det hela tiden en liten förskjutning av vad som är okej.

Där det från början var fullt fokus på nyttig mat så börjar det smyga sig in lite onyttig sådan då den är lättare att tillaga. Där sömnrutinen en gång var extremt viktig så kan en timme hit- eller dit plötsligt inte göra något och där tv-tittande var ett stort nej så blir det efter ett tag en nödvändighet för att själv få lite lugn och ro.

Gränserna flyttas och det är naturligt. Till mångt och mycket så handlar det om att man som förälder behöver andrum - man jobbar heltid, man ska hinna med att städa, handla, laga mat - och att det sista man behöver är ett barn som skriker. 

Dock: de gränser som man satt upp får inte suddas ut helt. Försvinner gränserna - ja, då har man gjort både sig själv och sitt barn en rejäl björntjänst. Ett typiskt område som vi konkret kan peka gäller kosten och vikten av nyttig sådan.

Sämre kost ger hål i tänderna

I västvärlden så har ett stort problem dykt upp under de senaste årtiondena och som en direkt följd av vad vi äter: nämligen fetma. tyvärr är detta inte någon som barnen är förskonade från. Nej, barnfetman har kommit att öka kraftigt och även om vi i Sverige är relativt förskonade så bör ökningen i resten av världen ses som en klämtande varningsklocka. Vi har inte råd att skicka våra sämre vanor vidare. För första gången i världshistorien så äter fler människor ihjäl sig än antalet som dör i svält. Skrämmande.

I Sverige kan vår kost kopplas till andra problem än just övervikt - nämligen hur våra tänder ser ut och här finns det verkligen anledning att, som förälder, ta frågan på allvar. Barns tänder är nämligen mycket känsligare än vad vuxnas är och det innebär att man måste hålla koll på vad man lägger på tallriken. Kort sagt: den där lilla mutan i form av en godis för att köpa barnets tystnad kan i slutändan ge stora besvär i form av hål i tänderna.

Där måste gränsen hållas till varje pris och där kan man som förälder inte tillåta sig att flytta den framåt. Om vi skulle ge några tips kring tänder och vad barn bör äta och inte så kan följande punkter vara viktiga att veta:

  • Vila. Småätandet har en negativ effekt för barn då saliven inte hinner jobba på det sätt som det måste göra. Saliven neutraliserar syror och stoppar barnet hela tiden något i munnen så fylls det hela tiden på med nya syror som attackerar tänderna.
  • Vatten. Ett av de stora problemen i dagens samhälle är tillgången på läsk. där vi förr såg en läskflaska som något exklusivt och något som hörde helgen till så har den idag förvandlats till en törstsläckare att använda i vardagen. För barn - och vuxna - så räcker det med att dricka vatten. Undvik läsk, undvik juice och undvik saft - vatten släcker törsten och är bra för tänderna.
  • Klibbigt - nej tack: En bra tumregel är att klibbiga saker ska undvikas. Russin, majskrokar, kakor, honung och saft är typiska livsmedel som gott kan stanna kvar i butiken. Köp frukt istället - det lindrar sötsuget hos barnet.
  • Lev: Du behöver inte sätta ditt barn i någon typ av socker-karantän. Viktigast är att ni håller er till att ge godis kanske en dag i veckan. Det gamla lördagsgodiset håller ännu. Ett tips här är att barnet äter upp sitt godis så fort som möjligt snarare än att dra ut på ätandet genom hela dagen.
  • Borsta tänderna. Gör det till en vana att barnet borstar sina tänder två gånger om dagen. Låt barnet borsta själv och vara gärna med och instruera med din egen tandborste i din egen mun. Trilskas ditt barn? Gör tandborstningen spännande. Lek att barnet mun är en grotta där tandborsten kan gå på upptäcktsfärd eller låt barnet borsta dina tänder. Använd din fantasi och förvandla tandborstningen till en lek (en allvarlig och nyttig sådan).

Unika och spännande leksaker

18 sep 2017

En tur i en genomsnittlig svensk leksaksaffär brukar inte göra någon över 9 år särskilt glad. Utbudet är ofta enahanda och stereotypt. Det vanliga legot, de pliktskyldiga dockorna, några vattenpistoler och några lådor med studsbollar och fidget spinners. Och personalen verkar sällan speciellt engagerad eller exalterad över att få demonstrera sitt påvra utbud. Ett besök på exempelvis Hamleys i London ger en liten inblick i hur det borde vara. Men var får vi svenskar tag på alla de innovativa och galna nya leksakerna? De som får mamma eller pappa att verkligen tjata på sitt barn att få vara med och leka? På nätet såklart. Här följer en liten genomgång av några de roligaste och coolaste leksakerna som finns att få tag i just nu.

Luke Skywalkers Landspeeder i skala 1:2

Med plats för två barn eller en normalstor vuxen far denna batteridrivna Star Wars-farkost fram i drygt 8 km/h. Visst, det kanske inte blir så många andra leksaker till födelsedagen, men vi tror inte att någon egentligen har några invändningar.

Spindelmannens Sky Rocket Drone

Inspirerad av hjältens toppmoderna dräkt i den senaste rebooten av Spiderman har nu en Spiderdrönare tillverkad av företaget Skyrocket landat på den virtuella världens butikshyllor. Komplett med handkontroll, fyra propellrar och kamera är den en fullt fungerande radiostyrd drönare, men med en smula mer fantasieggande design.

Lego Guggenheim museum

Frågar du efter den här på BR är chanserna små att du får napp, men Legos architectureserie är på frammarsch världen över både bland barn och vuxna och är lätt tillgänglig på nätet. Bland tidigare modeller kan nämnas Fontana di Trevi, FN-skrapan och Burj Khalifa. Den nya modellen är ett smart återskapande av Frank Lloyd Wrights mästerverk.

Jabiis teleskopboxningshandskar

Från Jaabi kommer de smarta utskjutande boxningshandskarna som låter dig knocka din motståndare från upp till en meters avstånd. Ett säkert kort på såväl barnkalaset som 50-årsfesten.

Japansk Jesusrobot

Den här Jesusroboten går på batterier, bär ett krucifix i sin mekaniska klo och ser ut som en blandning av Wall-E och Max von Sydow i Exorcisten. På förpackningen försäkrar tillverkaren dessutom att den ger ägaren romantisk framgång. Bara att slå till.

Oändligt utbud

Detta är såklart bara några snabba exempel på den rika värld av mer eller mindre konstiga och oundgängliga leksaker som öppnar sig efter några sökningar på nätet. Så vänta inte till sista minuten innan jul eller födelsedagen, börja scanna nätet redan nu i jakten på den rätta leksaken för både dig och ditt barn.

Skilsmässor slutar olika

14 sep 2017

Om man ser till hur olika skilsmässor i Sverige slutar så kan man sammanfatta att de allra flesta har ”lyckliga” slut. Det vill säga, parterna kan på ett vuxet sätt lösa sina förehavanden och komma överens om hur man ska dela sin egendom, vem som ska ha vad och i många fall så kan man också fortsätta att umgås som goda vänner efter det att bläcket på skilsmässoansökan har torkat. Anledningen till att vi satte ordet lycklig inom citationstecken beror på att det är svårt att peka på att just en skilsmässa är lycklig i det avseende man brukar använda ordet och att det oavsett hur det ser ut handlar om att att man bryter upp från någon som man en gång älskat och lovat att spendera ett liv tillsammans med. Det är – baserat på det – alltid tufft att genomföra en skilsmässa, hur överens man än må vara om beslutet. Många klarar alltså av att agera rationellt och klokt vid en skilsmässa, dessa stora känslor till trots, men tyvärr så gäller inte detta alla.

Undvik en vårdnadstvist

Det är nämligen så att många skilsmässor slutar i uppslitande gräl och konflikter och dessa blir extra känsliga då det finns barn inom äktenskapet och då dessa infekterade gräl handlar om vårdnaden av dessa. Skilsmässor som slutar i en uppslitande vårdnadstvist är något som sällan får ett lyckligt slut och det är också dessa som hårdast slår mot dem som konflikten handlar om: Barnen.

Att vara barn i en vårdnadstvist är något som kan föra med sig stora ärr som barnet därefter bär med sig genom resten av sitt liv. Ju yngre barnet är – desto mer påverkar också en vårdnadstvist. Ett barn har ännu inte utvecklad sitt logiska tänkande och kan har svårt att se saker och ting ur sitt rätta perspektiv och här kan alltså en vårdnadstvist – sett ur ögonen hos barnet – alltså handla om att ingen vill ta hand om det och att föräldrarna bråkar för att slippa barnet i fråga.

Samarbetssamtal kan hjälpa

En vårdnadstvist måste alltså behandlas och skötas med bomullsvantar och samtalet måste ständigt vara närvarande där en pedagogisk förklaring – gärna av en psykolog – hela tiden ges till barnen. I Sverige försöker man även får föräldrarna som befinner sig i en vårdnadstvist att samtala fram en lösning och av den anledningen så är varje kommun – enligt lag – tvungna att erbjuda ett så kallat samarbetssamtal vid en vårdnadstvist.

Vid ett samarbetssamtal så får föräldrarna sätta sig ned – tillsammans med sina ombud och med professionella personer – och försöka hitta en lösning innan det leder så långt som till Tingsrätten och eventuellt efterföljande instanser inom rättsväsendet.

Samarbetssamtalet brukar ha en god effekt och i de flesta fallen så kommer man också efter några sådana fram till en lösning. Om denna slutar med att barnen spenderar sin tid enligt 50/50-modellen eller där en helg i månaden förläggs hos den ene föräldern medan resten av tiden spenderas hos den andre har ingen betydelse. Ett barn har – förutsatt att inget kriminellt ligger bakom – rätt till båda sina föräldrar och i många fall så gör en vårdnadstvist betydligt mer skada än nytta.

Du hittar mer information om vårdnadstvister på denna sida.

Barnets bästa i fokus vid separationer

12 sep 2017

Umgängesrätt är en rättighet som alla barn i Sverige har, precis som att få sjukvård, tandvård eller att gå i skolan. Vid ett uppbrott av två föräldrar är det alltid barnets bästa som ska stå i fokus och även det som väger tyngst hos tingsrätten, ifall föräldrarna inte kan enas och frågan om barnet går till att bli en ren tvist.

Växelvist boende

En vanlig lösning bland separerade föräldrar är att man har växelvist boende. Det innebär att barnet till exempel bor hos pappan en vecka och mamman den nästa. Ofta är det här den metod som är bäst för barnet, men det gäller också att det finns förutsättningar för att det ska ske.

Om konfliktnivån är hög kan det vara svårt för föräldrarna att enas. Ena föräldern kanske vill ha ensam vårdnad av någon anledning och kanske till och med förbiser barnets umgängesrätt helt och hållet. Om det skulle bli en rättslig process dömer alltid tingsrätten med fokus på vad som är bäst för barnet. Umgängesrätt är något som väger tungt i sammanhanget.

För att ett växelvist boende krävs, förutom att föräldrarna kan samarbeta, att de faktiskt bor någorlunda nära varandra också. Bäst för barnet är om de bor tillräckligt nära för att han eller hon inte ska tappa sina vänner eller behöva byta skola. I de fall en förälder flyttar långt bort, går det ofta att lösa genom att barnet umgås med den utflyttade föräldern under lov och långhelger.

Ensam vårdnad

Den förälder som anser att ensam vårdnad skulle vara den bästa lösningen vid en separation kan ansöka om det hos tingsrätten. I praktiken innebär det att den med ensam vårdnad på egen hand kan fatta beslut om barnets uppfostran och i juridiska frågor, utan den andra förälderns medgivande.

Som tidigare nämnt är umgängesrätt något som väger tungt. Bara för att den ene föräldern har ensam vårdnad innebär det inte att barnets umgängesrätt med båda föräldrar förbises. Det är alltid något som bör tas hänsyn till och är något som tingsrätten prioriterar högt. Om det däremot innebär direkt fara för barnet att umgås med den andra föräldern så är situationen naturligtvis en annan.

Det finns givetvis exempel på när föräldrar är överens om att den ena parten ska få ensam vårdnad. I sådana fall kan man, vid skilsmässa, uppe vem som ska få vårdnaden i en äktenskapsskillnad. I många fall är dock konfliktnivån hög och föräldrarna inte eniga om hur vårdnaden ska fördelas.

Läs mer på http://www.umgängesrätt.com/ för kostnadsfri rådgivning.

Visa vart gränsen går

12 aug 2017

”Visa var gränsen går”, menar barnpsykolog

Det är Svenska Dagbladet som skriver om hur ett helt samhälle i Kalmar län är i chock efter att en dagispraktikant visat sig ha utfört grova övergrepp mot barn. Ingrid Gråberg, barnpsykolog, svarar på viktiga frågor gällande vad föräldrarna kan göra om de misstänker att barnet är utsatt.

”Är komplicerat”

Den första frågan som Ingrid Gråberg får är hur man som förälder bör agera om man misstänker att ens barn har blivit utsatt för övergrepp, eftersom barnet börjar prata om saker som gör föräldrarna misstänksamma. På den frågan svarar Ingrid såhär:

– Det är komplicerat. Vissa barn som blir utsatta kanske inte visar upp några tecken alls, medan andra barn kan säga konstiga saker fastän ingenting egentligen har hänt. Som förälder bör man alltid undersöka saken, men det är också viktigt att man inte överreagerar och drar förhastade slutsatser.

Hon utvecklar sitt svar genom att berätta att man bör ställa öppna frågor, snarare än ledande.

– Ifall man har mycket starka misstankar, ska man inte ställa ledande frågor. Försök få barnet att berätta mer genom att ställa öppna frågor: Vad har ni gjort? Kan du visa?

”Går inte att vara ständigt på sin vakt”

Den andra frågan som barnpsykologen får, handlar om vilka varningssignaler man som förälder bör vara uppmärksam på. Barnpsykologen svarar såhär:

– Det är inte ofta som barn utsätts för dessa typer av övergrepp, åtminstone utanför hemmets väggar. Det går inte att ständigt vara på sin vakt. Är man det, är det lätt att övertolka saker och bli orolig och rädd. Har man ingen anledning att misstänka något bör man heller inte göra det. Föräldrarna ska dock vara uppmärksamma på ifall barnet börjar berätta saker som hör till ovanligheterna. I sådana fall kan man också titta noga efter fysiska tecken, så som märken eller rodnader. Barnet behöver dock inte ha blivit utsatt fysiskt för att ha varit med om ett övergrepp. Så det mest viktiga är att lyssna.

Hur får man barnet att prata om det?

– Ifall man vet att något har hänt, är det viktigt att vuxna runt omkring barnet hjälper till att normalisera. Detta gör man genom att tala om vad som är OK och inte. Det finns böcker som vuxna kan använda sig av, så som böcker med bilder på kroppen som man kan ta hjälp av när man förklarar var gränserna går.

Om du behöver hjälp, läs mer här.

Tips för dig som är i vårdnadstvist

6 jul 2017

En vårdnadstvist är något som ingen önskar sig, men ibland kan det helt enkelt inte lösas utan att en långdragen juridisk process får fortlöpa. Vid en skilsmässa eller en separation av samboende är det ofta mycket känslor inblandade, vilket kan blinda och försvåra problemlösningsförmågan hos båda parter. Det här brukar inte bara gå ut över vårdnaden, utan även över delandet av de ägodelar som ni gemensamt förfogat över under er tid som gifta eller samboende.

Att vara i en vårdnadstvist kan vara ganska jobbigt. Dock finns det vissa saker man kan tänka på som gör att det känns lite lättare.

Sätt alltid barnen i första rummet

Barnens bästa bör alltid prioriteras högst. Således bör du inte tala dåligt med dina barn om ditt ex eller på något sätt försöka använda dem för att medla i konflikten. Barnen bör hållas utanför tvisten så långt det går.

Om du inte vill prata med dina före detta i person går det bra att ringa eller skicka SMS. Många som går igenom en dylik konflikt anlitar en jurist inom familjerätt för att få hjälp. Jurister kan i viss mån medla, även om deras roll främst är att komma med sakupplysningar och lösningar på de juridiska problem som en vårdnadstvist faktiskt är.

Anlita en jurist i ett tidigt skede

När din före detta väl har tagit strid mot dig är det bra att anlita en jurist inom familjerätt så tidigt som det bara går. Bor du i en större stad brukar det vara lättare att jurister med specialkompetens (till exempel då inom familjerätt eller vårdnadsfrågor). Bor du i en lite mindre stad brukar juristerna ta på sig fall av olika slag. Oavsett bör du hitta en jurist som har kompetens just om de frågorna du behöver hjälp med.

Att inte kämpa ensam kommer att göra processen mer uthärdlig. Dessutom kan en duktig jurist inom familjerätt tidigt hindra dig från att begå misstag i till exempel kommunikationen med din före detta.

Släpp in nära och kära

Det här kan kännas svårt till en början, men att faktiskt låta nära och kära veta vad som händer kan mildra det som känns jobbigt. Av dem kan du få personligt och känslomässigt stöd som gör att du lättare kommer att kunna hålla huvudet ovanför ytan under tvisten. Försök att alltid stå på dig, att tänka på barnets bästa och att försöka sköta det hela så lugnt och sansat som det bara går.

 

Hur kan vårdnaden se ut efter ett uppbrott eller en skilsmässa?

31 maj 2017

En skilsmässa eller ett uppbrott kan vara omskakande nog för familjen. Därefter krävs det även att ni som föräldrar kan komma överens om hur vårdnaden av barnet, eller barnen, ska se ut. Ibland kan det här kräva samtalshjälp eller hjälp från jurist. Att lösa frågan om vårdnad över sina barn är inte alltid lätt, särskilt inte om den ena föräldern bestämmer sig för att flytta en bit bort från parets tidigare gemensamma hem. Växelvist med långa avstånd kan helt enkelt bli ganska påfrestande för barnet.

Se till barnets bästa

Vanligt är att föräldrar separerar och behåller den gemensamma vårdnaden om barnet. Samtidigt kan det här bli problematiskt om föräldrarna bor väldigt långt ifrån varandra. I allt detta gäller det att se till barnets bästa, även om det kräver uppoffringar från föräldrarnas sida. Behöver föräldern verkligen flytta så långt bort till exempel? Barnets bästa bör alltid prioriteras.

Faktorer som närhet till vänner, skola och fritidsintressen bör det tas hänsyn till. Om föräldrarna inte bor alltför långt ifrån varandra, brukar många lösa det med växelvis boende varannan vecka. Andra väljer dock istället att barnet bor hos ena föräldern, och får träffa den andra under lov och vissa helger. Hur ni väljer att göra här är upp till er, men se till att barnet inte kommer i kläm. Oavsett hur er relation ser ut för tillfället, bör det läggas åt sidan för att göra gynna barnet.

Om ni inte kommer överens

Om du och din före detta inte kommer överens om hur vårdnaden ska utformas, har du möjlighet att be om ensam vårdnad. I sådana fall behöver du skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Vid det här laget kan det vara lägligt att prata med en jurist.

Tingsrätten fattar sedan ett beslut som utgår från barnets bästa. Som regel är målet gemensam vårdnad. Dock finns det givetvis fall där ensam vårdnad hos ena föräldern kan vara bättre än att de delar på vårdnaden. Är ena föräldern mycket sjuk, är missbrukare eller av någon annan anledningen inte kan se efter sin son eller dotter, kan ensam vårdnad hos den andra föräldern vara bättre med hänsyn till barnets välmående.

Äktenskap som faktor

Om föräldrarna var i ett äktenskap när barnet föddes, ges båda automatiskt gemensam vårdnad. Detta om inget annat anges. Om de inte var gifta behöver fadern till barnet skriva på ett papper för att fastställa sitt faderskap. I annat fall har modern ensam vårdnad och får det från barnets födelse.

Ensam vårdnad och umgängesrätt

Även om ena föräldern har blivit tilldelad ensam vårdnad, har barnet fortfarande rätt att kunna umgås med båda föräldrarna. Om det är barnets vilja att umgås med den som inte har vårdnaden, är det upp till båda föräldrarna att se till umgänget kan bli av.

Som ensam vårdnadshavare har du rätt till bidrag från den andra föräldern. Bidraget syftar till att bidra till barnets försörjning och ska betalas månatligen fram till barnets 18-årsdag. Hur stort bidrag du har rätt till beror på barnets behov och hur er ekonomiska situation ser ut.

Mer info finna att hitta här: www.vårdnad.com.

Barnen först vid en vårdnadstvist

30 maj 2017

Ibland så slutar ett giftermål med att de både parterna av olika anledningar inte kommer överens och att de därför beslutar sig för att genomföra en skilsmässa. Detta är ingenting som ska ses på ett speciellt sätt – ibland så inser två stycken vuxna människor att deras liv inte går att synkronisera på samma sätt som de från början trott. Vi lägger alltså inga värderingar i detta.

Det som dock är viktigt att tänka på vid varje skilsmässa är att denna ska genomföras på ett så rent och vuxet sätt som möjligt – och detta speciellt om det finns barn inblandande.

Vid en skilsmässa så ska man besluta om hur vårdnaden av barnen ska komma att se ut i framtiden och här kan man se att de allra flesta slutar med att gemensam sådan – att föräldrarna beslutar sig för att barnen exempelvis bor varannan vecka hos mamman och den andra veckan hos pappan. Det som kan försvåra är om exempelvis mamman väljer att flytta till en annan stad eller något dylikt; då brukar processen kring vårdnaden bli lite mer svårlöst och i vissa fall slutar detta med vårdnadstvist.

En vårdnadstvist handlar alltså om vilken av föräldrarna som ska ha vårdnaden, eller om hur vårdnaden ska se ut. Det man ska veta är att man till varje pris som förälder ska försöka undvika att hamna i sådan – i det stora hela så hamnar nämligen alltid barnen i kläm och detta oavsett vilken ålder de befinner sig i. Det är – helt enkelt – tufft och svårt för ett barn att se sina föräldrar skiljas och om de dessutom inte kan komma överens efteråt utan påbörjar processen med en vårdnadstvist, ja – då blir bördan än mer påtaglig och tung.

Barn förstår mer än vad man tror och vid en vårdnadstvist så är det också väldigt lätt att de misstolkar allting – ett barn kan lätt få för sig att föräldrarna bråkar för att ingen vill ha vårdnaden snarare än tvärtom; en vantolkning som kan sätta djupa sår som följer barnet genom resten av livet.

Det som man som förälder ska göra för att undvika en vårdnadstvist är att man kan anmäla sig till ett så kallat samarbetssamtal och om vi nedan förklarar vad ett sådant är och vad det innebär så blir det lite enklare att hänga med i resonemanget.

Lös problemen med ett samarbetssamtal

Enligt Sveriges lag så är varje kommun tvungen att erbjuda föräldrar hjälp vid en skilsmässa och för att undvika en vårdnadstvist. Detta i form av ett samarbetssamtal som sker mellan föräldrarna och med en professionell representant som försöker medla mellan dessa. Medla är egentligen ett starkt ord – det handlar mer om att vara ett slags stöd som – utan att ta ställning – försöker få de båda parterna att inleda ett samtal om hur den framtida vårdnaden ska se ut.

Det här kan låta aningen vagt, men i de flesta fall så är det exakt detta som krävs. Ett par samtal i lugn och ro, i en neutral miljö och med en objektiv person närvarade – många vårdnadstvister har undvikits tack vare ett samarbetssamtal.

Tips på övningar vid barngymnastik

4 maj 2017

Det finns massor med bra övningar för barn vid barngymnastik, här är ett axplock av vad ni kan hitta på.

Något som alla barn tycker är roligt när de väl lärt sig att göra det, är kullerbyttor. Kom ihåg att använda mjuka mattor under så barnen inte får ont i ryggen eller huvudet.

Även handstående, att stå på händer, är väldigt kul. Låt barnen börja mot en vägg, därefter kan de balansera mot någons armar. Tillslut kanske de kan stå helt på egen hand.

Att hjula är också riktigt roligt. När de lärt sig att hjula kan man avancera till en rondat, där benen ska vara ihop istället för isär som i en vanlig hjulning.

För att öva upp balansen så kan barnen öva på att gå balansgång på ett rep som ligger på marken, därefter kan man avancera det till undersidan av en bänk.

Något som barn tycker är riktigt roligt är hinderbanor. Det finns massor med olika uppsättningar och varianter på hur ni kan bygga upp den. Inkludera följande så har ni garanterat ett vinnande koncept: pallplintar, tjockmattor, satsbrädor, rockringar, plintar, bänkar, rep, lianer och ribbstolar. Om ni vill göra det extra svårt så får barnen inte nudda marken.

Barn brukar även tycka om musik, så sätt ihop en bra spellista med barnens favoritmusik och gör olika dansövningar. Exempel på roliga dansövningar:

  • Dansstopp

När musiken är på så ska barnen dansa och när musiken pausas så måste de stå helt still.

  • Djurstopp

En variant av dansstopp, men istället för att dansa när musiken spelas så ska barnen härma djur. När musiken är pausad ska barnen stå helt stilla.

  • Ringstopp

Även här vill vi att barnen ska röra sig till den påslagna musiken, men här ska de springa omkring istället. När musiken pausas så ska barnen hitta en rockring och ställa sig i. Rockringarna ska ligga utspridda på golvet.

  • Hela Havet Stormar

Ställ stolar med ryggarna mot varandra, en stol mindre än antalet barn. När musiken är på ska barnen gå åt samma håll i ring runt stolarna. När musiken tar slut ska alla barn försöka hinna sätta sig på en stol. Den som inte får någon stol åker ut, men den kan fortfarande vara med och dansa på sidan av i nästa vända.

Om man inte vill ha musiklekar så finns det vanliga lekar som barn uppskattar. Några förslag är Under Hökens Vingar och Skeppsbrott.

Läs mer om barngymnastik här: http://www.barngymnastikstockholm.se/.

 

Vård av unga – så säger lagen

6 apr 2017

Vård av unga är ofta ett mycket känsligt ämne när det talas om i det i många sammanhang. När LVU behöver tillämpas handlar det ofta om mycket turbulenta omständigheter som ligger bakom.

Vad krävs för att LVU ska tillämpas?

I allmänhet kan man säga att det krävs missförhållanden som utgör en påtaglig risk för barnets hälsa, eller att dess utveckling skadas eller hämmas. Vidare gäller det att den vård som krävs inte kan ges på frivillig väg.

Ofta handlar det just om det, att frivilliga lösningar inte räcker till riktigt. Då kan det bli fråga om LVU och att föräldrarnas rätt till bestämmande över barnet begränsas. Som med alla lagar kan det ibland bli tvister, och då kan en LVU advokat anlitas.

Talar man i generella termer finns det två huvudfall där LVU eller anlitandet av en LVU advokat kan komma på fråga. Ett är när det till exempel sker misshandel, antingen psykisk eller fysisk, otillbörligt utnyttjande eller andra brister i hemmiljön som innebär att barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas. Det här kallas även för miljöfallen.

Sedan finns det en typ av fall där barnets beteende orsakar riskerna, så kallade beteendefall. Det kan till exempel handla om missbruk, kriminell verksamhet eller något annat beteende som kan anses vara social nedbrytande och riskfyllda.

Ålder

Vidare finns regleringar kring åldern. LVU kan endast tillämpas på de som är under 18 år. Har man fyllt 18, men inte 20, kan dock LVU även komma på fråga om det handlar om ett så kallat beteendefall. Detta gäller om det anses vara lämpligare än andra former av vård.

Rättegång och process

I fall av rättegång kallar en domstol berörda parter till en muntlig förhandling. De som deltar kan till exempel vara en LVU advokat och den unge i fråga (även om en LVU advokat kan tillsättas lite senare i form av ett s.k. offentligt biträde). Normalt sett är förhandlingar i svenska domstolar offentliga, men i mål av den här typen av frågor är det vanligt att detta sker bakom stängda dörrar.

Beslut som tas kan överklagas, till exempel med hjälp av just en LVU advokat. Det krävs inget prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett överklagande av det slaget. Det står i en dom från förvaltningsrätten inom vilken tid en överklagas måste göras. Även vilken kammarrätt som överklagan ska föras fram till går att hitta i domen.

I en överklagan ska det finnas med vad du är missnöjd med i domen, och hur du önskar att detta ska förändras.

Vården i sig

Vården inleds alltid utanför barnets hem. Socialnämnden i kommunen bestämmer mer praktiskt kring hur vården ska utformas och var barnet ska bo. De kan också begära att barnet ska beredas plats på ett särskilt ungdomshem som är i Statens institutionsstyrelses regi.

Ensam vårdnad – för din eller barnens skull?

16 jan 2017

De flesta skilsmässor slutar på ett – i sammanhanget – bra sätt där man kan se parterna skiljas åt med viss respekt kvar för varandra. Man skiljer sig innan bitterheten tagit över, man inser att det är bättre att fly än illa fäkta och man kan – tack vare det – också umgås på ett civiliserat sätt även efteråt. Detta umgänge kan innebära att man träffar gemensamma vänner, att man går på samma middagar och att man stannar och pratar med varandra på stan för att stämma av. Ett annat vanligt scenario kring umgänget efter en skilsmässa gäller dock det umgänge som måste ske. Har man gemensamma barn så måste man hålla ihop utåt och för deras bästa – även om man kanske inte är överens med varandra och även om kärleken är över.

Något som de flesta klarar av exemplariskt; man sköter överlämningen, hämtningen och omsorgen om sina barn; man kan komma överens om hur födelsedagar och jular ska firas – kort och gott: allt är som vanligt – med den stora skillnaden att barnen har två hem istället för ett. Två hem där mat står på bordet, där sängplatser finns, där trygghet och kärlek ges och där alla bästa förutsättningar finns.

Dock: det finns även skilsmässor som inte har samma lyckliga slut (sett till respekten och omvårdnad om barnen) och där konflikter uppstår. Det kan handla om samarbetssvårigheter hos föräldrarna, det kan handla om misskötsel, det kan handla om att man försvårar för varandra vid hämtning, skjuts och hämtning och så vidare – detaljer som är ohållbara i det långa loppet och där någon av föräldrarna till slut ser att bägaren rinner över, stämmer den andre föräldern och ansöker om ensam vårdnad.

Missförstå oss rätt här: samtliga de skäl vi hade i exempel ovan är skäl nog till ensam vårdnad. Detta då de faller in under kategorin samarbetssvårigheter och där upprepade sådana är ohållbara. Andra skäl till ensam vårdnad är mer givna: kriminalitet, incest, missbruk, grav psykisk sjukdom, våldsamhet mot barnen och så vidare.

Felaktiga skäl till en ansökan om ensam vårdnad

Vi ska dock titta närmare på andra skäl till varför en förälder ansöker om ensam vårdnad och inleder en uppslitande vårdnadstvist; skäl som, enligt oss, inte är giltiga och som sker av prestige och personlig vinning snarare än om omtanke av barnen.

Ensam vårdnad för att man blivit bedragen, för att den andra partnern träffat en ny, för att man kanske känner sig ensam eller för att man själv tagit skilsmässan hårdare än vad partnern gjort – det är, helt enkelt, inte giltiga skäl. Här behöver man få hjälp att inse detta. Terapi är en sådan hjälp och ibland så kan det även vara bra att göra en självrannsakan och försöka minnas den person som man än gång gifte sig med och vilka fördelar denne person – trots allt – säkerligen fortfarande har.

Finns det verkligen starka skäl till ensam vårdnad eller handlar det om att man vill hämnas någonting – i sammanhanget – irrelevant? För många vårdnadstvister inleds på felaktiga grunder och med allt annat än barnen i åtanke.

Här finns mer att läsa om detta viktiga ämne: www.ensamvårdnad.net.